Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Genskin fra glaseret tag overskred den naboretlige tålegrænse

Genskin fra glaseret tag overskred den naboretlige tålegrænse
Horten logo

Det sker ikke så ofte, at sager om den naboretlige tålegrænse når helt til Højesteret. Men i en medieomtalt sag om genskinsgener fra et glaseret tegltag blev der givet tredjeinstansbevilling, og Højesteret har den 18. januar 2018 afgjort, at generne gik ud over, hvad man som nabo er nødt til at tåle.Sagen handler om den naboretlige tålegrænse – i dette tilfælde, om et ægtepar var forpligtet til at eliminere genskinsgener fra den del af deres glaserede tegltag, som vendte ind mod naboens ejendom. Højesteret udtalte bl.a., at hvad en nabo må tåle, afhænger af en konkret rimelighedsvurdering af ulempens karakter, væsentlighed og påregnelighed sammenholdt med ejendommens karakter og beliggenhed og områdets karakter. Derefter fandt Højesteret ud fra en samlet vurdering, at genskinsgenerne fra det glaserede tegltag overskred den naboretlige tålegrænse. Byretten i Aarhus og Vestre Landsret nåede samme resultat.


Genskinsgener fra glaseret tegltag


Det fremgår af blandt andet en skønserklæring, at naboerne oplevede generende genskin fra taget, når solen skinnede, og at der om sommeren var absolut blænding på terrassen, i haven, stuen og værelset i en periode på ca. 2 timer sidst på eftermiddagen. Absolut blænding er stærkt generende og kan sammenlignes med at have en lampe lige i hovedet. Om sommeren var der begyndende blænding fra ca. kl. 15.00, mens blændingen forsvandt ca. kl. 21.00. Der var mindre blænding i forårs- og efterårsmånederne.


Kriterier i vurdering af generne og den naboretlige tålegrænse


Højesteret udtalte om den almindelige naboret, at "en ejer af en fast ejendom (kan) tilpligtes at fjerne varige naboulemper, i det omfang ulemperne overstiger" den naboretlige tålegrænse, som må vurderes konkret. "Ved denne vurdering må der tillige tages hensyn til en eventuel offentligretlig regulering af den ulempeforvoldende virksomhed. Der kan herved henvises til Højesterets dom af 10. august 2009 (UfR 2009.2680)".

Herefter konstaterede Højesteret, at der er ikke var offentligretlige forskrifter, der regulerede anvendelsen af glaserede tagsten i det område, hvor parternes huse er beliggende, samt at det ikke kunne tillægges betydning, at der i andre boligområder gjaldt begrænsninger for anvendelsen af glaserede tagsten.

Med hensyn til den konkrete bedømmelse af genskinsgenerne var Højesteret i øvrigt enig i bedømmelsen og de grunde, der var anført af byretten og tiltrådt af landsretten, således at den del af det glaserede tegltag, som vendte mod naboens ejendom, efter en samlet vurdering måtte anses for at overskride den naboretlige tålegrænse. Der var herved lagt vægt på

  • at genskinnet var til væsentlig gene for naboen året rundt, om end mest i sommermånederne,

  • at genskinsgenerne havde et sådant omfang, at de medfører en værdiforringelse på naboens ejendom på 150.000 kr., og endelig

  • at sortglaserede tegltage ikke er sædvanlige i kvarteret, og ægteparrets valg af tagsten ikke er udtryk for en samfundsmæssig eller teknisk udvikling af tagbeklædningsmaterialer, men derimod alene er valgt af æstetiske årsager.Dommens betydning


Dommen er et godt eksempel på, at naboretten baserer sig på almindelige erstatningsretlige principper, og at ansvarsnormen (tålegrænsen) i meget høj grad beror på de konkrete forhold. Højesterets henvisning til, at der ikke var fastsat offentligretlige forskrifter, må læses som et fingerpeg om, at hvis der i f.eks. lokalplanen havde været fastsat regler om anvendelse af glaseret tegl, og hvis naboens tag havde holdt sig inden for sådanne forskrifter, så kunne det muligvis havde haft betydning for resultatet, jf. henvisningen til U2009.2680 om gener fra vindmøller.

 

 Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 30.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Genopfyldning af forsikringssum efter en skade. Hvem har pligten – og hvad er konsekvensen af at undlade det?
Genopfyldning af forsikringssum efter en skade. Hvem har pligten – og hvad er konsekvensen af at undlade det?
25/11/2020
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
COVID-19 i entrepriseforhold
COVID-19 i entrepriseforhold
17/11/2020
Fast ejendom og entreprise
Hvad er en sædvanlig selvrisiko i en brand- og stormskadeforsikring i AB 92/AB 18?
Hvad er en sædvanlig selvrisiko i en brand- og stormskadeforsikring i AB 92/AB 18?
11/11/2020
Fast ejendom og entreprise
Nye regler om ladestandere til el-biler som følge af politisk ønske om flere el-biler i 2030
Nye regler om ladestandere til el-biler som følge af politisk ønske om flere el-biler i 2030
28/10/2020
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
05/10/2020
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Kan forhandling om salg af en ejendom blive bindende?
Kan forhandling om salg af en ejendom blive bindende?
30/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted