Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale

Dansk Erhverv
09/02/2015
201
Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale
Dansk Erhverv logo


Højesteret gav en elev ret i, at hendes arbejdsgiver havde handlet i strid med ligebehandlingsloven og erhvervsuddannelsesloven ved ikke at forlænge den gravide elevs uddannelsesaftale. Det kostede virksomheden 2 måneders løn.

Eleven gennemførte ikke sin svendeprøve på grund af graviditetsbetinget sygdom
En anlægsgartnerelev blev gravid hen imod slutningen af sin uddannelse. Cirka fem måneder før fødslen blev hun sygemeldt fra arbejdet på grund af graviditeten. 14 dage efter sygemeldingen blev hun indkaldt til svendeprøve, som dog på grund af graviditeten ikke blev gennemført. En måned før fødslen modtog virksomheden et tillæg til uddannelsesaftalen med ændring af uddannelsesperioden fra skolen. I brevet skrev skolen, at årsagen til tillægget var elevens barsel. Virksomheden blev anmodet om at kontakte skolens uddannelses- og erhvervsvejleder med henblik på udarbejdelse af en handlingsplan/slutdato. Man bad også virksomheden om at udfylde og returnere det medsendte tillæg til aftalen.

Virksomheden kontaktede dog ikke skolen og underskrev ikke tillægget. Man skrev derimod til eleven en uge senere og gjorde opmærksom på, at uddannelsesaftalen udløb cirka to måneder senere, og bad om at få returneret virksomhedens ejendele. Cirka en måned senere skrev virksomheden på ny til eleven og gjorde opmærksom på, at firmaets ejendele skulle afleveres hurtigst muligt.

Herefter henvendte elevens fagforening sig fem måneder senere med krav om blandt andet godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingsloven. Da parterne ikke kunne blive enige, blev sagen indbragt for Tvistighedsnævnet.

Tvistighedsnævnet og landsretten frifandt virksomheden
Tvistighedsnævnets flertal lagde vægt på, at eleven ikke selv rettede henvendelse til det faglige udvalg med anmodning om forlængelse af uddannelsestiden. Da uddannelsestiden således ikke blev forlænget, skete ophøret af ansættelsesforholdet i overensstemmelse med den aftale, virksomheden og elenven havde indgået. Tvistighedsnævnet vurderede, at dette ophør ikke kunne sidestilles med afskedigelse i strid med ligebehandlingsloven eller uberettiget ophævelse i strid med erhvervsuddannelsesloven. På den baggrund blev virksomheden frifundet.

Sagen gik videre til Østre Landsret. Her vurderede landsretten, ligesom Tvistighedsnævnet, at det ikke var bevist, at eleven havde bedt virksomheden om forlængelse af uddannelsesaftalen. Virksomheden blev derfor frifundet igen.

Højesteret så anderledes på sagen
Højesteret vurderede, at erhvervsuddannelsesloven må forstås således, at en elev, der bliver gravid, og som påbegynder barselsorlov, inden uddannelsesaftalen er udløbet, kan kræve, at aftalen forlænges i nødvendigt omfang. Hvis der ikke kan opnås enighed om omfanget af forlængelsen, kan hver af parterne anmode det faglige udvalg om at tage stilling til spørgsmålet.

Højesteret konstaterede derefter, at arbejdsgiveren og eleven i første række skal forsøge at opnå enighed om en forlængelse af uddannelsestiden. Initiativet til en drøftelse heraf vil naturligt komme fra eleven som den, behovet vedrører. Men Højesteret gik herefter ganske langt i sin fortolkning af erhvervsuddannelsesloven. Man fastslog nemlig, at arbejdsgiveren, i kraft af sin pligt til oplæring af eleven, har en forpligtelse til at forsøge at afklare, om der er behov for forlængelse. Om nødvendigt må arbejdsgiveren indbringe spørgsmålet for det faglige udvalg.

Efter disse mere generelle betragtninger konstaterede Højesteret, at eleven ikke kunne færdiggøre sin uddannelse inden uddannelsesaftalens udløb og derfor havde krav på at få uddannelsestiden forlænget.

Endvidere nåede Højesteret frem til, at eleven skulle have tilkendegivet, at hun ikke ønskede en forlængelse. Endelig lagde retten vægt på, at virksomheden ikke besvarede skolens brev og ikke forsøgte at få afklaret, om eleven ønskede en forlængelse. I stedet bad man eleven om at tilbagelevere firmaets ejendele.

Højesteret konkluderede på den baggrund, at virksomheden derved havde handlet i strid med erhvervsuddannelsesloven, ligesom virksomhedens to breve måtte sidestilles med en afskedigelse af eleven i strid med ligebehandlingsloven.

Normalt ville det have kostet arbejdsgiveren mindst seks måneders løn i godtgørelse, men fordi der havde været betydelig retsusikkerhed på området, og fordi arbejdsgiveren inden barselsorlovens udløb havde tilbudt eleven at komme tilbage, hvilket blev afvist, blev godtgørelsen kun udmålt til to måneders løn.

Dansk Erhverv vurderer
Det er en ganske vidtgående afgørelse fra Højesteret. Afgørelsen er den seneste i en række domme fra Højesteret vedrørende elever, som alle giver eleverne medhold.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Dansk Erhverv logo
København
Børsen
1217 København K
33 74 60 00
info@danskerhverv.dk
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Modregning af anden løn i fritstillingsperioden (funktionærer)
Modregning af anden løn i fritstillingsperioden (funktionærer)
I dag
Ansættelses- og arbejdsret
Er din firmapolitik vedrørende seksuelle krænkelser opdateret?
Er din firmapolitik vedrørende seksuelle krænkelser opdateret?
I dag
Ansættelses- og arbejdsret
Ny EU-dom: Vikaransættelse må ikke være permanent
Ny EU-dom: Vikaransættelse må ikke være permanent
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
21/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn
Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn
19/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Muligheden for udbetaling af indefrosne feriepenge påvirker ikke arbejdsgivers forpligtelser til at indberette feriemidler optjent i ”overgangsperioden”.
Muligheden for udbetaling af indefrosne feriepenge påvirker ikke arbejdsgivers forpligtelser til at indberette feriemidler optjent i ”overgangsperioden”.
05/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted