Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Fratrædelsesgodtgørelse: EU-domstolen afviser diskrimination af ældre funktionærer

Horten
06/03/2015
142
Fratrædelsesgodtgørelse: EU-domstolen afviser diskrimination af ældre funktionærer
Horten logo
Der er nu kommet endelig afklaring om lovlighed af begrænsningen i udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til ældre funktionærer.

EU-Domstolen har i dom af 26. februar 2015 fastslået, at den dagældende undtagelsesbestemmelse i funktionærloven, hvorefter der ikke skulle udbetales fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer, der ved fratrædelsen har mulighed for at modtage folkepension, ikke var i strid med forbuddet mod aldersdiskrimination.

DEN TIDLIGERE UNDTAGELSE TIL FRATRÆDELSESGODTGØRELSE
I henhold til den tidligere undtagelsesbestemmelse i funktionærlovens § 2a, stk. 2 og 3 mistede en medarbejder retten til fratrædelsesgodtgørelse, hvis medarbejderen oppebar folkepension eller havde ret til alderspension efter en med arbejdsgiveren aftalt pensionsordning, hvis funktionæren var indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år.

Undtagelsesbestemmelsen i funktionærlovens § 2a, stk. 3 udgik med lovændringen af funktionærlovens § 2, der trådte i kraft den 1. februar 2015.

Lovændringen fulgte i kølvandet på EU-Domstolens afgørelse i Ole Andersen-sagen fra oktober 2010, hvor EU-Domstolen fastslog, at funktionærlovens § 2a, stk. 3, var for vidtgående set i forhold til det underliggende beskyttelsesdirektiv og i strid med EU-retten.

Denne afgørelse blev fulgt op af Højesteret, der i dom af 17. januar 2014 fastslog, at en medarbejder, der fortsat ønskede at forfølge en erhvervsmæssig karriere, skulle have godtgørelse efter funktionærlovens § 2a, uanset om medarbejderen havde mulighed for at oppebære alderspension.

"Ole Andersen-sagen" og Højesterets dom er beskrevet i tidligere nyheder på horten.dk den 29. april 2013 og den 20. januar 2014.

DEN KONKRETE SAG
En arbejdstager, som var funktionæransat, blev opsagt, da han var 65 år. Arbejdstageren havde derfor mulighed for at få udbetalt folkepension, men han havde ansøgt om at få sin folkepension udbetalt på et senere tidspunkt.

Uanset at arbejdstageren efter udløbet af opsigelsesperioden tiltrådte en ny stilling, udbetalte arbejdsgiveren med henvisning til den tidligere bestemmelse i funktionærloven ikke fratrædelsesgodtgørelse. Under retssagen gjorde arbejdstageren gældende, at arbejdsgiverens afslag på fratrædelsesgodtgørelse var i strid med EU-rettens forbud mod aldersdiskrimination. Dette spørgsmål forelagde Østre Landsret for EU-Domstolen.

Aldersdiskrimination var begrundet i legitime formål

EU-Domstolen udtaler i dommen, at undtagelsesbestemmelsen i funktionærlovens § 2a, stk. 3, var udtryk for ulige behandling på grund af alder. EU-Domstolen undersøger derefter, om de danske regler var objektivt og rimeligt begrundede i legitime beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitiske formål samt udgjorde et hensigtsmæssigt og nødvendigt middel til at nå dette formål.

Domstolen udtaler, at formålet med undtagelsesbestemmelsen var at begrænse muligheden for misbrug ved, at funktionæren får udbetalt en godtgørelse, som er bestemt til at skulle hjælpe med at finde anden beskæftigelse, hvis denne alligevel ønsker at gå på pension. Dette er efter domstolens opfattelse et legitimt formål, men reglen skulle herudover også være hensigtsmæssig og nødvendig for at opnå det forfulgte mål. Den danske regel var efter EU-Domstolens opfattelse egnet til at nå de beskæftigelsespolitiske formål, der forfølges af EU, og reglen var ikke for vidtgående i forhold til de arbejdstagere, der havde nået den normale pensionsalder.

EU-Domstolen finder derfor, at den tidligere § 2a, stk. 3, ikke var i strid med EU-retten.

HORTEN BEMÆRKER
Funktionærlovens regler om fratrædelsesgodtgørelse blev som beskrevet ændret pr. 1. februar 2015. EU-Domstolens dom af 26. februar 2015 har som følge heraf begrænset betydning.

EU-Domstolen foretager imidlertid en grundig vurdering af, hvilke objektive og legitime formål, der kan begrunde en ulige behandling på grund af alder. Dommen kan derfor anvendes til at skabe klarhed over EU-Domstolens krav til nationale bestemmelser, som indebærer forskelsbehandling på grund af alder.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Ledige jobs
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 48.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn
Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn
21/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Sexchikane på arbejdspladsen
Sexchikane på arbejdspladsen
21/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Opsigelse af funktionærer
Opsigelse af funktionærer
18/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Udbetaling af indefrosne feriepenge
Udbetaling af indefrosne feriepenge
16/09/2020
Øvrige, Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere
Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere
15/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling
COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling
11/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted