Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteretsdom vedrørende udlevering af fortrolige sygedata til arbejdsgiver skaber debat

Bird & Bird
04/03/2017
Højesteretsdom vedrørende udlevering af fortrolige sygedata til arbejdsgiver skaber debat
I en Højesteretsdom afsagt den 24. januar 2017 statuerer Højesteret, at det var i orden, at en arbejdsgiver fik adgang til en langtidssygemeldt medarbejders fortrolige sygedata. Dommen får beskæftigelsesministeren til at love en skærpelse af reglerne, så mulighederne for at sende fortrolige sygedata til arbejdsgivere begrænses.


Baggrund


Medarbejderen A blev ultimo januar 2009 opsagt til fratrædelse den 31. juli 2009 fra sin fleksjobstilling som pædagog i den selvejende institution Vuggestuen X. A blev herefter sygemeldt den 26. januar 2009.

I forbindelse med sygdomsforløbet udfyldte A et oplysningsskema til Vallensbæk Kommune den 18. februar 2009, hvor A bl.a. angav, at årsagen til fraværet var "psykisk dårlig/stress + fysisk" ligesom A angav, at A ikke mente at kunne udføre arbejdet, fordi hun havde det fysisk og psykisk dårligt.

Den 7. maj 2009 skrev Vallensbæk Kommune bl.a. følgende til Vuggestuen X i et høringsbrev iht. forvaltningslovens § 19 (partshøring):

"A har været sygemeldt fra sit fleksjob siden 26. januar 2009 og i den anledning udbetales der sygedagpengerefusion. Sygdommen skyldes iflg. egen læge en lettere depression.

Der er tilbudt behandling med antidepressivt medicin, hvilket A ikke ønsker at modtage. Der vedlægges status fra egen læge af 05.01.09. Som det også fremgår, vil kommende raskmelding i øvrigt ske i forhold til en anden arbejdsplads end X. A selv vurderer det går fremad og mener, at hun med tiden genvinder sin sædvanlige arbejdsevne. Kan ikke selv udtale sig om hvornår.

Det fremgår af dagpengelovens § 21 stk. 1 at "retten til sygedagpenge bortfalder, så længe den sygemeldte mod lægens opfordring afviser at modtage nødvendig lægebehandling". Derfor agter jeg at standse udbetalingen af sygedagpengerefusion således, at sidste udbetalingsdag bliver 08.05.09.(…)".

(Vores understregning)

A indgav herefter en klage til Beskæftigelsesnævnet som følge af videregivelsen af oplysningerne og statusattesten til arbejdsgiveren. Beskæftigelsesnævnet gav A medhold i, at Vallensbæk Kommune ikke havde grundlag for at sende disse oplysninger til Vuggestuen X. Vallensbæk Kommune ville dog ikke betale en godtgørelse herfor, hvorfor sagen blev anlagt.

Sagen angik således, om Vallensbæk Kommunes videregivelse af visse helbredsoplysninger om A i forbindelse med en høring af A's arbejdsgiver var uberettiget i henhold til persondataloven og forvaltningsloven, og om A i givet fald havde krav på tortgodtgørelse, jf. erstatningsansvarslovens § 26.


Dommen


Højesteret lagde ved afgørelsen vægt på, at den påtænkte afgørelse om bortfald af dagpengerefusion var bebyrdende for vuggestuen, at vuggestuens ledelse, der modtog oplysningerne, havde tavshedspligt, og at oplysningerne i statusattesten havde væsentlig betydning for vuggestuens mulighed for at vurdere og – eventuelt efter drøftelse med A – kommentere på, om kommunen havde tilstrækkeligt grundlag for at træffe afgørelse om bortfald af hendes sygedagpenge.

Højesteret fandt på den baggrund, at kommunen havde pligt til at partshøre vuggestuen vedrørende oplysningerne om A's helbredsforhold, og at kommunen ikke ved at videregive statusattesten i sin helhed havde tilsidesat sin tavshedspligt.

Højesteret fandt derfor, at videregivelsen af oplysningerne om A's helbredsforhold havde været nødvendige for at fastslå, om vuggestuen havde krav på dagpengerefusion under A's fortsatte sygdom, og videregivelsen var derfor også berettiget efter persondataloven. A havde derfor ikke krav på en tortgodtgørelse.


Bird & Birds kommentarer


Dommen er udtryk for en arbejdsgivers udvidede handlemuligheder over for en sygemeldt medarbejder, idet en arbejdsgiver med dommen er berettiget til at modtage forholdsvis detaljerede oplysninger om en medarbejders sygdom.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) mener dog, at det er for detaljerede oplysninger, arbejdsgiverne får med denne dom, og at man derfor er nødt til at se på, hvordan medarbejderne kan få en bedre retssikkerhed. Beskæftigelsesministeren forventer derfor, at en arbejdsgruppe vil komme med et oplæg til en løsning, dvs. en skærpelse af reglerne, inden sommerferien.

 Følg Jurainfo.dk på Facebook eller LinkedIn

[layerslider id="67"]
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
07/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
15/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
17/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
21/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Vegansk ret på menuen
Vegansk ret på menuen
21/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024
Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024
23/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted