Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Grov kommentar på Facebook overskred grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed

Kromann Reumert
27/03/2017
Grov kommentar på Facebook overskred grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed


Ifølge ombudsmanden var en offentligt ansats udtalelse om kommunaldirektøren som blandt andet: "[…] en person, der måske ikke har sandhed som sin største spidskompetence […]" urimelig grov og overskred grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed. Ombudsmandens udtalelse viser, at der er grænser for offentligt ansattes ytringsfrihed, selv om ytringerne fremsættes som privatperson på de sociale medier.

Ombudsmandens udtalelse af 11. januar 2017


SAGEN KORT


En offentligt ansat havde på Facebook kommenteret et opslag om fratrædelsesgodtgørelser til kommunaldirektører. Den ansatte havde skrevet om kommunens direktør, at: ”Nu må idiotien da snart stoppe. 547.481 kr. til en person, der måske ikke har sandhed som sin største spidskompetence…. Og så genansætte ham… Hvad sker der lige…”

Kommunen mente, at den ansattes sprogbrug på Facebook var uacceptabel og udtryk for illoyal adfærd. På den baggrund gav kommunen den ansatte en advarsel.
Den ansatte havde forinden modtaget en advarsel for uacceptabel retorik i forbindelse med diverse e-mails.

Den ansatte klagede til ombudsmanden, da vedkommende mente, at advarslen var i strid med de regler og principper, der gælder for offentligt ansattes ytringsfrihed.


REGLER OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED


Offentligt ansatte har som udgangspunkt adgang til på egne vegne at fremsætte personlige holdninger og synspunkter samt i øvrigt at deltage i den offentlige debat, uanset om det vedrører den pågældendes arbejdsområde.

Offentlige arbejdsgivere må derfor tåle, at ansatte har ret til at bidrage til den offentlige debat, selv om det kan være ubelejligt for den offentlige arbejdsgiver.

Der gælder dog enkelte begrænsninger i offentligt ansattes ytringsfrihed, herunder:

  • Offentligt ansatte må ikke fremkomme med udtalelser af freds- eller ærekrænkende karakter, herunder videregive oplysninger om en anden persons private forhold eller fremsætte injurierende ytringer.

  • Offentligt ansatte må ikke ytre sig i en urimelig grov form om sin arbejdsplads eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for sit arbejdsområde.


Hvis der desuden kan være en risiko for, at offentligheden vil kunne opfatte en offentligt ansats ytring som udtryk for den offentlige arbejdsgivers synspunkter, skal den ansatte gøre opmærksom på, at ytringen fremsættes som privatperson.

Offentlige arbejdsgivere kan ikke pålægge ansatte andre begrænsninger i ytringsfriheden end dem, der er gengivet i Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Offentlige arbejdsgivere kan herunder ikke med henvisning til loyalitetsforpligtelsen mellem en ansat og dennes arbejdsgiver pålægge en offentligt ansat en yderligere begrænsning i ytringsfriheden.


OMBUDSMANDENS VURDERING


Ombudsmanden var af den opfattelse, at der ikke kunne være tvivl om, at kommentarerne på Facebook blev fremsat af den ansatte som privatperson.

Endvidere bemærkede ombudsmanden, at det altid vil afhænge af en konkret og samlet vurdering af de nærmere omstændigheder, om en ytring er urimelig grov. I denne vurdering indgår blandt andet selve ytringens ordlyd og den kontekst, som ytringen fremsættes i.

Ombudsmanden har i andre sager udtalt, at ansatte ikke må fremkomme med ytringer, der i urimelig grad er udskældende, hånende eller latterliggørende over for arbejdsgiveren. Derimod er ansatte i almindelighed berettiget til at benytte satire, sarkasme eller polemiske vendinger.

Ombudsmanden fandt i denne sag, at den ansattes udtalelse var urimelig grov og derfor overskred grænsen for den offentligt ansattes ytringsfrihed. Ombudsmanden lagde i vurderingen vægt på, at den ansattes kommentarer direkte var rettet mod kommunaldirektøren som person og desuden ikke var nærmere dokumenteret eller sandsynliggjort. Ombudsmanden fandt derfor ikke anledning til at kritisere kommunens advarsel.

Ombudsmanden hæftede sig dog ved, at kommunen under sagen vurderede den ansattes ytringer som et spørgsmål om loyalitet over for kommunen og ikke som et spørgsmål om ytringsfrihedens grænser. Ombudsmanden bemærkede hertil, at der ikke med henvisning til loyalitetsforpligtelsen kan pålægges offentligt ansatte yderligere begrænsninger i ytringsfriheden end dem, der er beskrevet i ovennævnte vejledning. Ombudsmanden henstillede derfor til kommunen at genoverveje sagen.


HVAD VISER OMBUDSMANDENS UDTALELSE?


Ombudsmandens udtalelse viser, at der er grænser for offentligt ansattes ytringsfrihed, selv om ytringerne fremsættes som privatperson på de sociale medier.

Herudover viser udtalelsen, at offentlige arbejdsgivere ikke med henvisning til loyalitetsforpligtelsen kan pålægge offentligt ansatte yderligere begrænsninger i ytringsfriheden end dem, der er beskrevet i Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
International arbejdskraft - klare anbefalinger
International arbejdskraft - klare anbefalinger
01/07/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tidsregistrering - er I klar?
Tidsregistrering - er I klar?
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Kommune var for langsom
Kommune var for langsom
21/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
20/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
24/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted