Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Forståelsen af ”maksimalt bebygget areal” i en lokalplan

Focus Advokater
03/02/2021
Forståelsen af ”maksimalt bebygget areal” i en lokalplan
Focus Advokater logo
Planklagenævnet har i maj 2020 truffet en afgørelse, der præciserer, at begrebet ”maksimalt bebygget areal” i en lokalplan ikke er det samme som bebyggelsesprocenten, som er det begreb, der er anvendt i bygningsreglementet. Det kan have konsekvenser for, om man som bygherre skal søge dispensation til opførelsen af fx garager på en ejendom. Læs mere her.

Den konkrete sag

Odense Kommune gav i november 2019 byggetilladelse til opførelse af en bygning på 30 m2 på en ejendom, der var omfattet af en lokalplan. Ifølge lokalplanen måtte det bebyggede areal ikke overstige 40% af grundarealet. Kommunens tilladelse blev påklaget af en nabo, der bl.a. anførte, at den maksimalt tilladte bebyggelse ville blive overskredet ved opførelse af bygningen, idet kommunen havde blandet bebygget areal og bebyggelsesprocent sammen ved at fradrage garagearealer efter bygningsreglementets bestemmelser.

Sagen blev indbragt for Planklagenævnet, der skulle tage stilling til, om tilladelsen var ugyldig, fordi kommunen havde brugt de forkerte forudsætninger ved deres beregning.


Planklagenævnets afgørelse

Planklagenævnet fandt, at lokalplanens bestemmelser om det ”bebyggede areal” må forstås som aftrykket af et byggeri på grundarealet opgjort i procent, hvilket ikke var det samme som bebyggelsesprocenten i henhold til byggelovgivningen.


Nævnet fandt herefter, at den ansøgte bygning på 30 m2 skulle tælles med ved opgørelsen af det samlede bebyggede areal på ejendommen. En bygning på 30 m2 ville overstige det tilladte bebyggede areal og var derfor ikke i overensstemmelse med lokalplanen og ville kræve dispensation. Kommunens afgørelse af, at det ansøgte byggeri var i overensstemmelse med lokalplanen var derfor ugyldig. Ansøgeren skulle i stedet have søgt om en dispensation, som kommunen havde mulighed for at give.


Afgørelsen blev truffet med udgangspunkt i angivelserne i et tidligere gældende bygningsreglement; men der gælder i dag en tilsvarende regulering i det gældende bygningsreglement (BR18).


Hvad betyder afgørelsen?

Bebyggelsesprocenten er reguleret af byggelovgivningen, og i henhold til bygningsreglementet forstås bebyggelsesprocenten som etagearealets procentvise andel af grundens areal. Herunder gælder det, at for nogle bygninger – fx garager, carporte, og udhuse, samt åbne overdækkede terrasser og lignende bygninger, medregnes kun en del af arealet i bebyggelsesprocenten.


Beregningen af det bebyggede areal i henhold til en lokalplan er ifølge Planklagenævnets afgørelse ikke reguleret af byggelovgivningens regler, hvorfor der ikke skal ske noget fradrag for fx garagearealer. Her tages der udgangspunkt i det samlede grundareal.


Det betyder, at man ved opførelse af bygninger kan komme i konflikt med de maksimalt tilladte bebyggede arealer, uden at man er i konflikt med bebyggelsesprocenten i bygningsreglementet.


Hvad skal man være opmærksom på?

I forbindelse med projektering og opførelse af nyt byggeri skal man være opmærksom på, at arealet på de bygninger, der opføres, ikke overstiger det tilladte (og at de er opmålt korrekt). Den refererede afgørelse betyder, at man skal være særligt opmærksom på beregningen af det samlede areal for bygningerne, hvor der opføres fx garager, der i henhold til bygningsreglementet ikke tæller fuldt med ved opgørelsen af bebyggelsesprocenten.


Hvis arealet af bygningerne overstiger det tilladte i forhold til det samlede grundareal, skal man huske at søge om dispensation forinden bygningerne opføres.


I den forbindelse er det naturligvis relevant at undersøge, om der kan gives dispensation.

Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Focus Advokater logo
Odense
Englandsgade 25
5000 Odense C
63 14 20 20
mail@focus-advokater
Kolding
Toldbodgade 10, 4
6000 Kolding
Svendborg
Havnepladsen 3 A
5700 Svendborg
København
Amaliegade 40 B, 2
1256 København K
Hamborg
Grimm 8
D-20457 Hamburg
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kender du forskellen på at leje og forpagte noget?
Kender du forskellen på at leje og forpagte noget?
03/09/2021
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
13/08/2021
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift, Offentlig ret
Ansvar for anvendelsen af MgO-plader i byggeriet – seneste nyt
Ansvar for anvendelsen af MgO-plader i byggeriet – seneste nyt
10/08/2021
Fast ejendom og entreprise
Ny ejendomsskat for erhvervsejendomme
Ny ejendomsskat for erhvervsejendomme
10/08/2021
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Nye regler om førgennemgang - dette skal du være opmærksom på
Nye regler om førgennemgang - dette skal du være opmærksom på
06/08/2021
Fast ejendom og entreprise
Hvornår skal en skade anses som primær eller sekundær
Hvornår skal en skade anses som primær eller sekundær
21/06/2021
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted