Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteret: Opsigelse af tjenestemand hos SKAT var ikke usaglig

Horten
29/08/2017
Højesteret: Opsigelse af tjenestemand hos SKAT var ikke usaglig


Højesteret har i en ny dom afgjort, at det ikke var usagligt at opsige en underdirektør i SKAT på baggrund af konsulentfaglige vurderinger, hvoraf det fremgik, at underdirektørens faglige og ledelsesmæssige evner ikke levede op til de forandringer, som afdelingen skulle gennemgå.

Sagen omhandlede opsigelsen af en underdirektør, som var tjenestemand i SKATs HR-afdeling. Begrundelsen for opsigelsen var, at SKAT ønskede en ændring i HR-afdelingens ledelsesstruktur. SKAT havde derfor iværksat et forløb, hvor to konsulentvirksomheder havde foretaget en vurdering af afdelingen.

Konklusionen på denne vurdering var, at underdirektøren ikke besad de nødvendige evner til at deltage i den ønskede kursændring. Konsulenterne vurderede bl.a., at underdirektøren manglede faglighed omkring HR, var uskarp i sine formuleringer og udviste manglende ledelsesevner.

På baggrund af den vurdering havde SKAT opsagt underdirektøren.


Var opsigelsen usaglig?


DJØF, som repræsenterede underdirektøren, gjorde under sagen gældende, at vurderingen af underdirektørens kompetencer som leder var forkert, og at opsigelsen derfor var usaglig. DJØF krævede derfor kompensation.

DJØF gjorde blandt andet gældende, at vurderingen af underdirektørens kompetencer var foretaget med baggrund i en kortfattet undersøgelse, der kun gav et fragmenteret billede af dennes faglige og ledelsesmæssige kompetencer. De gjorde tillige gældende, at underdirektøren uanset konsulentvirksomhedernes vurdering var egnet til at fortsætte i stillingen.

Endelig gjorde DJØF gældende, at proportionalitetsprincippet ikke var overholdt, idet  underdirektøren ifølge DJØF burde have været omplaceret til en anden underdirektørstilling hos SKAT. De gjorde således gældende, at afgørelsen om opsigelse led af væsentlige retlige mangler og på den baggrund var ugyldig.

For så vidt angik opsigelsens saglighed, gjorde SKAT gældende, at opsigelsen skete på et sagligt og korrekt grundlag, og at der endvidere var tale om et ledelsesmæssigt skøn, som hverken kan eller skal prøves af domstolene.


Ikke grundlag for tilsidesættelse eller kompensation


Landsretten lagde ved vurderingen til grund, at SKAT stod foran en betydelig forandring, hvor HR-afdelingen forventedes at få en afgørende rolle. Landsretten fandt ikke grundlag for at antage, at konsulenterne skulle have manglet den fornødne baggrund for at vurdere egnetheden af underdirektørens ledelsesevner. Derfor fandt landsretten ikke grundlag for at tilsidesætte opsigelsen som usaglig.

Landsretten fandt endvidere heller ikke, at der hos SKAT var en sådan mulighed for at tilbyde tjenestemanden en anden passende stilling, at opsigelsen var i strid med proportionalitetsprincippet.

På den baggrund, og da afgørelsen om opsigelse ikke fandtes at lide af andre retlige mangler, frifandt Østre Landsret SKAT.

Højesteret stadfæstede landsrettens dom med henvisning til landsrettens begrundelse.


Horten bemærker


Dommen viser, at selvom der ikke konkret er noget at udsætte på en medarbejders arbejde, er det er muligt at opsige en medarbejder på baggrund af en udarbejdet konsulentrapport, hvoraf det fremgår, at medarbejderen ikke besidder de rette kompetencer til at varetage HR-underdirektørstillingen i en fremtidig forandret rolle.

Samtidig viser dommen, at domstolene foretager en vis prøvelse af et skøn med hensyn til medarbejderens kompetencer, men at det formentligt vil kræve faste holdepunkter at tilsidesætte skønnet som usagligt.

 Følg Jurainfo.dk på Facebook eller LinkedIn

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
07/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
15/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
17/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
21/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Vegansk ret på menuen
Vegansk ret på menuen
21/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024
Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024
23/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted