Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?

Focus Advokater
12/02/2024
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Focus Advokater logo
Byggeriets klimabelastninger har gradvist fået større og større opmærksomhed i de senere år. Dette har skabt en udvikling i byggeriet, hvor byggeri med genbrugsmaterialer nu efterspørges i højere grad end tidligere. Denne udvikling blev herudover særligt aktuel i 2023, hvor en revision af bygningsreglementet medførte nye klimakrav, som alle byggerier skal overholde. Men hvem bærer ansvaret for valget af genbrugsmaterialer, og hvordan skal brugen af genbrugsmaterialer håndteres i entreprisekontrakten? Dette ser vi nærmere på i dette nyhedsbrev.

Klimakrav i bygningsreglementet (BR18)

I 2022 blev der i bygningsreglementet indført regler vedrørende byggeriets klimapåvirkning, som gælder for alle byggerier, hvor der indgives ansøgning om byggetilladelse efter den 1. januar 2023.


Reglerne indebærer, at der på alle nybyggerier skal udarbejdes en klimaberegning (LCA-beregning), som dokumenterer byggeriets klimapåvirkning igennem hele sin livscyklus.


Klimaberegningen laves ved at beregne byggeriets CO2-udledning over en periode på 50 år. I beregningen indgår bl.a. udledningen ved produktionen af byggematerialerne, energiforbruget til drift af ejendommen og affaldsbehandlingen af byggematerialerne efter nedrivning af byggeriet.


Udarbejdelse af en sådan klimaberegning er en betingelse for at opnå ibrugtagningstilladelse.


For nybyggerier over 1.000 m2 er der herudover indført en grænseværdi for byggeriets maksimale CO2-udledning ifølge klimaberegningen. Ifølge planen skal der i 2025 indføres grænseværdier gældende for alle nybyggerier.

Hvem bærer ansvaret for mangler som følge af brug af genbrugsmaterialer i byggeriet?

De nye klimakrav – og nok også den almindelige samfundsmæssige udvikling mod større klimabevidsthed – har ganske naturligt medført en større bevågenhed i forhold til anvendelsen af genbrugsmaterialer i byggeriet.  


Anvendelse af genbrugsmaterialer indebærer dog en risiko for, at byggeriet vil komme til at lide af mangler, som måske ikke ville have været der, hvis der var anvendt fabriksnye materialer. Dette giver derfor anledning til spørgsmålet om, hvilken part der bærer ansvaret for sådanne mangler.


Udgangspunktet er, at bygherren bærer ansvaret for egnetheden af genbrugsmaterialerne, hvis disse er anvendt som følge af, at bygherren har stillet krav om, at der anvendes konkrete genbrugsmaterialer. I praksis kan dette f.eks. ske ved, at bygherren i udbudsmaterialet stiller krav om anvendelse af nærmere bestemte genbrugsmaterialer i byggeriet.


Hvis det omvendt er entreprenøren, der har besluttet, at der skal anvendes genbrugsmaterialer, vil denne være ansvarlig for eventuelle mangler ved egnetheden på samme måde, som hvis der var anvendt fabriksnye materialer.


Dette leder til spørgsmålet om, hvor meget der skal til for, at bygherren kan anses for at have foreskrevet brugen af et genbrugsmateriale, så bygherren bærer ansvaret for brugen af dette. I en nyere sag fra Voldgiftsnævnet ved Bygge- og Anlægsvirksomhed (TBB.2023.749 VBA) blev dette spørgsmålet prøvet.


I sagen havde bygherren i udbudsmaterialet angivet, at entreprenøren ”kunne overveje” at anvende genbrugstegl, og i byggeprogrammet direkte opfordret entreprenøren til at gøre det.


Voldgiftsretten fastslog i den forbindelse, at bygherrens opfordring til entreprenøren om at anvende genbrugsmaterialer, ikke fritog entreprenøren for ansvar for de påviste mangler. Årsagen til dette var, at bygherren ikke havde krævet anvendelsen af genbrugsmaterialer, men blot opfordret hertil.


Den gældende retstilstand må derfor være, at bygherren bliver ansvarlig for genbrugsmaterialernes egenskaber, hvis bygherren har stillet krav om, at entreprenøren skal anvende et genbrugsmateriale.


Det er dog klart, at opstår der en mangel som følge af en udførelsesmæssig fejl, selvom der har været anvendt genbrugsmateriale, da vil ansvaret for manglen som udgangspunkt fortsat påhvile den udførende entreprenør, da manglen i dette tilfælde skal findes i udførelsen og ikke egnetheden af produktet.

Focus Advokater anbefaler

Det er vigtigt at være opmærksom på, at uanset om brugen af genbrugsmaterialer skyldes en forpligtelse fra kontrakten eller et valg fra entreprenøren, så ændrer anvendelsen af genbrugsmaterialer ikke på kravene til det færdige byggeris kvalitet og holdbarhed. Materialerne skal således fortsat være af sædvanlig god kvalitet, uanset om der anvendes genbrugsmaterialer eller fabriksnye materialer, jf. AB 18 § 12, stk. 1.


Kravet om, at der skal være tale om ”sædvanlig god kvalitet”, vil dog kunne fraviges ved aftale, så der i højere grad tages højde for, at der kan være flere fejl forbundet med brugen af genbrugsmaterialer.  


Herudover er det som anført af afgørende betydning, om entreprenøren har et valg i forhold til, om der skal anvendes genbrugsmaterialer eller fabriksnye materialer, og om der i givet fald kan leveres mangelfrie genbrugsmaterialer.

Bygherre stiller ikke krav (men opfordrer) til anvendelse af genbrugsmaterialer

Entreprenøren bør i disse tilfælde derfor grundigt undersøge hvilke byggetekniske risici, der er forbundet med at anvende genbrugsmaterialer fremfor fabriksnye materialer til den konkrete opgave, da entreprenøren som udgangspunkt er ansvarlig for egnetheden af genbrugsmaterialet, hvis entreprenøren har haft valgfrihed.


Hvis bygherre, trods manglende kontraktkrav, undervejs i byggeriet opfordrer til brug af genbrugsmaterialer, kan entreprenøren eventuelt overveje at imødekomme dette ønske, mod at der indgås en klar aftale om, at bygherren i så fald påtager sig risikoen herfor.

Bygherren stiller krav til anvendelse af genbrugsmaterialer

Vælger bygherre denne løsning, bør bygherren være meget grundig med at aftale procedurer og retningslinjer for sortering og udvælgelse af genbrugsmaterialer til byggeriet, så der i sidste ende undgås uenighed om kvaliteten af byggeriet, da entreprenøren som udgangspunkt ikke er ansvarlig for egnetheden af genbrugsmaterialet.


Overholdelse af sådanne procedurer og retningslinjer kan dokumenteres ved, at entreprenøren udarbejder behørig kvalitetssikring. Både procedure og retningslinjer for sortering og udvælgelse af genbrugsmaterialer samt kvalitetssikring bør være en del af entreprisekontrakten.


En anden mulighed er, at parterne aftaler, at entreprenøren bærer ansvaret for mangler forårsaget af, at der er anvendt genbrugsmaterialer. Sædvanligvis vil denne løsning dog resultere i en noget højere pris fra entreprenøren, idet entreprenøren normalt vil tage et risikotillæg for at være pålagt en forpligtelse til at anvende genbrugsmaterialer, som denne også bærer ansvaret for.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Asfalterede parkerings- og vejarealer kan nu anses for en bygning i momsmæssig henseende
Asfalterede parkerings- og vejarealer kan nu anses for en bygning i momsmæssig henseende
12/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
19/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
02/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted