Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Honorar for pålæg af Covid-19-test i medarbejdernes fritid kunne ikke fastsættes af Arbejdsretten

Bech Bruun
18/08/2021
Honorar for pålæg af Covid-19-test i medarbejdernes fritid kunne ikke fastsættes af Arbejdsretten
Bech Bruun logo
Arbejdsretten fandt i en afgørelse af 12. august 2021, at et arbejdsgiverpålæg om at lade sig teste for Covid-19 i sin fritid måtte anses for ’arbejdstid’, men afviste at behandle spørgsmålet om, hvorvidt honoraret var omfattet af den mellem overenskomstparterne gældende arbejdstidsaftale.

Sagen kort

Et antal sygeplejersker ansat i en hospitalsafdeling modtog den 1. juni 2020 en sms og en arbejdsmail fra den ledende oversygeplejerske, hvoraf det fremgik, at der var konstateret Covid-19-smitte på afdelingen.


Det fulgte af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at ”nære kontakter” skulle testes for Covid-19 på 4. og 6. dagen efter kontakt med en smittet, mens der ved udbrud skulle testes umiddelbart samme dag og igen på 7. dagen.


Den ledende oversygeplejerske orienterede i overensstemmelse hermed sygeplejerskerne om, hvornår de – som led i smitteopsporing og udbrudshåndtering – skulle testes. Testintervallerne betød, at nogle sygeplejersker skulle testes i deres fritid.


Dansk Sygeplejeråd mente, at der skulle ske honorering i overensstemmelse med den på området gældende arbejdstidsaftale.


Regionernes Lønnings- og Takstnævn gjorde gældende, at sådanne tests ikke var en arbejdsydelse, som kunne kræves honoreret i henhold til de gældende overenskomstfastsatte regler. Regionernes Lønnings- og Takstnævn anførte, at testen ikke var blevet ”pålagt” af ansættelsesmyndigheden, men fulgte af Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Autorisationslovens § 17 foreskriver, at sundhedspersoner skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed og dermed følge sådanne retningslinjer.


Arbejdsrettens begrundelse og resultat

Arbejdsretten fandt, at der var tale om et tjenstligt pålæg, derved at regionen som arbejdsgiver havde disponeret over sygeplejerskerne i deres fritid på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at den medgåede tid til at blive testet måtte anses som arbejdstid eller sidestilles hermed. Arbejdsretten lagde vægt på, at sygeplejerskerne blev afskåret fra at bruge den del af fritiden, der medgik til at opfylde pålægget, på andre aktiviteter.


For så vidt angik spørgsmålet om honorering, fandt Arbejdsretten, at det afhang af en fortolkning af arbejdstidsaftalen, om der kunne kræves vederlag for at lade sig teste i fritiden. Spørgsmålet måtte derfor søges afklaret ved faglig voldgift.


Arbejdsretten anførte, at selv om den medgåede tid måtte anses som arbejdstid eller sidestilles hermed, var det ikke dermed givet, at forholdet var omfattet af arbejdstidsaftalens regler og kunne kræves honoreret efter aftalens regler om bl.a. overarbejde, tilkald og inddragelse af fridøgn. Arbejdsretten bemærkede, at pålægget om tests alene var en udmøntning af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og at regionen ikke modtog en arbejdsydelse ved at medarbejderen opfyldte pålægget.


Bech-Bruuns kommentarer

Afgørelsen slår fast, at den tid, som medarbejdere pålægges at anvende i deres fritid til at lade sig teste for Covid-19, må anses som arbejdstid eller må sidestilles med arbejdstid.


Dette betyder dog ikke, at den forbrugte tid naturligt skal honoreres på samme måde som andet arbejde, og der er grund til at hæfte sig ved, at Arbejdsretten understreger, at testen ikke indebærer præstation af en arbejdsydelse. Retsstillingen kan derfor meget vel være, at der måske kan kræves et ”rimeligt vederlag”.


Indgrebet i fritiden er næppe så intensivt, at tiden skal betragtes som arbejdstid i forhold til de arbejdsmiljømæssige regler om arbejdstid, herunder arbejdstidsdirektivet.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted