Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesterets: Fastsættelse af godtgørelses­niveau ved manglende forlængelse af uddannel­sesaftaler

Horten
30/11/2017
Højesterets: Fastsættelse af godtgørelses­niveau ved manglende forlængelse af uddannel­sesaftalerHøjesteret gentager, at udgangspunktet for udmålingen af godtgørelsen er seks måneders løn, når en arbejdsgiver ikke forlænger en uddannelsesaftale, som ikke kan færdiggøres på grund af barsel.

 

I 2015 fastslog Højesteret, at erhvervsuddannelsesloven indeholder en pligt for uddannelsessteder til at forlænge uddannelsesaftaler, inden de udløber, når eleven på grund af graviditet og/eller barsel ikke vil kunne nå at færdiggøre sin uddannelse inden uddannelsesaftalens oprindeligt aftalte udløbstidspunkt.

I relation til godtgørelsens udmåling fandt Højesteret, at godtgørelsesniveauet er seks måneders løn. Højesteret udtalte imidlertid, at den daværende usikkerhed om elevers ret til forlængelse af uddannelsesaftalen som følge af graviditet og barsel var en formildende omstændighed. Derudover udtalte Højesteret, at det ville være formildende, hvis eleven trods manglende forlængelse havde haft sikkerhed for, at uddannelsen ville kunne gennemføres.


Kommunen afviste forlængelse men tilbød genindtrædelse


I 2013 – altså inden Højesterets dom i 2015 – havde en kommune afvist at forlænge en uddannelsesaftale og betalte efterfølgende to måneders løn i godtgørelse med henvisning til Højesteretsdommen i 2015. Eleven mente at have krav på højere godtgørelse og indbragte sagen for retten. Østre Landsret frifandt kommunen for at skulle betale højere godtgørelse end den allerede betalte godtgørelse.

Der var aldrig tvivl om, at eleven efter kommunens praksis kunne genindtræde i ansættelsesforholdet, når eleven var klar til at genoptage sin uddannelse, hvilket da også skete efter endt orlov. Helt konkret betød den manglende forlængelse, at eleven i en periode havde en lavere indtægt, idet hun var på barselsdagpenge i stedet for barsel med løn.


Formildende omstændigheder


Højesteret fastslog for det første, at udmålingskriterierne i dommen fra 2015 er anvendelige i sager med private såvel som offentlige arbejdsgivere. Udgangspunktet er således et godtgørelsesniveau svarende til mindst seks måneder, men hvor formildende omstændigheder kan medføre en lavere godtgørelse. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor der er en betydelig retsusikkerhed, eller hvis der ikke foreligger usikkerhed om muligheden for gennemførelse af uddannelsen.

Både Østre Landsret og Højesteret lagde vægt på, at der ikke på noget tidspunkt havde været en reel usikkerhed for, om eleven ville kunne få mulighed for at færdiggøre sin uddannelse.

Under sagen havde parterne været uenige om, om der på tidspunktet for den manglende forlængelse af uddannelsesaftalen var betydelig retsusikkerhed. Højesteret lagde til grund, at der også i denne sag forelå formildende omstændigheder som følge af retsusikkerhed.

Højesteret stadfæstede Østre Landsrets dom, hvor kommunen blev frifundet for betaling af yderligere godtgørelse.


Begrebet "betydelig retsusikkerhed" udfaset i disse sager


Det må antages, at den netop afgjorte Højesteretssag er en af de – hvis ikke dén – sidste verserende tvist(er) om manglende forlængelse af uddannelsesaftaler, som har sit udspring i tiden med den "betydelige retsusikkerhed".

Det vil derfor fortsat have relevans ved godtgørelsesudmålingen, om der for eleven foreligger usikkerhed om muligheden for gennemførelse af uddannelsen, ligesom andre konkrete omstændigheder vil kunne få betydning for godtgørelsesniveauet i både opadgående og nedadgående retning.

 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Undtagelser til arbejdstidsreglerne sendt i høring
Undtagelser til arbejdstidsreglerne sendt i høring
03/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ugyldig konkurrenceklausul kunne ikke opsiges
Ugyldig konkurrenceklausul kunne ikke opsiges
03/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
06/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
07/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
15/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
17/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted