Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Forskellige ”skoler” berettigede til nyt syn og skøn

Bech Bruun
16/12/2021
Forskellige ”skoler” berettigede til nyt syn og skøn
Bech Bruun logo
I en sag, om hvorvidt der skulle udmeldes nyt syn og skøn efter retsplejelovens § 209, lagde retten afgørende vægt på, at der fandtes to ”skoler” – en praktisk og en akademisk tilgang. Eftersom skønsmanden alene havde taget udgangspunkt i den praktiske tilgang, kunne der udmeldes et nyt syn og skøn med en ny skønsmand.

I forbindelse med et motorhavari på en olietanker anlagde 21 sagsøgere (”A”), herunder rederiet og dennes forsikringsselskaber sag, mod B.


Parterne blev under sagens forberedelse i 2017 enige om, at der skulle foretages syn og skøn med henblik på at klarlægge årsagen til motorhavariet. Ved anmodningen gjorde parterne det klart, at de havde forskellige skadesteorier om årsagen til motorhavariet. Der blev derfor udarbejdet et skønstema, som indeholdt spørgsmål fra både sagsøgerne og sagsøgte, som hver især søgte skønsmandens bekræftelse af den skadesteori, som parterne havde.


Mellem parterne og skønsmanden blev der afholdt to møder, inden skønsmanden den 21. december 2018 afgav sin første skønserklæring. B stillede herefter supplerende spørgsmål til skønsmanden, og den 31. januar 2020 blev der afgivet en supplerende skønserklæring.


B var – allerede efter at have modtaget den første skønserklæring – af den overbevisning, at skønsmandens konklusioner indeholdt en række væsentlige fejl og mangler, og at skønsmanden ikke havde inddraget en række faktiske forhold i sin vurdering. B indhentede derfor ensidigt to erklæringer fra to professorer tilknyttet et dansk universitet. Professorerne konkluderede, at skønserklæringerne indeholdt klare fejl, at de ikke var baseret på sagens faktiske omstændigheder og at skønsmanden så bort fra en række faktiske forhold.


B anmodede herefter retten om, at der skulle foretages et nyt syn og skøn med en ny skønsmand, hvilket A protesterede imod. Spørgsmålet blev procederet ved en mundtlig forhandling i Sø- og Handelsretten, hvor B blandt andet gjorde gældende, at skønserklæringerne helt skulle udgå af sagen, og at der var grundlag for at udmelde nyt syn og skøn ved en ny skønsmand, jf. retsplejelovens § 209.

I forbindelse med et motorhavari på en olietanker anlagde 21 sagsøgere (”A”), herunder rederiet og dennes forsikringsselskaber sag, mod B.


Parterne blev under sagens forberedelse i 2017 enige om, at der skulle foretages syn og skøn med henblik på at klarlægge årsagen til motorhavariet. Ved anmodningen gjorde parterne det klart, at de havde forskellige skadesteorier om årsagen til motorhavariet. Der blev derfor udarbejdet et skønstema, som indeholdt spørgsmål fra både sagsøgerne og sagsøgte, som hver især søgte skønsmandens bekræftelse af den skadesteori, som parterne havde.


Mellem parterne og skønsmanden blev der afholdt to møder, inden skønsmanden den 21. december 2018 afgav sin første skønserklæring. B stillede herefter supplerende spørgsmål til skønsmanden, og den 31. januar 2020 blev der afgivet en supplerende skønserklæring.


B var – allerede efter at have modtaget den første skønserklæring – af den overbevisning, at skønsmandens konklusioner indeholdt en række væsentlige fejl og mangler, og at skønsmanden ikke havde inddraget en række faktiske forhold i sin vurdering. B indhentede derfor ensidigt to erklæringer fra to professorer tilknyttet et dansk universitet. Professorerne konkluderede, at skønserklæringerne indeholdt klare fejl, at de ikke var baseret på sagens faktiske omstændigheder og at skønsmanden så bort fra en række faktiske forhold.


B anmodede herefter retten om, at der skulle foretages et nyt syn og skøn med en ny skønsmand, hvilket A protesterede imod. Spørgsmålet blev procederet ved en mundtlig forhandling i Sø- og Handelsretten, hvor B blandt andet gjorde gældende, at skønserklæringerne helt skulle udgå af sagen, og at der var grundlag for at udmelde nyt syn og skøn ved en ny skønsmand, jf. retsplejelovens § 209.


Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sø- og Handelsretten skulle herefter tage stilling til, hvorvidt der kunne udmeldes et nyt syn og skøn med en ny skønsmand.


Indledningsvist udtalte retten, at retsplejelovens § 209 ikke udelukker et nyt syn og skøn over samme genstand ved en anden skønsmand, når det findes hensigtsmæssigt under hensyn til de fremførte indsigelser og andre muligheder for at få skønstemaet yderligere belyst eller til sagens og skønstemaets karakter.


Herefter fastslog retten, at skønsmandens erklæringer ikke var mangelfulde, og at erklæringerne derfor ikke skulle udgå af sagen.


Retten bemærkede dog, at det i forarbejderne til retsplejelovens § 209 fremgår, at der kan udmeldes nyt syn og skøn, hvis det sandsynliggøres, at en skønsmands konklusioner kan være udslag af en faglig tilgang til spørgsmålene, som ikke er enerådende, og at der således findes ”flere skoler” inden for det relevante fagområde.


Retten udtalte, at det under sagen var sandsynliggjort, ”at skønsmandens besvarelse af skønstemaet og de supplerende spørgsmål er udtryk for en efter rettens opfattelse mere praktisk og erfaringsbaseret tilgang til spørgsmålene, som ikke er enerådende inden for det pågældende fag”.


På den baggrund kunne retten ikke udelukke, at en ”anden skole”, og i det konkrete tilfælde en mere akademisk tilgang til spørgsmålene i skønsteamet, kunne føre til en anden bedømmelse af spørgsmålene.


Da parterne allerede havde haft adgang til at stille skønsmanden supplerende spørgsmål, fandt retten herefter, at der skulle udmeldes nyt syn og skøn ved en ny skønsmand.


Bech-Bruuns kommentar

Bech-Bruun repræsenterede B under sagen. Afgørelsen er interessant, da det Bech-Bruun bekendt er første gang, at forståelsen af ”forskellige skoler” udstrækkes til at omfatte en praktisk, henholdsvis akademisk tilgang. Det bliver spændende at følge udviklingen inden for retsområdet og se, om Sø- og Handelsrettens fortolkning af ”forskellige skoler” vinder indpas.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Juridiske kandidater er i høj kurs
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvornår er en advokatundersøgelse relevant?
Hvornår er en advokatundersøgelse relevant?
10/04/2024
Øvrige, Compliance
Refusion via rejsebureau
Refusion via rejsebureau
11/04/2024
Øvrige, Transportret
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
19/04/2024
Transportret, Skatte- og afgiftsret
EUs nye AI-forordning (AI Act) vedtages snart
EUs nye AI-forordning (AI Act) vedtages snart
26/04/2024
EU-ret, IT- og telekommunikation, Øvrige
Hvordan håndterer du dine medarbejderes brug af kunstig intelligens (AI)?
Hvordan håndterer du dine medarbejderes brug af kunstig intelligens (AI)?
26/04/2024
Persondata, Immaterialret, Øvrige
Bevisbyrden for betaling
Bevisbyrden for betaling
06/05/2024
Transportret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted