Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Højesteret: Opsigelse af tjenestemand hos SKAT var ikke usaglig

Horten
29/08/2017
154
Højesteret: Opsigelse af tjenestemand hos SKAT var ikke usaglig
Horten logo


Højesteret har i en ny dom afgjort, at det ikke var usagligt at opsige en underdirektør i SKAT på baggrund af konsulentfaglige vurderinger, hvoraf det fremgik, at underdirektørens faglige og ledelsesmæssige evner ikke levede op til de forandringer, som afdelingen skulle gennemgå.

Sagen omhandlede opsigelsen af en underdirektør, som var tjenestemand i SKATs HR-afdeling. Begrundelsen for opsigelsen var, at SKAT ønskede en ændring i HR-afdelingens ledelsesstruktur. SKAT havde derfor iværksat et forløb, hvor to konsulentvirksomheder havde foretaget en vurdering af afdelingen.

Konklusionen på denne vurdering var, at underdirektøren ikke besad de nødvendige evner til at deltage i den ønskede kursændring. Konsulenterne vurderede bl.a., at underdirektøren manglede faglighed omkring HR, var uskarp i sine formuleringer og udviste manglende ledelsesevner.

På baggrund af den vurdering havde SKAT opsagt underdirektøren.


Var opsigelsen usaglig?


DJØF, som repræsenterede underdirektøren, gjorde under sagen gældende, at vurderingen af underdirektørens kompetencer som leder var forkert, og at opsigelsen derfor var usaglig. DJØF krævede derfor kompensation.

DJØF gjorde blandt andet gældende, at vurderingen af underdirektørens kompetencer var foretaget med baggrund i en kortfattet undersøgelse, der kun gav et fragmenteret billede af dennes faglige og ledelsesmæssige kompetencer. De gjorde tillige gældende, at underdirektøren uanset konsulentvirksomhedernes vurdering var egnet til at fortsætte i stillingen.

Endelig gjorde DJØF gældende, at proportionalitetsprincippet ikke var overholdt, idet  underdirektøren ifølge DJØF burde have været omplaceret til en anden underdirektørstilling hos SKAT. De gjorde således gældende, at afgørelsen om opsigelse led af væsentlige retlige mangler og på den baggrund var ugyldig.

For så vidt angik opsigelsens saglighed, gjorde SKAT gældende, at opsigelsen skete på et sagligt og korrekt grundlag, og at der endvidere var tale om et ledelsesmæssigt skøn, som hverken kan eller skal prøves af domstolene.


Ikke grundlag for tilsidesættelse eller kompensation


Landsretten lagde ved vurderingen til grund, at SKAT stod foran en betydelig forandring, hvor HR-afdelingen forventedes at få en afgørende rolle. Landsretten fandt ikke grundlag for at antage, at konsulenterne skulle have manglet den fornødne baggrund for at vurdere egnetheden af underdirektørens ledelsesevner. Derfor fandt landsretten ikke grundlag for at tilsidesætte opsigelsen som usaglig.

Landsretten fandt endvidere heller ikke, at der hos SKAT var en sådan mulighed for at tilbyde tjenestemanden en anden passende stilling, at opsigelsen var i strid med proportionalitetsprincippet.

På den baggrund, og da afgørelsen om opsigelse ikke fandtes at lide af andre retlige mangler, frifandt Østre Landsret SKAT.

Højesteret stadfæstede landsrettens dom med henvisning til landsrettens begrundelse.


Horten bemærker


Dommen viser, at selvom der ikke konkret er noget at udsætte på en medarbejders arbejde, er det er muligt at opsige en medarbejder på baggrund af en udarbejdet konsulentrapport, hvoraf det fremgår, at medarbejderen ikke besidder de rette kompetencer til at varetage HR-underdirektørstillingen i en fremtidig forandret rolle.

Samtidig viser dommen, at domstolene foretager en vis prøvelse af et skøn med hensyn til medarbejderens kompetencer, men at det formentligt vil kræve faste holdepunkter at tilsidesætte skønnet som usagligt.

 Følg Jurainfo.dk på Facebook eller LinkedIn

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 33.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
21/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn
Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn
19/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Muligheden for udbetaling af indefrosne feriepenge påvirker ikke arbejdsgivers forpligtelser til at indberette feriemidler optjent i ”overgangsperioden”.
Muligheden for udbetaling af indefrosne feriepenge påvirker ikke arbejdsgivers forpligtelser til at indberette feriemidler optjent i ”overgangsperioden”.
05/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn
Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn
21/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Sexchikane på arbejdspladsen
Sexchikane på arbejdspladsen
21/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Opsigelse af funktionærer
Opsigelse af funktionærer
18/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted