Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Højesterets: Fastsættelse af godtgørelses­niveau ved manglende forlængelse af uddannel­sesaftaler

Horten
30/11/2017
144
Højesterets: Fastsættelse af godtgørelses­niveau ved manglende forlængelse af uddannel­sesaftaler
Horten logoHøjesteret gentager, at udgangspunktet for udmålingen af godtgørelsen er seks måneders løn, når en arbejdsgiver ikke forlænger en uddannelsesaftale, som ikke kan færdiggøres på grund af barsel.

 

I 2015 fastslog Højesteret, at erhvervsuddannelsesloven indeholder en pligt for uddannelsessteder til at forlænge uddannelsesaftaler, inden de udløber, når eleven på grund af graviditet og/eller barsel ikke vil kunne nå at færdiggøre sin uddannelse inden uddannelsesaftalens oprindeligt aftalte udløbstidspunkt.

I relation til godtgørelsens udmåling fandt Højesteret, at godtgørelsesniveauet er seks måneders løn. Højesteret udtalte imidlertid, at den daværende usikkerhed om elevers ret til forlængelse af uddannelsesaftalen som følge af graviditet og barsel var en formildende omstændighed. Derudover udtalte Højesteret, at det ville være formildende, hvis eleven trods manglende forlængelse havde haft sikkerhed for, at uddannelsen ville kunne gennemføres.


Kommunen afviste forlængelse men tilbød genindtrædelse


I 2013 – altså inden Højesterets dom i 2015 – havde en kommune afvist at forlænge en uddannelsesaftale og betalte efterfølgende to måneders løn i godtgørelse med henvisning til Højesteretsdommen i 2015. Eleven mente at have krav på højere godtgørelse og indbragte sagen for retten. Østre Landsret frifandt kommunen for at skulle betale højere godtgørelse end den allerede betalte godtgørelse.

Der var aldrig tvivl om, at eleven efter kommunens praksis kunne genindtræde i ansættelsesforholdet, når eleven var klar til at genoptage sin uddannelse, hvilket da også skete efter endt orlov. Helt konkret betød den manglende forlængelse, at eleven i en periode havde en lavere indtægt, idet hun var på barselsdagpenge i stedet for barsel med løn.


Formildende omstændigheder


Højesteret fastslog for det første, at udmålingskriterierne i dommen fra 2015 er anvendelige i sager med private såvel som offentlige arbejdsgivere. Udgangspunktet er således et godtgørelsesniveau svarende til mindst seks måneder, men hvor formildende omstændigheder kan medføre en lavere godtgørelse. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor der er en betydelig retsusikkerhed, eller hvis der ikke foreligger usikkerhed om muligheden for gennemførelse af uddannelsen.

Både Østre Landsret og Højesteret lagde vægt på, at der ikke på noget tidspunkt havde været en reel usikkerhed for, om eleven ville kunne få mulighed for at færdiggøre sin uddannelse.

Under sagen havde parterne været uenige om, om der på tidspunktet for den manglende forlængelse af uddannelsesaftalen var betydelig retsusikkerhed. Højesteret lagde til grund, at der også i denne sag forelå formildende omstændigheder som følge af retsusikkerhed.

Højesteret stadfæstede Østre Landsrets dom, hvor kommunen blev frifundet for betaling af yderligere godtgørelse.


Begrebet "betydelig retsusikkerhed" udfaset i disse sager


Det må antages, at den netop afgjorte Højesteretssag er en af de – hvis ikke dén – sidste verserende tvist(er) om manglende forlængelse af uddannelsesaftaler, som har sit udspring i tiden med den "betydelige retsusikkerhed".

Det vil derfor fortsat have relevans ved godtgørelsesudmålingen, om der for eleven foreligger usikkerhed om muligheden for gennemførelse af uddannelsen, ligesom andre konkrete omstændigheder vil kunne få betydning for godtgørelsesniveauet i både opadgående og nedadgående retning.

 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Tavshedsklausuler i sexisme og sexchikane sager
Tavshedsklausuler i sexisme og sexchikane sager
I dag
Ansættelses- og arbejdsret
Modregning af anden løn i fritstillingsperioden (funktionærer)
Modregning af anden løn i fritstillingsperioden (funktionærer)
27/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Er din firmapolitik vedrørende seksuelle krænkelser opdateret?
Er din firmapolitik vedrørende seksuelle krænkelser opdateret?
27/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Ny EU-dom: Vikaransættelse må ikke være permanent
Ny EU-dom: Vikaransættelse må ikke være permanent
26/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
21/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn
Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn
19/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted