Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Fratrådt revisor erstatnings­ansvarlig for at forsøge at tage kunder med over i ny virksomhed

Kromann Reumert
05/07/2018
Fratrådt revisor erstatnings­ansvarlig for at forsøge at tage kunder med over i ny virksomhed
Kromann Reumert logo


En revisor opsagde og fratrådte sin stilling. Efterfølgende sendte han et brev til flere af den tidligere arbejdsgivers kunder. I brevet talte han nedsættende om den tidligere arbejdsgiver og tilbød kunderne at overtage håndteringen af deres regnskab til en billigere pris. På baggrund af dette, og som følge af det tab, som arbejdsgiveren led, vurderede Vestre Landsret, at medarbejderen havde handlet i strid med god markedsføringsskik og var erstatningsansvarlig.

Vestre Landsrets dom den 4. maj 2018

Sagen kort
I juni 2016 opsagde medarbejderen (M) sin stilling som revisor med fratrædelse ultimo juli. I august måned sendte M et brev til flere af den tidligere arbejdsgivers (A) kunder. I brevet tilbød M at overtage håndteringen af kundernes regnskab til en 30 % billigere timepris end A, og formuleringen af brevet antydede, at A tog en overpris for sit arbejde, samt at A ikke var nærværende og engageret i sit arbejde.

I den efterfølgende sag gjorde A gældende at have lidt et tab, da han havde mistet en kunde og samtidig været nødsaget til at nedbringe nogle priser, navnlig i august måned, som følge af kundernes pres. A gjorde gældende, at M havde overtrådt markedsføringslovens bestemmelser om god markedsføringsskik og forbuddet mod brug af erhvervshemmeligheder.

Vestre Landsrets dom 
Landsretten fandt, at M, kombineret med sin kritik af A og ved at tilbyde en 30 % billigere timepris end A med viden om, hvad de pågældende kunder hidtil havde betalt, havde udnyttet sin viden fra sin tidligere ansættelse og talt dårligt om A. På baggrund heraf fandt landsretten, at M havde handlet groft illoyalt i strid med markedsføringslovens dagældende bestemmelser.

Landsretten fandt, at A havde sandsynliggjort, at han havde lidt et økonomisk tab som følge af M's udsendte brev til A's kunder. M havde handlet ansvarspådragende, og landsretten fastsatte erstatningen skønsmæssigt til DKK 30.000.

Hvad viser dommen? 
Højesteret har tidligere i U.2012.1206 H fastslået, at en arbejdsgiver skal kunne godtgøre en årsagssammenhæng mellem det lidte tab og den tidligere medarbejders udviste adfærd, som forudsætning for et erstatningskrav. I den pågældende sag var to medarbejdere fratrådt hos arbejdsgiveren, og kort efter fulgte flere af arbejdsgiverens kunder med over til den nye arbejdsgiver. I sagen fandt Højesteret ikke, at arbejdsgiveren havde godtgjort et sådan tab som følge af medarbejdernes udviste adfærd, at der kunne tilkendes erstatning, særligt taget i betragtning at den tidligere medarbejder ikke på eget initiativ havde taget kontakt til kunderne. Det omvendte var dog tilfældet i nærværende sag, hvor medarbejderen på eget initiativ tog kontakt til den tidligere arbejdsgivers kunder.

Dommen viser, at det kan være afgørende for, om der kan pålægges et erstatningsansvar, at medarbejderen på eget initiativ tager kontakt til kunderne, og at denne adfærd har medført arbejdsgiverens tab.

 Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
COVID-19: Er din betaling af social sikring påvirket af, at dine medarbejdere arbejder hjemmefra, f.eks. i sverige?
COVID-19: Er din betaling af social sikring påvirket af, at dine medarbejdere arbejder hjemmefra, f.eks. i sverige?
21/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges
COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges
20/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?
HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?
20/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Ansættelsesretten i 2021 – temaer og tendenser
Ansættelsesretten i 2021 – temaer og tendenser
18/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus
Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus
07/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Forslag om skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse er nu vedtaget.
Forslag om skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse er nu vedtaget.
05/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted