Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Godtgørelse for brud på 48-timers­grænsen

Kromann Reumert
30/01/2018
Godtgørelse for brud på 48-timers­grænsen
Kromann Reumert logo


Højesteret har for nylig afsagt dom i en sag, hvor en medarbejder gennem en længere periode havde arbejdet mere end 48 timer om ugen. Foruden at tilkende medarbejderen en godtgørelse på 50.000 kr. fastlagde Højesteret principper for udmålingen af godtgørelse i sager, hvor 48-timersreglen er overtrådt.

Højesterets dom den 14. november 2017


Sagen kort


Medarbejderen (M) blev ansat hos arbejdsgiveren (A) den 1. juli 2008. M's gennemsnitlige arbejdstid var aftalt til 42,5 timer om ugen.

I perioden 2010-2013 arbejdede M i gennemsnit mere end 50 timer om ugen, og i de perioder, hvor M arbejdede mest, oversteg den ugentlige arbejdstid 60 timer.

Ifølge arbejdstidsloven, der gennemfører EU-regulering for arbejdstid, må den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode beregnet over en periode på 4 måneder ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde. Hvis en medarbejders rettigheder efter arbejdstidsloven krænkes, kan medarbejderes få tilkendt en godtgørelse.

Da parterne var enige om, at M i årene 2010-2013 arbejdede mere end 48 timer om ugen i gennemsnit i 32 referenceperioder (perioder af fire måneder), handlede sagen for Højesteret kun om, hvor stor en godtgørelse M skulle tilkendes efter arbejdstidsloven.

M's faglige organisation argumenterede for, at M's anmodning om mere arbejde i perioden ikke udgjorde en formildende omstændighed, og at det forhold, at overskridelserne havde været store og gentagne, var en skærpende omstændighed. På denne baggrund mente M at være berettiget til en godtgørelse svarende til 4 måneders løn. Godtgørelsen var beregnet ud fra M's samlede indtjente løn i den seneste fireårige ansættelsesperiode.

A henviste derimod blandt andet til, at M selv havde anmodet om mere arbejde, hvorfor en godtgørelse på 25.000 kr. ville være passende. Derudover mente A, at der ved udmåling af godtgørelsen under alle omstændigheder skulle tages udgangspunkt i den aftalte månedsløn uden overarbejdstimer.


Højesterets dom


Foruden at tage stilling til godtgørelsen i den konkrete sag, fastlagde Højesteret udmålingsprincipper for godtgørelsesniveauet i sager, hvor 48-timersreglen er overtrådt.

Højesteret udtalte, at godtgørelse for at overskride 48-timersgrænsen, ifølge arbejdstidsloven, ikke er en erstatning for et økonomisk tab, men derimod en godtgørelse for den særlige arbejdsbelastning, en sådan overskridelse udgør.

Størrelsen af godtgørelsen bør, ifølge Højesteret, som udgangspunkt udgøre 25.000 kr., med mindre særlige forhold taler for en større eller mindre godtgørelse.

Som eksempler på formildende omstændigheder henviste Højesteret til bagatelagtige, enkeltstående, tilfældige eller undskyldelige overskridelser, og at arbejdsgiveren straks har taget forbehold for, at overskridelserne ikke blev gentaget. Sådanne omstændigheder taler for at udmåle en mindre godtgørelse, (eller i særlige tilfælde ingen) godtgørelse.

Skærpende omstændigheder, der taler for en godtgørelse over 25.000 kr. og op til 50.000 kr. kan for eksempel være store overskridelser af 48-timersgrænsen eller overskridelser over flere eller længere perioder. Derudover kan pålæg om overarbejde ud over 48-timersgrænsen eller trussel om afskedigelse som følge af at afslå at udføre sådant arbejde udgøre skærpende omstændigheder. Tilsvarende gælder, hvis lønmodtageren ikke har fået betaling for overarbejdet. Højesteret bemærkede, at der i helt særlige tilfælde, hvis der eksempelvis er flere skærpende omstændigheder, kan udmåles en godtgørelse, der er højere end 50.000 kr.

I den konkrete sag vurderede Højesteret, at godtgørelsen til M skulle være på 50.000 kr. på grund af de gentagne og omfattende overskridelser af 48-timersgrænsen.


Hvad viser dommen?


Højesteret har med denne dom fastlagt principper for udmålingen af godtgørelse i sager, hvor 48-timersgrænsen er overskredet. Herefter skal sådanne godtgørelser som udgangspunkt udmåles til 25.000 kr., medmindre der er formildende eller skærpende omstændigheder.

Højesterets præmisser vil forventeligt få stor betydning for argumentationen i og afgørelsen af fremtidige sager om overtrædelse af 48-timersgrænsen.

Det er i øvrigt interessant, som Højesteret også nævner, at EU-direktivet, der ligger til grund for arbejdstidsloven, under visse betingelser giver mulighed for at undlade at gennemføre 48-timersgrænsen, hvis lønmodtageren har samtykket til at arbejde over denne grænse. Da denne mulighed ikke er udnyttet i arbejdstidsloven, vil det forhold, at en medarbejder har ønsket at udføre overarbejdet, altså ikke i sig selv betyde, at der ikke kan udmåles en godtgørelse. Arbejdsgivere bør derfor være opmærksomme på risikoen for krav på godtgørelse, hvis arbejdsgiveren tillader, at medarbejderne overskrider 48-timersgrænsen.

 Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Handicappet medarbejder kunne opsiges og havde ikke krav på morgenvagter
Handicappet medarbejder kunne opsiges og havde ikke krav på morgenvagter
08/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Hvornår er strejker i lufthavnen en usædvanlig omstændighed?
Hvornår er strejker i lufthavnen en usædvanlig omstændighed?
08/04/2021
Transportret, Øvrige, Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejder havde ret til erstatning efter mobning førte til psykisk arbejdsskade
Medarbejder havde ret til erstatning efter mobning førte til psykisk arbejdsskade
06/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Forskellige vilkår var ikke i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse
Forskellige vilkår var ikke i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse
31/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Kan man bortvise en medarbejder, der bijobber i en anden virksomhed?
Kan man bortvise en medarbejder, der bijobber i en anden virksomhed?
30/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag skal beskytte whistleblowere
Nyt lovforslag skal beskytte whistleblowere
22/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted