Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Fritagelse fra arbejdsmiljøregler ved frivilligt arbejde i almennyttige foreninger

Horten
22/09/2016
147
Fritagelse fra arbejdsmiljøregler ved frivilligt arbejde i almennyttige foreninger
Horten logo


Arbejdstilsynet har udsendt en ny vejledning, der medfører, at frivilligt arbejde i almennyttige foreninger i visse situationer er fritaget arbejdsmiljølovens regler om APV (arbejdspladsvurdering) og AMO (arbejdsmiljøorganisationer).


Frivilligt arbejde er som udgangspunkt underlagt samme arbejdsmiljømæssige krav som almindeligt arbejde, hvilket blandt andet indebærer, at arbejdet skal planlægges og tilrettelægges, så det frivillige arbejde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

I nogle tilfælde vil almennyttige foreninger dog være undtaget arbejdsmiljølovens regler om APV og AMO. Den nye vejledning fra Arbejdstilsynet opstiller følgende retningslinjer for, hvornår frivilligt arbejde er undtaget disse regler. Der kræves:

 1. At det frivillige arbejde udføres for almennyttige foreninger,

 2. At det frivillige arbejde udføres for foreningen som arbejdsgiver, og

 3. At det frivillige arbejde har karakter af fritidsaktiviteter.1. FRIVILLIGT ARBEJDE FOR ALMENNYTTIGE FORENINGER


Det er som anført et krav for, at vejledningen finder anvendelse, at der er tale om almennyttige foreninger. Dette er foreninger, hvis formål er at fremme medlemmernes ideelle – og altså ikke økonomiske – interesser. Foreningens formål må altså ikke være at generere et overskud.

Som eksempler på almennyttige foreninger nævner vejledningen idrætsklubber, kulturelle foreninger, politiske foreninger, velgørende foreninger og boligforeninger.

Det fremgår af AT-vejledningen, at personer, der udfører frivilligt arbejde i det offentlige, ikke kan være undtaget reglerne om APV og AMO.


2. FRIVILLIGT ARBEJDE FOR FORENINGEN SOM ARBEJDSGIVER


For at den almennyttige forening er fritaget fra reglerne om APV og AMO, skal der først og fremmest være tale om frivilligt arbejde, som udføres for foreningen som arbejdsgiver.

Vurderingen, af hvorvidt foreningen er arbejdsgiver i forhold til det frivillige arbejde, afhænger blandt andet af:

 • Om den frivillige har forpligtet sig til over for foreningen til at udføre arbejdet

 • Om foreningen instruerer den frivillige og kontrollerer arbejdet

 • Om foreningen stiller redskaber til rådighed

 • Om foreningen bærer risikoen i forbindelse med resultatet af arbejdet, og

 • Om foreningen evt. udbetaler løn til den frivillige.


Såfremt en stor del – men ikke nødvendigvis alle – af ovenstående kriterier er opfyldt, vil dette indikere, at foreningen er arbejdsgiver i forhold til den frivillige.


3. DET FRIVILLIGE ARBEJDE MED KARAKTER AF EN FRITIDSAKTIVITET


Almennyttige foreninger er kun fritaget fra reglerne om APV og AMO i relation til frivillige, der udfører frivilligt arbejde, hvis arbejdet har karakter af fritidsaktiviteter. Hvis det frivillige arbejde derimod har karakter af almindeligt arbejde, stilles der fortsat krav om APV og AMO. Sidstnævnte dog kun hvis der er mere end 9 ansatte.

Arbejde, der har karakter af en fritidsaktivitet, vil typisk være arbejde, der kan udføres ved siden af et almindeligt arbejde eller af personer, der ikke er på arbejdsmarkedet.

Vejledningen opstiller nogle kriterier, der kan lægges vægt på i vurderingen af, hvorvidt det frivillige arbejde har karakter af en fritidsaktivitet:

 • Omfanget af arbejdet – som udgangspunkt må det frivillige arbejde ikke overstige to arbejdsdage om ugen i gennemsnit, hvis det skal have karakter af en fritidsaktivitet. Arbejdet må dog godt fordeles over mere end to dage.

 • Arbejdets forpligtende karakter – hvor store konsekvenser det vil have, hvis den frivillige ikke møder på arbejde. F.eks. vil frivillige brandfolks arbejde ikke have karakter af en fritidsaktivitet.

 • Lønnen – hvis lønnen udgør en væsentlig indkomst for den frivillige, kan det indebære, at det frivillige arbejde ikke kan karakteriseres som havende karakter af fritidsaktiviteter.BETYDNING AF FRITAGELSEN


Hvis ovenstående betingelser er opfyldt, indebærer det, at almennyttige foreninger ikke skal udarbejde en APV for det frivillige arbejde, der har karakter af fritidsaktiviteter, og at foreningerne ikke behøver at inddrage de frivillige, der udfører arbejdet i samarbejdet om arbejdsmiljøet.

Foreningen vil som sagt stadig være forpligtet til at sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

De almennyttige foreninger skal desuden overholde reglerne om APV og AMO i relation til det frivillige arbejde, der har karakter af almindeligt arbejde samt de frivillige, der udfører det.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 54.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn
Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn
21/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Sexchikane på arbejdspladsen
Sexchikane på arbejdspladsen
21/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Opsigelse af funktionærer
Opsigelse af funktionærer
18/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Udbetaling af indefrosne feriepenge
Udbetaling af indefrosne feriepenge
16/09/2020
Øvrige, Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere
Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere
15/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling
COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling
11/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted