Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Højesteret: Ledningsejer skal betale for prøve­gravninger ved vejarbejde

Horten
01/11/2018
211
Højesteret: Ledningsejer skal betale for prøve­gravninger ved vejarbejde
Horten logo

Højesteret har den 23. oktober 2018 stadfæstet Østre Landsrets dom om, at en ledningsejer som følge af gæsteprincippet kan blive pålagt at betale for prøvegravninger i et vejareal. Sagen vedrører blandt andet det principielle spørgsmål om forholdet mellem LER-loven og vejlovens gæsteprincip.Dommen er afsagt i en sag mellem Radius Elnet (tidligere Dong Energy Eldistribution) og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Københavns Kommune biintervenerede i sagen til støtte for sidstnævnte.

Sagen drejer sig om, hvorvidt Radius Elnet havde pligt til at betale for prøvegravninger til brug for nærmere lokalisering af selskabets ledninger i forbindelse med Københavns Kommune vejarbejde, selvom Radius Elnet havde opfyldt sine forpligtelser efter LER-loven med hensyn til at oplyse kommunen om placeringen af selskabets nedgravede ledninger. Formålet medprøvegravningerne var at fastlægge den præcise placering af ledningerne for at klarlægge om og hvordan, det var nødvendigt at ændre kommunens vejprojekt for at undgå en dyrere flytning af ledningerne.

Dommen vedrører to overordnede spørgsmål. For det første, om der i LER-loven er gjort udtømmende op med en ledningsejers forpligtelse til at give oplysninger om ledningernes placering (eventuelt ved prøvegravninger). Hvis svaret er ”nej”, var spørgsmålet for det andet, om gæsteprincippet i den dagældende vejlovs § 106, stk. 1 kunne medføre betalingspligt for ledningsejeren vedrørende prøvegravninger.


Forholdet mellem gæsteprincippet og LER-loven


Højesteret fastslår, at den dagældende vejlov og LER-lov ikke tager sigte på at regulere samme forhold, og at LER-loven hverken indskrænker eller ændrer de grundlæggende forpligtelser, som påhviler en ledningsejer efter gæsteprincippet i den dagældende vejlovs § 106, stk. 1.
Højesteret afviser derfor, at LER-loven gør udtømmende op med en ledningsejers forpligtelse til at give oplysninger om ledningernes placering. Spørgsmålet er derfor i stedet, om der af gæsteprincippet i den dagældende vejlovs § 106, stk. 1 kan udledes en betalingspligt for ledningsejeren ved prøvegravninger.


Betalingspligt i medfør af gæsteprincippet?


Indledningsvist anfører Højesteret, at gæsteprincippet indebærer, at en ledningsejer er forpligtet til at oplyse om en mere præcis placering af sin ledning end den, der følger af LER-loven, såfremt det er nødvendigt for vejmyndigheden at have kendskab hertil. Vejmyndigheden kan bl.a. have behov for at klarlægge, om en ændret anvendelse af vejarealet nødvendiggør en omlægning af ledningen.

Højesteret udtaler i den forbindelse: ”Det er ”gæsten”, der har gravet ledningen ned i vejen, og ”gæsten” må være nærmest til at vide, hvor ledningen ligger, eller til at fremskaffe de – i forhold til vejmyndighedens anlægsprojekt – nødvendige oplysninger herom”.

Højesteret fastslår derefter, at prøvegravninger vedrørende ledninger må anses for omfattet af betalingsforpligtelsen efter gæsteprincippet i den dagældende vejlovs § 106, stk. 1. På den baggrund skal Radius Elnet derfor betale for de udgifter, som Københavns Kommune har afholdt i forbindelse med prøvegravningerne.


Principielle bemærkninger


Sagen har særlig betydning for kommunale vejmyndigheder og ejere af private fællesveje, der kan støtte ret på gæsteprincippet i vejlovgivningen. Sagen har endvidere betydning for forsyningsselskaber med ledninger i vejarealer, som på grundlag af dommen må forvente fremover at skulle afholde omkostninger til nødvendig lokalisering af ledningerne i forbindelse ved vejarbejder. Det bemærkes særligt, at dommen alene vedrører forholdet mellem ledingsejeren og vejmyndigheden/vejejeren. En fremmed graveaktør i vejen, f.eks. en anden ledningsejer, vil fortsat kun have krav på at modtage de ledningsoplysninger, der følger af LER-loven.

Du kan læse vores tidligere nyhed om Østre Landsrets dom af 20. februar 2018 her: Ledningsejer skal betale for prøvegravning ved vejarbejde

 

 

 Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
05/10/2020
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Kan forhandling om salg af en ejendom blive bindende?
Kan forhandling om salg af en ejendom blive bindende?
30/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Nye regler om tilstandsrapporter træder i kraft den 1.10.2020
Nye regler om tilstandsrapporter træder i kraft den 1.10.2020
22/09/2020
Fast ejendom og entreprise
Kom sikkert gennem en ophævet entreprise med en hurtig stade­registrering
Kom sikkert gennem en ophævet entreprise med en hurtig stade­registrering
11/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Fejlkalkulation af entreprise - ansvarsfraskrivelse
Fejlkalkulation af entreprise - ansvarsfraskrivelse
07/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Hvornår kan bygherre og entreprenør hæve en entreprise­aftale?
Hvornår kan bygherre og entreprenør hæve en entreprise­aftale?
07/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted