Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteret: En provisionslønnet tandplejer havde krav på løn beregnet på grundlag af provision optjent forud for sin hjemsendelse under covid-19-pandemien

Bird & Bird
10/05/2022
Højesteret: En provisionslønnet tandplejer havde krav på løn beregnet på grundlag af provision optjent forud for sin hjemsendelse under covid-19-pandemien
Bird & Bird logo
Den 2. maj 2022 afsagde Højesteret dom i en sag vedrørende beregning af provision til en hjemsendt tandplejer, som var hjemsendt under de midlertidige hjemsendelses- og kompensationsregler vedtaget som en konsekvens af covid-19 pandemien.

Sagens omstændigheder og Højesterets dom

Medarbejder A var ansat som tandplejer i Virksomhed X. Den 20. marts 2020 blev A hjemsendt med henvisning til trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation, som blev endeligt vedtaget den 24. marts 2020[1]. I lovens § 3, stk. 1 er det anført, at:


”En lønmodtager, der er hjemsendt i medfør af § 2, betragtes ikke som opsagt og har ret til den aftalte løn i hjemsendelsesperioden (…)”


Parterne var dog uenige om fortolkningen af ”den aftalte løn”, nærmere bestemt, hvorvidt den løn, som A havde ret til, mens hun var hjemsendt, skulle beregnes ud fra et gennemsnit af den forud for hjemsendelsen optjente provision eller ud fra, hvad A måtte forventes at kunne have optjent i provision, hvis hun ikke var blevet hjemsendt.


Højesteret gav medarbejder A medhold i, at provisionen skulle beregnes ud fra et gennemsnit af hendes optjente provision forud for hjemsendelsen, og lagde navnlig vægt på, at formålet med lønkompensationsordningen bl.a. var, at fyringstruede lønmodtagere kunne beholde deres job og løn.


Højesteret henviser også til, at ifølge den underliggende bekendtgørelse[2] var en virksomheds ret til lønkompensation betinget af, at hjemsendte ansatte oppebar ”deres fulde hidtidige løn” i den periode, der blev søgt om lønkompensation for. Det fremgår endvidere, at lønkompensation som udgangspunkt skulle beregnes på baggrund af den ansattes ”gennemsnitlige løn”.


Bird & Birds bemærkninger:


Bird & Bird bemærker, at Højesteretsdommen omhandler en helt konkret situation, og derfor ikke kan bruges i relation til beregning af provision ved fravær under ”normale” omstændigheder. Således er dommen konkret begrundet i lønkompensationsreglerne, som afviger frareglerne i funktionærlovens § 9, stk. 3, der anfører:


”De i §§ 2 b, 3, 5, 6, 7 og 8 omhandlede ydelser udregnes for provisionslønnede funktionærer på grundlag af den provisionsindtægt, som funktionæren antagelig ville have oppebåret, såfremt han ikke var blevet hindret i sin virksomhed i de pågældende tidsperioder”.

 

Vejledende for beregningen efter funktionærlovens § 9, stk. 3, kan f.eks. være funktionærens gennemsnitsindtægt i tilsvarende tidsrum tidligere år, eller indtægten i tilsvarende del af sidste år med behørig hensyntagen til sæsonkonjunkturer.

Arbejdsgiversiden gjorde overfor Højesteret da også gældende, at lovgiver ikke havde fraveget denne lovregel i lovgrundlaget, men Højesteret var ikke enig i, at dette kunne tillægges betydning henset til indholdet i lønkompensationsreglerne.


[1] ”Lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19” samt aktstykke 108, som afløst af aktstykke 117


[2] Bekendtgørelse nr. 1579 af 27. juni 2021


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Aftaletekst om platformsarbejdere vedtaget
Aftaletekst om platformsarbejdere vedtaget
19/03/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Regler om løngennemsigtighed på vej
Regler om løngennemsigtighed på vej
02/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Tvillingeforældre får ekstra barsel
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
At ophæve på egen bekostning
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted