Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Husk krav om besigtigelse fra huslejenævnet før gennemgribende moderniseringer

Focus Advokater
01/02/2022
Husk krav om besigtigelse fra huslejenævnet før gennemgribende moderniseringer
Focus Advokater logo
De formelle krav til, hvornår en udlejer kan gennemføre en gennemgribende forbedring af et boliglejemål – og dermed kræve en højere husleje – blev skærpet ved lovændringer den 1.7.2020. Et af kravene er en forudgående besigtigelse fra huslejenævnet. Læs mere om kravet – og hvordan det fortolkes i praksis – her.

Gennemgribende moderniserede lejemål

Et gennemgribende moderniseret lejemål er et boliglejemål, hvor der er gennemført forbedringer i lejemålet – f.eks. udskiftning af ældre køkken og bad – og hvor en række betingelser, herunder et minimumsomfang af udgiften til de gennemførte forbedringer af lejemålet og energimærkningskrav til ejendommen, hvori lejemålet er beliggende, skal være opfyldt. Reglerne findes i boligreguleringslovens § 5, stk. 2-11 og gælder for lejemål i ejendomme, hvor der den 1.1.1995 var flere end 6 beboelseslejligheder.


Reglerne blev indført den 1.7.1996 og har undergået ændringer flere gange siden - senest med virkning fra den 1.7.2020.


De generelle vilkår for § 5, stk. 2, udlejning


Kravet om forudgående huslejenævnsbesigtigelse

Før et lejemål må forbedres gennemgribende, skal der indhentes en godkendelse fra huslejenævnet, hvor huslejenævnet ved en besigtigelse skal konstatere: ”at lejemålet har en stand, som på tidspunktet for besigtigelsen muliggør en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi”. Denne regel er indført den 1.7.2020 og gælder for alle udlejninger efter denne dato, hvor forbedringsarbejderne ikke var påbegyndt forinden.


Det, som huslejenævnet skal vurdere, er ikke, hvad udlejer skal gennemføre af moderniseringer for at opfylde de øvrige krav i boligreguleringslovens § 5, stk. 2-4. Huslejenævnet skal alene forholde sig til, om det er muligt, at udlejer kan opfylde kravene. Det vil sige, at huslejenævnet ved besigtigelsen (alene) skal vurdere, om der – fx ved udskiftning af køkkenelementer og etablering af nyt badeværelse – kan gennemføres sådanne forbedringer, at kravene i boligreguleringsloven er opfyldt. Hvis køkken og bad er renoveret for ganske få år siden, vil det som udgangspunkt ikke være muligt at gennemføre forbedringer til opfyldelse af kravene. Det skyldes, at en lejeretlig forbedring ikke altid er lig den faktiske afholdte udgift; men er baseret på, om der sker en forøgelse af brugsværdien af lejemålet. Det vil sige, at udskiftning af noget så godt som nyt med noget helt nyt, det er ikke en forbedring, uanset udgiften der medgår til udskiftningen. Bestemmelsen blev netop indført for at forhindre, at der blev gennemført uhensigtsmæssige moderniseringer alene for at huslejen kunne hæves.


Praksis

I praksis godkender huslejenævnene de allerfleste anmodninger fra udlejere på baggrund af besigtigelsen. Det har også været forudsætningen for bestemmelsen, ligesom det skyldes, at udlejere sjældent anmoder om godkendelsen fra huslejenævnet, hvis ikke lejemålet trænger til modernisering.


Enkelte afgørelser om bestemmelsens anvendelse er nået til domstolene. I en afgørelse fra København havde flertallene i såvel huslejenævn som huslejeankenævnet afvist, at der i lejligheden, der efter beskrivelsen bl.a. havde køkken fra 2001 og ca. 10 år gammelt bad, kunne foretages en gennemgribende forbedring. For ankenævnet og boligretten fremlagde udlejer en omfattende beskrivelse af påtænkte arbejder, ligesom det blev anført, at der var mulighed for at etablere altan. Man påregnede at udføre arbejder for i alt ca. 678.000 kr., hvoraf ca. 63% eller i alt ca. 433.000 kr. ville medgå til forbedringsarbejder. Boligretten fandt efter en grundig beskrivelse i afgørelsen af lovens forarbejder og Højesterets fortolkning af begrebet gennemgribende modernisering, sammenholdt med udlejers budget for påtænkte arbejder og forbedringsdelen heraf, at betingelserne var opfyldt, således at huslejeankenævnet skulle have godkendt, at lejemålet havde en stand, der muliggjorde en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi.


Focus Advokater bemærker

Det følger ikke af bestemmelsen om huslejenævnets besigtigelse, at en udlejer skal fremlægge dokumentation for de forbedringsarbejder, som der påtænkes gennemført – for at huslejenævnets godkendelse kan opnås. Huslejenævnet skal foretage sin vurdering på baggrund af det, som kan konstateres ved besigtigelsen. Men som det også fremgår af den ovenfor refererede afgørelse, vil udlejer stå stærkt, såfremt der for huslejenævnet fremlægges dokumentation for, at beløbsgrænserne i boligreguleringslovens § 5, stk. 2 vil kunne opfyldes. Kan udlejer dokumentere det, efterlades huslejenævnet grundlæggende ikke med nogen argumentation for, at det givne lejemål ikke skulle have en stand ”som muliggør en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi”.


Huslejenævnet skal gennemføre besigtigelsen inden for 4 uger fra modtagelsen af anmodningen fra udlejer Huslejenævnet skal fremsende afgørelse herom til udlejeren senest 2 uger efter besigtigelsen. Afgørelsen har gyldighed i 3 år. Der skal ved anmodningen betales et gebyr på 4.068 kr. i 2022.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Focus Advokater logo
Odense
Cortex Park Vest 3
5230 Odense M
63 14 20 20
mail@focus-advokater
Kolding
Toldbodgade 10, 4
6000 Kolding
Svendborg
Havnepladsen 3 A
5700 Svendborg
København
Amaliegade 40 B, 2
1256 København K
Hamborg
Grimm 8
D-20457 Hamburg
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
08/05/2024
Fast ejendom og entreprise
Udlejning af enkeltværelser i beboelseslejligheder – kan man det?
Udlejning af enkeltværelser i beboelseslejligheder – kan man det?
23/05/2024
Lejeret
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
31/05/2024
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Ny dom: Udlejer frifindes for krav fra konkursbo
Ny dom: Udlejer frifindes for krav fra konkursbo
31/05/2024
Insolvens og rekonstruktion, Lejeret
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
04/06/2024
Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Lejer var berettiget til at ophæve lejekontrakt og kræve erstatning af udlejer
Lejer var berettiget til at ophæve lejekontrakt og kræve erstatning af udlejer
11/06/2024
Lejeret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted