Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Højesteretsdom vedrørende udlevering af fortrolige sygedata til arbejdsgiver skaber debat

Bird & Bird
04/03/2017
Højesteretsdom vedrørende udlevering af fortrolige sygedata til arbejdsgiver skaber debat
Bird & Bird logo
I en Højesteretsdom afsagt den 24. januar 2017 statuerer Højesteret, at det var i orden, at en arbejdsgiver fik adgang til en langtidssygemeldt medarbejders fortrolige sygedata. Dommen får beskæftigelsesministeren til at love en skærpelse af reglerne, så mulighederne for at sende fortrolige sygedata til arbejdsgivere begrænses.


Baggrund


Medarbejderen A blev ultimo januar 2009 opsagt til fratrædelse den 31. juli 2009 fra sin fleksjobstilling som pædagog i den selvejende institution Vuggestuen X. A blev herefter sygemeldt den 26. januar 2009.

I forbindelse med sygdomsforløbet udfyldte A et oplysningsskema til Vallensbæk Kommune den 18. februar 2009, hvor A bl.a. angav, at årsagen til fraværet var "psykisk dårlig/stress + fysisk" ligesom A angav, at A ikke mente at kunne udføre arbejdet, fordi hun havde det fysisk og psykisk dårligt.

Den 7. maj 2009 skrev Vallensbæk Kommune bl.a. følgende til Vuggestuen X i et høringsbrev iht. forvaltningslovens § 19 (partshøring):

"A har været sygemeldt fra sit fleksjob siden 26. januar 2009 og i den anledning udbetales der sygedagpengerefusion. Sygdommen skyldes iflg. egen læge en lettere depression.

Der er tilbudt behandling med antidepressivt medicin, hvilket A ikke ønsker at modtage. Der vedlægges status fra egen læge af 05.01.09. Som det også fremgår, vil kommende raskmelding i øvrigt ske i forhold til en anden arbejdsplads end X. A selv vurderer det går fremad og mener, at hun med tiden genvinder sin sædvanlige arbejdsevne. Kan ikke selv udtale sig om hvornår.

Det fremgår af dagpengelovens § 21 stk. 1 at "retten til sygedagpenge bortfalder, så længe den sygemeldte mod lægens opfordring afviser at modtage nødvendig lægebehandling". Derfor agter jeg at standse udbetalingen af sygedagpengerefusion således, at sidste udbetalingsdag bliver 08.05.09.(…)".

(Vores understregning)

A indgav herefter en klage til Beskæftigelsesnævnet som følge af videregivelsen af oplysningerne og statusattesten til arbejdsgiveren. Beskæftigelsesnævnet gav A medhold i, at Vallensbæk Kommune ikke havde grundlag for at sende disse oplysninger til Vuggestuen X. Vallensbæk Kommune ville dog ikke betale en godtgørelse herfor, hvorfor sagen blev anlagt.

Sagen angik således, om Vallensbæk Kommunes videregivelse af visse helbredsoplysninger om A i forbindelse med en høring af A's arbejdsgiver var uberettiget i henhold til persondataloven og forvaltningsloven, og om A i givet fald havde krav på tortgodtgørelse, jf. erstatningsansvarslovens § 26.


Dommen


Højesteret lagde ved afgørelsen vægt på, at den påtænkte afgørelse om bortfald af dagpengerefusion var bebyrdende for vuggestuen, at vuggestuens ledelse, der modtog oplysningerne, havde tavshedspligt, og at oplysningerne i statusattesten havde væsentlig betydning for vuggestuens mulighed for at vurdere og – eventuelt efter drøftelse med A – kommentere på, om kommunen havde tilstrækkeligt grundlag for at træffe afgørelse om bortfald af hendes sygedagpenge.

Højesteret fandt på den baggrund, at kommunen havde pligt til at partshøre vuggestuen vedrørende oplysningerne om A's helbredsforhold, og at kommunen ikke ved at videregive statusattesten i sin helhed havde tilsidesat sin tavshedspligt.

Højesteret fandt derfor, at videregivelsen af oplysningerne om A's helbredsforhold havde været nødvendige for at fastslå, om vuggestuen havde krav på dagpengerefusion under A's fortsatte sygdom, og videregivelsen var derfor også berettiget efter persondataloven. A havde derfor ikke krav på en tortgodtgørelse.


Bird & Birds kommentarer


Dommen er udtryk for en arbejdsgivers udvidede handlemuligheder over for en sygemeldt medarbejder, idet en arbejdsgiver med dommen er berettiget til at modtage forholdsvis detaljerede oplysninger om en medarbejders sygdom.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) mener dog, at det er for detaljerede oplysninger, arbejdsgiverne får med denne dom, og at man derfor er nødt til at se på, hvordan medarbejderne kan få en bedre retssikkerhed. Beskæftigelsesministeren forventer derfor, at en arbejdsgruppe vil komme med et oplæg til en løsning, dvs. en skærpelse af reglerne, inden sommerferien.

 Følg Jurainfo.dk på Facebook eller LinkedIn

[layerslider id="67"]
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bird & Bird logo
København
Sundkrogsgade 21
2100 København Ø
72 24 12 12
72 24 12 13
denmark@twobirds.com
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kørsel til første og fra sidste kunde talte ikke som overarbejde
Kørsel til første og fra sidste kunde talte ikke som overarbejde
07/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Arbejdsretten om ytringsfrihed ctr. organisationsfjendtlig adfærd
Ny dom fra Arbejdsretten om ytringsfrihed ctr. organisationsfjendtlig adfærd
05/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Er en tilkaldevagt arbejds- eller hviletid?
Er en tilkaldevagt arbejds- eller hviletid?
04/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Million­erstatning til mobbet medarbejder på trods af fratrædelses­aftale
Million­erstatning til mobbet medarbejder på trods af fratrædelses­aftale
04/05/2021
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald og risikoen ved arbejdet
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald og risikoen ved arbejdet
28/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Højesteret: Konkurrenceklausul mellem to kapitalejere var ikke omfattet af ansættelsesklausulloven § 11, stk. 3, jf. stk. 1.
Højesteret: Konkurrenceklausul mellem to kapitalejere var ikke omfattet af ansættelsesklausulloven § 11, stk. 3, jf. stk. 1.
28/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted