Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Gentagen overtrædelse af rygepolitik berettigede til bortvisning uanset lang anciennitet

IUNO
22/02/2017
Gentagen overtrædelse af rygepolitik berettigede til bortvisning uanset lang anciennitet


Selv om der ikke var givet en skriftlig advarsel, var det berettiget at bortvise en lagerchef med 30 års anciennitet, som gentagne gange havde overtrådt virksomhedens rygepolitik. Landsretten lagde blandt andet vægt på, at overtrædelse af politikken kunne have haft alvorlige konsekvenser for virksomheden, samt at medarbejderen havde en ledende stilling.
En levnedsmiddelproducent havde indført en rygepolitik dels for at overholde lovkrav til fødevareproduktion og dels for at kunne opnå en særlig certificering. Ifølge virksomhedens rygepolitik måtte medarbejderne kun ryge i et dertil indrettet skur, og efter en ændring af rygepolitikken fremgik det også, at gentagne overtrædelser af politikken kunne have ansættelsesretlige konsekvenser, herunder bortvisning.

Virksomhedens lagerchef, som havde været ansat i mere end 30 år, blev under et kontrolbesøg taget i at ryge uden for skuret, hvilket blev anført i tilsynsrapporten. Lagerchefen blev herefter indkaldt til en samtale, hvor han blev gjort bekendt med rapporten.

Da lagerchefen på ny blev taget i at overtræde politikken, bortviste virksomheden ham.

Lagerchefen mente ikke, at han havde modtaget påtaler eller advarsler og anførte, at han ikke var bekendt med den del af rygepolitikken, som omtalte at overtrædelse kunne medføre bortvisning.


Ledende medarbejder skal være bekendt med interne politikker


Landsretten lagde efter vidneforklaringerne til grund, at lagerchefen havde fået en mundtlig advarsel efter den første overtrædelse. Landsretten henviste i øvrigt til byrettens begrundelse, herunder til at lagerchefen måtte have været bekendt med ændringen af rygepolitikken, som var blevet sendt ud med mail, opslået på opslagstavlet og meddelt via flyers på bordene i kantinen. Henset til lagerchefens stilling i virksomheden, havde det ikke betydning, at det ikke i forbindelse med advarslen udtrykkeligt var blevet anført, at yderligere overtrædelser ville have konsekvenser for ansættelsen. Derudover havde byretten anført, at en medarbejder med en ledende stilling såsom lagerchefens må forventes at gøre sig bekendt med information, som sendes ud. Vi har tidligere skrevet om byrettens dom, som kan læses her.

Landsretten fandt, at virksomheden havde godtgjort, at det var afgørende for dens drift, at politikken blev overholdt, og uanset lagerchefens lange anciennitet, var virksomheden berettiget til at bortvise lagerchefen som følge af den gentagne overtrædelse af rygepolitikken.


IUNO mener


Afgørelsen viser, at længden af en medarbejders anciennitet ikke kan berettige en overtrædelse af en personalepolitik, som er klart og tydeligt kommunikeret ud i virksomheden. Særligt for ledende medarbejdere, kan det forventes, at de gør sig bekendt med og overholder virksomhedens personalepolitikker.

En personalepolitik er et vigtigt redskab til at gøre sine medarbejdere bekendt med virksomhedens værdier og forpligtelser. Forhold af væsentlig betydning for virksomheden, såsom for eksempel overholdelse af danske og EU-retlige lovkrav, kan med fordel fremgå af en personalepolitik for at sikre overholdelsen af og medarbejdernes kendskab til væsentligheden af overholdelsen. Det er i flere sager om afskedigelser blevet tillagt betydning, om en virksomhed havde en politik på plads, og om medarbejderne var blevet gjort bekendt med indholdet af den. Et uvæsentligt forhold kan dog ikke i sig selv danne grundlag for en bortvisning, bare fordi det fremgår af en personalepolitik.

[Østre Landsrets afgørelse af 16. januar 2017 i sag B-204-16]
 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
08/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
12/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted