Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Frasigelse af overenskomst var lovlig

Horten
12/04/2016
Frasigelse af overenskomst var lovlig
Arbejdsretten har netop accepteret, at Cimber i forbindelse med overdragelse af fly og personale fra SAS  kunne frasige sig SAS' overenskomst for kabinepersonalet. 


ER DER IDENTITET MELLEM CIMBER A/S OG SAS DENMARK-NORWAY-SWEDEN ?


Sagen omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt der mellem Cimber A/S (Cimber) og SAS Denmark-Norway-Sweden (SAS) foreligger en sådan arbejdsretlig identitet, at Cimber ikke lovligt kunne frasige sig SAS' overenskomst med Cabin Attendants Union (CAU) i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven.

CAU gjorde under sagen gældende, at eftersom SAS og Cimber begge er 100% ejet af det svenske moderselskab SAS AB, og Cimber reelt kun udfører arbejde for SAS, benytter samme systemer, uniformer mv. som SAS, er der en sådan identitet imellem selskaberne, at Cimbers frasigelse af overenskomsten mellem CAU og SAS efter overtagelsen af en del af SAS’s virksomhed udgør en omgåelse af overenskomsten. CAU mente derfor, at Cimber havde begået overenskomstbrud.

CAU gjorde endvidere gældende, at SAS ved overdragelsen af en del af sine medar-bejdere til Cimber har søgt at udhule CAU’s rettigheder i henhold til den mellem parterne indgåede overenskomst.


ARBEJDSRETTEN: IKKE IDENTITET OG FRASIGELSE LOVLIG


Arbejdsretten lagde ved sin dom blandt andet vægt på, at Cimber og SAS også efter overdragelsen havde selvstændige ledelser og hver sit personale, samt at selskaberne havde forskelligt forretningsmæssigt område.

Arbejdsretten fandt det derfor ikke bevist, at der er en sådan arbejdsretlig identitet mellem SAS og Cimber, at overdragelsen ikke kan anses for at have været reel, eller at overdragelsen havde til formål at omgå CAU's overenskomst med SAS.

Cimber var af den grund berettiget til at frasige sig overenskomsten med CAU, og SAS og Cimber blev frifundet.


HORTEN BEMÆRKER:


Konflikten mellem på den ene side CAU og på den anden side SAS og Cimber har fået stor mediebevågenhed, idet CAU har hævdet, at SAS' og Cimbers handlemåde ikke alene er omgåelse med henblik på at opnå en billigere overenskomst, men også er med til at bringe "den danske model" i fare.

Fra et juridisk synspunkt er dommen interessant og ganske overraskende. Den har muligvis flyttet de hidtidige grænser for, hvornår dispositioner mellem koncernforbundne selskaber giver mulighed for at frasige overenskomsten, og hvor der således ikke statueres identitet mellem koncernselskaberne.

I denne sag har det været helt afgørende, at Arbejdsretten ud fra en konkret vurdering ikke har ment, at der er arbejdsretlig identitet mellem SAS og Cimber. Det har formentlig også spillet ind, at Cimber allerede havde en overenskomst, der ikke entydigt stillede medarbejderne dårligere end SAS' overenskomst. Det bliver spændende at følge, hvorvidt Arbejdsretten generelt har lagt en ny retning, eller om afgørelsen kommer til at stå alene.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Fritstillet og velstillet
Fritstillet og velstillet
11/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Strejke i søsterselskabet
Strejke i søsterselskabet
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tidsregistrering - er I klar?
Tidsregistrering - er I klar?
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
I går
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted