Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Funktionær­lovens ufra­vigelighed var ikke til hinder for aftale om straks fratræden

Horten
07/02/2018
382
Funktionær­lovens ufra­vigelighed var ikke til hinder for aftale om straks fratræden
Horten logoVestre Landsret fastslår, at det ikke var i strid med hverken funktionærlovens ufravigelighed eller aftalelovens § 36, at en funktionær havde indgået en fratrædelsesaftale, der indebar fratræden uden opsigelsesvarsel.

Sagen omhandlede en fratrædelsesaftale, som blev indgået i forbindelse med, at funktionærens ægtefælle, som var tidligere eneejer og direktør, solgte de sidste aktier og fratrådte. Funktionæren skulle efter aftalen fratræde straks uden løn, pension mv. i opsigelsesperioden og var repræsenteret af advokat.

Funktionærlovens bestemmelser er blevet gjort ufravigelige i § 21, således at lovens regler ikke kan fraviges, hvis det er ugunstigt for funktionæren. I enkelte domme har Højesteret imidlertid fundet, at denne ufravigelighed ikke er til hinder for, at der indgås fratrædelsesaftaler, der fraviger lovens bestemmelser om opsigelse. Ifølge denne praksis er der, når der indgås fratrædelsesaftaler, ikke tale om en opsigelse af ansættelsesforholdet i lovens forstand.

Vestre Landsret henviste til Højesterets praksis og kom frem til, at den omhandlede fratrædelsesaftale ikke var i strid med funktionærloven.


Fratrædelsesaftalen var (heller) ikke urimelig


Vestre Landsret skulle også tage stilling til, om fratrædelsesaftalen kunne tilsidesættes efter aftalelovens § 36 på grund af urimelighed.

Den fratrådte medarbejder havde gjort gældende, at fratrædelsesaftalen var ugyldig, da hun ikke havde fået noget økonomisk ud af aftalen, og at det derfor ville være urimeligt at gøre aftalen gældende.

Vestre Landsret lagde til grund, at medarbejderen, gennem formuefællesskabet i medfør af ægteskabet med den tidligere ejer, havde en betydelig økonomisk interesse i værdiansættelsen og salget af de omhandlede aktier. Sammenholdt med at medarbejderen havde været rådgivet og repræsenteret af en advokat forud for indgåelsen af fratrædelsesaftalen, fandt landsretten ikke, at fratrædelsesaftalen skulle tilsidesættes som ugyldig efter aftalelovens § 36.


Advokatbistand væsentlig for afgørelse af ufravigelighed


Dommen viser sammen med øvrig retspraksis, at funktionærlovens bestemmelse om ufravigelighed ikke er til hinder for, at der i en fratrædelsessituation indgås en fratrædelsesaftale, der fraviger lovens bestemmelser. Det udgangspunkt slår særligt stærkt igennem, hvis funktionæren har været bistået af en advokat i forbindelse med indgåelsen af fratrædelsesaftalen.

Horten førte sagen for virksomheden, og spørgsmål vedrørende sagen kan rettes til partner Marianne Lage.

 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ansættelsesretten i 2021 – temaer og tendenser
Ansættelsesretten i 2021 – temaer og tendenser
I dag
Ansættelses- og arbejdsret
Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus
Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus
07/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Forslag om skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse er nu vedtaget.
Forslag om skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse er nu vedtaget.
05/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Overgangsreglerne i lov om ansættelsesklausuler udløber den 1. januar
Overgangsreglerne i lov om ansættelsesklausuler udløber den 1. januar
04/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Kan virksomheder kræve, at medarbejdere bliver vaccineret mod coronavirus?
Kan virksomheder kræve, at medarbejdere bliver vaccineret mod coronavirus?
23/12/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Vær opmærksom på ændring i fristen for indbetaling af indefrosne feriemidler til Fonden for Tilgodehavende Feriemidler
Vær opmærksom på ændring i fristen for indbetaling af indefrosne feriemidler til Fonden for Tilgodehavende Feriemidler
14/12/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted