Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Fratrædelsesgodtgørelse kan udskyde retten til dagpenge

Kromann Reumert
21/12/2014
Fratrædelsesgodtgørelse kan udskyde retten til dagpenge
En administrerende direktør (D) blev afskediget efter 14 års ansættelse. Ifølge ansættelseskontrakten havde D krav på 3 måneders opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse svarende til 9 måneders løn. Landsretten vurderede, at fratrædelsesgodtgørelsen måtte anses som kompensation for det korte opsigelsesvarsel. På den baggrund blev fratrædelsesgodtgørelsen sidestillet med løn i en opsigelsesperiode, hvorfor D ikke var berettiget til dagpenge før udløbet heraf.
Østre Landsrets dom af 30. september 2014

SAGEN KORT
Sagen angik en administrerende direktør (D), som blev afskediget grundet omstrukturering i virksomheden. D havde på opsigelsestidspunktet været ansat i virksomheden i 14 år og 3 måneder som henholdsvis direktør og senere administrerende direktør. I overensstemmelse med D's ansættelseskontrakt modtog han et opsigelsesvarsel på tre måneder, der udløb i maj 2011. I opsigelsesperioden modtog D fuld løn og beholdt samtidig bil, benzinkort, avis og telefon. Herudover fik D ved udgangen af de tre måneder udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 9 måneders løn, der ligeledes var fastsat i ansættelseskontrakten.

I forbindelse med afskedigelsen søgte D om dagpenge hos Akademikernes A-kasse (AAK) fra juni 2011, hvilket han imidlertid fik afslag på. AAK gjorde gældende, at D tidligst havde ret til dagpenge fra september 2011, da han som følge af sin lange anciennitet havde ret til 6 måneders opsigelsesvarsel fra udgangen af den måned, hvori han var blevet opsagt.

AAK anførte, at selvom D ikke var omfattet af funktionærloven, måtte ansættelsesaftalen fortolkes i lyset heraf. Henset til D's lange anciennitet var han ringere stillet, end hvad der gælder ifølge funktionærloven. AAK anførte derfor, at fratrædelsesgodtgørelsen på 9 måneder måtte anses som kompensation for det korte opsigelsesvarsel. De vurderede derfor, at fratrædelsesgodtgørelsen måtte medføre fradrag i dagpengene på samme måde, som et normalt opsigelsesvarsel ville gøre det, hvormed D tidligst kunne få dagpenge 6 måneder efter sin opsigelse.

D klagede over afgørelsen til Arbejdsskadestyrelsen med henvisning til, at D ikke var omfattet af funktionærloven, hvorfor denne ikke burde få betydning for afgørelsen og hans ret til dagpenge.

Arbejdsskadestyrelsen gjorde gældende, at det afgørende i en sådan vurdering er ydelsens indhold og ikke dens betegnelse. Da Arbejdsskadestyrelsen fandt, at fratrædelsesgodtgørelsen havde samme formål som et opsigelsesvarsel, måtte disse sidestilles. D havde således reelt et opsigelsesvarsel på 12 måneder, hvormed han tidligst havde krav på dagpenge et år efter sin opsigelsen (marts 2012).

D anlagde herefter sag ved de civile domstole. Byretten gav ikke D medhold, hvorfor D ankede afgørelsen til Landsretten.


LANDSRETTENS AFGØRELSE

Landsrettens flertal (to dommere) lagde til grund, at ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring har til formål at dække et løbende forsørgelsesbehov for personer, som bliver ledige på arbejdsmarkedet. En forudsætning for at opnå ret til en sådan ydelse uden fradrag er, at den ledige ikke har et andet forsørgelsesgrundlag i form af lønindtægt m.v. samt indtægter, der træder i stedet for løn.

Det blev endvidere lagt til grund, at der i sammenlignelige ansættelsesforhold er praksis for opsigelsesvarsler på op til 12 måneder. Og at der efter indholdet af D's kontrakt ikke var knyttet betingelser til hans ret til udbetaling af fratrædelsesgodtgørelsen, som blev udbetalt alene i kraft af hans ansættelse og i forlængelse af en løbende lønindtægt.

Flertallet tiltrådte herefter, at D's fratrædelsesgodtgørelse måtte anses for at have til formål at kompensere for mistet lønindtægt i en periode efter fratrædelsen, og at han derfor ikke havde ret til dagpenge før udløbet af opsigelsesvarslet samt fratrædelsesgodtgørelsen, hvilket samlet udgjorde 12 måneder.

Landsrettens mindretal (én dommer) fandt, at et opsigelsesvarsel på 6 måneder var rimeligt.


HVAD KAN VI UDLEDE AF AFGØRELSEN

Afgørelsen viser, at en aftalt fratrædelsesgodtgørelse kan udskyde retten til dagpenge, hvis den har til formål at kompensere for et kortere opsigelsesvarsel. Ved vurderingen af om en fratrædelsesgodtgørelsen kan sidestilles med et opsigelsesvarsel, kan der lægges vægt på, hvilket opsigelsesvarsel der er aftalt sammenholdt med de sædvanlige opsigelsesvarsler for den pågældende stilling/gruppe.

Det må lægges til grund, at det usædvanligt korte opsigelsesvarsel sammenholdt med den forholdsvist store fratrædelsesgodtgørelse aftalt uden betingelser i ansættelseskontrakten var udslagsgivende for bedømmelsen af den konkrete sag.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her.
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted