Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Højesteret blåstempler udlæg i indestående hos advokat

TVC Advokatfirma
13/04/2021
Højesteret blåstempler udlæg i indestående hos advokat
TVC Advokatfirma logo
En klients indbetaling til en advokat til sikkerhed for advokatens arbejde er ikke fritaget for udlæg.

Højesteret har i en kendelse af 15. marts 2021 bestemt, at beløb indbetalt til en advokat til sikkerhed for salæret for en skattesag ikke er fritaget for udlæg. Heller ikke når det er staten, der foretager udlægget i midlerne, så der angiveligt ikke længere er råd til at føre skattesagen mod staten.


Advokaten i den pågældende sag bistod sin klient med en ekstraordinær genoptagelse af klientens indkomstansættelse. I den forbindelse havde klienten indbetalt 125.000 kr. til advokatens klientkonto som sikkerhed for advokatens salær.


Udlæg i indestående hos advokat

Gældsstyrelsen begærede udlæg i indeståendet hos advokaten for klientens gæld til det offentlige. Om dette kunne finde sted gik helt til Højesteret.


Højesteret fandt, at indeståendet på klientkontoen måtte henregnes til klientens formue. Et andet resultat havde også været overraskende. Der kunne derfor foretages udlæg i beløbet i henhold til retsplejelovens § 507, stk. 1. Højesteret bemærkede, at selvom klienten ikke selv kunne råde over pengene, så ville klienten, så længe pengene stod på klientkontoen,  til enhver tid kunne bringe klientforholdet til ophør, kræve kontoen opgjort og få udbetaling af indeståendet med fradrag af salæret for udført arbejde.


Udlægget skulle dog respektere advokatens krav for allerede udført arbejde med sagen, hvilket parterne var enige om. Advokaten havde derimod ikke sikkerhed i indeståendet for arbejde udført efter det tidspunkt, hvor han blev gjort bekendt med udlægget. Dette svarer fuldstændig til retsstillingen for andre tilsvarende rettigheder.

 

Højesterets blåstempling

Højesteret blåstemplede også, at Gældsstyrelsen kunne foretage udlæg til trods for, at klienten herved blev frataget midler, som skulle benyttes til at føre sag mod skattemyndighederne. Hertil udtalte Højesteret, at retsplejeloven ikke indeholder bestemmelser, der ud fra sådanne hensyn begrænser adgangen til udlæg. En part kan således ikke slippe for udlæg i sin formue med den begrundelse, at udlægget vil forhindre en sag mod udlægshaveren, fordi parten ikke har flere penge. Et argument, som virker overbevisende.


Det er således ikke nogen hindring mod udlæg at indbetale midler til sin advokat. Sådanne indbetalinger er sikkerhed for advokaten, men ikke for klienten.


Hvordan sikrer en klient sig økonomisk?

Tilbage står spørgsmålet, hvilke muligheder klienten har for at sikre sig, at der er midler til betaling af advokat eller anden rådgiver. Svaret må være, at klienten er tvunget til få andre til at stille sikkerhed for rådgiveren. Den tredjemand, som betaler, skal være uafhængig af klienten, således at der ikke kan rejses tvivl om, at midlerne reelt set hidrører fra klienten, hvorved de kan kan anses for at være en del af klientens formue. Dette kunne der således rejses spørgsmålstegn ved, hvis det er klientens ægtefælle, som betaler sikkerheden. 


Har du brug for hjælp?

TVC Advokatfirmas specialister indenfor insolvens og skatter og afgifter har stor erfaring og indblik i både trykte og utrykte afgørelser. Derfor er vi i stand til yde kompetent, aktuel rådgivning.


Vi står gerne til rådighed for en uforpligtende vurdering af din sag. Kontakt os direkte på mail eller telefon.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Vil du vide, hvad der er status på Panama Papers sagskomplekset?
Vil du vide, hvad der er status på Panama Papers sagskomplekset?
15/07/2021
Skatte- og afgiftsret, Strafferet
Motorstyrelsen varsler kontrolaktion
Motorstyrelsen varsler kontrolaktion
14/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Hvad betyder det, at modparten tager bekræftende til genmæle i en retssag?
Hvad betyder det, at modparten tager bekræftende til genmæle i en retssag?
09/07/2021
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Ny dom afviser anvendelse af "15 %-reglen
Ny dom afviser anvendelse af "15 %-reglen
09/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Skovbrug anset som selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende
Skovbrug anset som selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende
06/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Husk de nye moms fjernssalgsregler (E-handelspakken) er tårdt i kraft
Husk de nye moms fjernssalgsregler (E-handelspakken) er tårdt i kraft
06/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted