Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Honorar for pålæg af Covid-19-test i medarbejdernes fritid kunne ikke fastsættes af Arbejdsretten

Bech Bruun
18/08/2021
Honorar for pålæg af Covid-19-test i medarbejdernes fritid kunne ikke fastsættes af Arbejdsretten
Bech Bruun logo
Arbejdsretten fandt i en afgørelse af 12. august 2021, at et arbejdsgiverpålæg om at lade sig teste for Covid-19 i sin fritid måtte anses for ’arbejdstid’, men afviste at behandle spørgsmålet om, hvorvidt honoraret var omfattet af den mellem overenskomstparterne gældende arbejdstidsaftale.

Sagen kort

Et antal sygeplejersker ansat i en hospitalsafdeling modtog den 1. juni 2020 en sms og en arbejdsmail fra den ledende oversygeplejerske, hvoraf det fremgik, at der var konstateret Covid-19-smitte på afdelingen.


Det fulgte af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at ”nære kontakter” skulle testes for Covid-19 på 4. og 6. dagen efter kontakt med en smittet, mens der ved udbrud skulle testes umiddelbart samme dag og igen på 7. dagen.


Den ledende oversygeplejerske orienterede i overensstemmelse hermed sygeplejerskerne om, hvornår de – som led i smitteopsporing og udbrudshåndtering – skulle testes. Testintervallerne betød, at nogle sygeplejersker skulle testes i deres fritid.


Dansk Sygeplejeråd mente, at der skulle ske honorering i overensstemmelse med den på området gældende arbejdstidsaftale.


Regionernes Lønnings- og Takstnævn gjorde gældende, at sådanne tests ikke var en arbejdsydelse, som kunne kræves honoreret i henhold til de gældende overenskomstfastsatte regler. Regionernes Lønnings- og Takstnævn anførte, at testen ikke var blevet ”pålagt” af ansættelsesmyndigheden, men fulgte af Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Autorisationslovens § 17 foreskriver, at sundhedspersoner skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed og dermed følge sådanne retningslinjer.


Arbejdsrettens begrundelse og resultat

Arbejdsretten fandt, at der var tale om et tjenstligt pålæg, derved at regionen som arbejdsgiver havde disponeret over sygeplejerskerne i deres fritid på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at den medgåede tid til at blive testet måtte anses som arbejdstid eller sidestilles hermed. Arbejdsretten lagde vægt på, at sygeplejerskerne blev afskåret fra at bruge den del af fritiden, der medgik til at opfylde pålægget, på andre aktiviteter.


For så vidt angik spørgsmålet om honorering, fandt Arbejdsretten, at det afhang af en fortolkning af arbejdstidsaftalen, om der kunne kræves vederlag for at lade sig teste i fritiden. Spørgsmålet måtte derfor søges afklaret ved faglig voldgift.


Arbejdsretten anførte, at selv om den medgåede tid måtte anses som arbejdstid eller sidestilles hermed, var det ikke dermed givet, at forholdet var omfattet af arbejdstidsaftalens regler og kunne kræves honoreret efter aftalens regler om bl.a. overarbejde, tilkald og inddragelse af fridøgn. Arbejdsretten bemærkede, at pålægget om tests alene var en udmøntning af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og at regionen ikke modtog en arbejdsydelse ved at medarbejderen opfyldte pålægget.


Bech-Bruuns kommentarer

Afgørelsen slår fast, at den tid, som medarbejdere pålægges at anvende i deres fritid til at lade sig teste for Covid-19, må anses som arbejdstid eller må sidestilles med arbejdstid.


Dette betyder dog ikke, at den forbrugte tid naturligt skal honoreres på samme måde som andet arbejde, og der er grund til at hæfte sig ved, at Arbejdsretten understreger, at testen ikke indebærer præstation af en arbejdsydelse. Retsstillingen kan derfor meget vel være, at der måske kan kræves et ”rimeligt vederlag”.


Indgrebet i fritiden er næppe så intensivt, at tiden skal betragtes som arbejdstid i forhold til de arbejdsmiljømæssige regler om arbejdstid, herunder arbejdstidsdirektivet.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Pligt til at tegne voldsskadeforsikring er på vej
Pligt til at tegne voldsskadeforsikring er på vej
03/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag vedtaget: Udlandsdanskere får nu mulighed for ophold til medfølgende familie på samme vilkår som tredjelandsstatsborgere
Lovforslag vedtaget: Udlandsdanskere får nu mulighed for ophold til medfølgende familie på samme vilkår som tredjelandsstatsborgere
07/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Mor er den bedste i verden
Mor er den bedste i verden
06/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Fritstillet og velstillet
Fritstillet og velstillet
11/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted