Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesterets­afgørelse afviser fortrins­stilling for et konkurs­krav

Horten
04/04/2018
Højesterets­afgørelse afviser fortrins­stilling for et konkurs­kravHøjesteret pålagde ved dom af 8. november 2017 en kommune til at betale knap 1,8 mio. kr. til et konkursbo, idet kommunen hæftede for betalinger, der ikke udgjorde et fortrinsberettiget forsøg på en samlet kreditorordning.

En almen boligorganisation, der havde kommunen som tilsynsmyndighed, blev taget under konkursbehandling den 8. december 2011.

Kort før konkursen blev der indgået aftale med tre uafhængige rådgivere om at foretage en nærmere undersøgelse af boligforeningens økonomiske forhold. Der blev i denne forbindelse udarbejdet en administrationsaftale, hvor kommunen indestod for betaling af rådgivernes honorarer.

Boligforeningen afholdte udgifterne til undersøgelserne, der blev betalt umiddelbart før konkursens indtræden, henholdsvis den 6. og 7. december 2011. Konkursboet anlagde herefter sag mod kommunen med påstand om omstødelse af de herved foretagne betalinger under henvisning til kommunens indeståelse.


Betalinger for arbejde med undersøgelse af en mulig ordning


Efter konkurslovens § 94, stk. 1, nr. 1 er kreditorkrav fortrinsberettigede i det omfang, der er tale om rimelige omkostninger, der hidrører fra forsøg på at tilvejebringe en samlet ordning af skyldners økonomiske forhold.

Højesteret fastslog, at betalingerne den 6. og 7. december 2011 ikke er fortrinsberettigede efter konkurslovens § 94, idet undersøgelsesarbejdet var en afdækning af boligforeningens økonomiske forhold, herunder mulighederne for finansiel rekonstruktion. Dog omfattede undersøgelsesarbejdet ikke egentlige forhandlinger med fordringshaverne med henblik på at tilvejebringe en samlet ordning, idet den største kreditor allerede ved første møde nægtede at forhandle om en løsning på boligforeningens økonomiske vanskeligheder.

Betalingerne blev omstødt, da de var iværksat før sædvanlig betalingstid umiddelbart før konkursen af de samme rådgivere, som indleverede konkursbegæringen og derved forringede boligforeningens betalingsevne, uden at være ordinære. Desuden begunstigede betalingerne fordringshaverne på en utilbørlig måde på de øvrige kreditorers bekostning samtidig med, at de begunstigede kendte til boligforeningens insolvens og de omstændigheder, der gjorde betalingerne utilbørlige. Kommunen blev dermed pålagt at dække konkursboets tab som følge af den påtagne indeståelse.


Hortens vurdering


En kreditor skal kunne bevise, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere en samlet ordning med kreditorerne for at opnå en fortrinsstilling i tilfælde af skyldners efterfølgende konkurs, jf. konkurslovens § 94. Det er f.eks. utilstrækkeligt, at man undersøger mulighederne for finansiel rekonstruktion, ajourfører bogholderiet eller forhører sig om kreditorernes interesse i en eventuel ordning.

Man skal som minimum indlede konkrete forhandlinger med kreditorerne med en realistisk chance for, at en ordning kan gennemføres på baggrund af et konkret forslag til en samlet kreditorløsning. Enhver kreditor, der gør krav på en fortrinsstilling i et konkursbo, skal kunne føre præcis dokumentation herfor på kurators forlangende.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny landsretsdom om omstødelse af transport i entreprisesum kort før konkurs
Ny landsretsdom om omstødelse af transport i entreprisesum kort før konkurs
12/09/2023
Insolvens og rekonstruktion
Udbetaling af andelshaveres indeståender i et andelsselskab ved konkurs eller rekonstruktion
Udbetaling af andelshaveres indeståender i et andelsselskab ved konkurs eller rekonstruktion
20/11/2023
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Ny dom: Øget risiko for omstødelse af sikkerhed i løbende kreditmellemværender
Ny dom: Øget risiko for omstødelse af sikkerhed i løbende kreditmellemværender
23/11/2023
Insolvens og rekonstruktion, Finansiering og bankret
Lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere vedtaget
Lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere vedtaget
18/12/2023
Finansiering og bankret, Insolvens og rekonstruktion
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
14/03/2024
Selskabsret, Insolvens og rekonstruktion
Nyt lovforslag om revision af konkurskarantænereglerne: Adgang til konkurskarantæneregistret
Nyt lovforslag om revision af konkurskarantænereglerne: Adgang til konkurskarantæneregistret
20/03/2024
Insolvens og rekonstruktion
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted