Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Forslag om lov om kapitalmarkeder sendt i høring

Gorrissen Federspiel
20/12/2016
Forslag om lov om kapitalmarkeder sendt i høringDen 14. december 2016 har Finanstilsynet sendt udkast til forslag om lov om kapitalmarkeder i hø- ring. Den ny kapitalmarkedslov erstatter værdipapirhandelsloven, og har i øvrigt til formål at im- plementere direktiv 2014/65/EU (”MiFID II”) og tage højde for anvendelsen af forordning (EU) nr. 600/2014 (”MiFIR”). Forslaget til lov om kapitalmarkeder suppleres af et separat samlelovforslag med ændringer i blandt andet lov om finansiel virksomhed og lov om finansielle rådgivere.

Overordnet indebærer implementeringen af MiFID II og ikrafttrædelsen af MiFIR et øget fokus på transparens omkring visse former for handelsaktivitet samt øget regulering af og tilsyn med markedspladser for handel med forskellige typer af finansielle instrumenter.

Lovforslagene blev oprindeligt sendt i høring i november 2015 sammen med det lovforslag, der implementerede ændringer til værdipapirhandelsloven som følge af forordning (EU) nr. 596/2014 (”MAR”). MAR trådte i kraft den 3. juli 2016, mens fristen for gennemførelsen af MiFID II og MiFIR blev ændret fra 3. januar 2017 til 3. januar 2018, hvorfor også fremsættelse af kapitalmarkedsloven og samlelovforslaget blev udskudt.

Høringsfristen for lovforslagene løber frem til mandag den 16. januar 2017.

Det er Finanstilsynets forventning, at lovforslagene fremsættes til behandling i Folketinget i løbet af det første halvår 2017. Lov om kapitalmarkeder skal træde i kraft (og dermed afløse værdipapirhandelsloven) med virkning fra den 1. januar 2018.

Udvalgte emner fra høringsforslaget til lov om kapitalmarkeder

Forslaget til lov om kapitalmarkeder er i vid udstrækning en omskrivning af værdipapirhandelsloven, der grundlæggende viderefører væsentlige områder, men som også medfører en række nyskabelser og ændringer.

Nedenfor er en kort beskrivelse af udvalgte aspekter af det ny forslag:

  • Markedspladser: Der introduceres en ny kategori af markedspladser, ”organiserede handelsfaciliteter” (”OHF”), hvorpå der udelukkende handles obligationer, strukturerede finansielle produkter, emissionskvoter og derivater. Lovforslaget indfører desuden vækstmarkeder for små og mellemstore virksomheder (såkaldte ”SMV-vækstmarkeder”), der vil være en særlig form for multilateral handelsfacilitet (”MHF”). Indførelsen af OHF’er og SMV-vækstmarkeder indebærer således også, at der ikke længere er behov for ”alternative markedspladser”, hvorfor det begreb ikke videreføres i lov om kapitalmarkeder.

  • Små prospekter: Prospektpligten ved offentlige udbud af værdipapirer på mellem EUR 1 million og EUR 5 millioner foreslås ophævet. Der vil være prospektpligt for optagelse til handel på regulerede markeder (uanset størrelse) og offentlige udbud over EUR 5 millioner. Ændringerne kan potentielt lette adgangen til ekstern egenkapital- og gældsfinansiering for små og mellemstore unoterede virksomheder samt start-ups.

  • Overtagelsestilbud: Reglerne for offentlige købstilbud forbliver i det væsentligste uændrede. Dog ophæves pligten til at udarbejde og offentliggøre en tilbudsannonce samt tidsfri- sten for, hvor hurtigt et offentligt købstilbud skal afvikles efter tilbuddets afslutning.

  • Frist for storaktionærflagning: Det foreslås, at storaktionærmeddelelser skal gives ”straks”, dog senest 4 hverdage efter flagningspligten indtrådte (i dag blot ”straks”). Ændringen har til hensigt at ensrette tidsfristen med transparensdirektivet, men den vil formentlig ikke få en stor praktisk betydning, da ”straks” fortsat skal forstås som ”uden unødigt ophold”.

  • Flagning af egne aktier: Udstedere skal alene offentliggøre deres beholdning af egne aktier, når besiddelsen af egne aktier opnår eller krydser grænserne på 5% eller 10% af aktiekapitalen eller stemmerettighederne. Tidsfristen for denne offentliggørelse er tilsvarende ”straks”, dog senest 4 hverdage efter flagningspligten indtrådte.

  • Sletning fra handel: Udkastet til lov om kapitalmarkeder indeholder ikke regler om slet- ning af værdipapirer fra handel efter udsteders anmodning. Det vil ifølge forslaget være op til den enkelte markedsplads at regulere (f.eks. som det er tilfældet i Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af aktier).


Derudover indeholder høringsforslaget til lov om kapitalmarkeder blandt andet en række nye regler for operatører af regulerede markeder; fondsmægleres brug af algoritmisk handel og udbydere af dataindberetningstjenester.
Vi vender tilbage med en orientering, når forslaget til lov om kapitalmarkeder fremsættes.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Gorrissen Federspiel logo
København
Axel Towers
Axeltorv 2
1609 København V
33 41 41 41
contact@gorrissenfederspiel.com
Aarhus
Prismet
Silkeborgvej 2
8000 Aarhus C
86 20 75 00
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Kurser, der kunne være relevante for dig
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted