Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Forsikringsmægler handlet ansvarspådragende i forbindelse med forsikringstagers skift af forsikringsselskab, men blev frifundet på grund af forsikringstagers manglende dokumentation for sit tab

WSCO Advokatpartnerselskab
07/10/2022
Forsikringsmægler handlet ansvarspådragende i forbindelse med forsikringstagers skift af forsikringsselskab, men blev frifundet på grund af forsikringstagers manglende dokumentation for sit tab
WSCO Advokatpartnerselskab logo

Sagens omstændigheder:

I en sag hvor forsikringsmægleren (sagsøgte) blev fundet skyldig i at have handlet ansvarspådragende, blev det afgørende, om forsikringstageren (sagsøger) tilstrækkeligt kunne dokumentere sit tab.


Forsikringstager, en mindre virksomhed med salg af større maskiner til brug for bygge og anlægsbranchen, havde haft sine servicevogne forsikret hos Forsikringsselskab 1 og Forsikringsselskab 2 med sagsøgte som forsikringsmægler igennem flere år.

Forsikringen hos Forsikringsselskab 1 dækkede eget gods i egne biler, og forsikringen hos Forsikringsselskab 2 dækkede transport af maskiner.


Ved et møde i november 2018 drøftede parterne det videre samarbejde og behovet for ændringer i forsikringsdækningen. Forsikringsmægleren afmeldte som følge heraf forsikringstagers forsikring hos Forsikringsselskab 1  og oplyste, at forsikringen var flyttet over til Forsikringsselskab 2.


I marts 2019 blev der begået indbrud i en af forsikringstagers egne biler, hvilket blev anmeldt af forsikringstageren til Forsikringsselskab 2, og det stjålne blev foreløbigt opgjort af forsikringstager selv. Forsikringsselskab 2 afviste imidlertid med den begrundelse, at der alene var tegnet forsikring, som dækkede transport af egne, lånte og lejede maskiner.      


Forsikringstager gjorde gældende, at forsikringsmægleren havde handlet ansvarspådragende ved at have misligholdt sine forpligtelser som forsikringsmægler ved ikke at sikre, at der ved afmeldelsen af eget gods i egne biler hos Forsikringsselskab 1 samtidig hermed blev tegnet en ny tilsvarende forsikring hos Forsikringsselskab 2. Ifølge forsikringstageren var forsikringsmægleren bekendt med forsikringstagerens forsikringsbehov (forsikring mod tyveri i egne biler samt mod driftstab), og forsikringsmægleren burde derfor klart have oplyst forsikringstageren om den manglende dækning og bragt forsikringstageren ud af sin berettigede vildfarelse.

Modsat gjorde forsikringsmægleren gældende, at forsikringstageren var blevet givet den aftalte dækning, hvor gods i egen bil ikke længere var dækket, hvilket blev understøttet af den indgåede aftalerapport (behovsanalyse), som forsikringstageren ikke havde gjort indsigelser imod.


Byrettens afgørelse:

Byretten fastslog efter sagens bevisførelse, at det kunne lægges til grund, at forsikringstagerens forsikringsbehov var kendte for forsikringsmægleren, særligt efter mødet i november 2018, og at det var forsikringsmæglerens pligt at påse, at forsikringstageren var behørigt forsikret, dvs. ej heller underforsikret.


Byretten fastslog, at forsikringstageren havde en berettiget forventning om at være forsikret mod tyveri i egne biler samt mod driftstab, hvilket indholdet af den i sagen fremlagte aftalerapport ikke kunne ændre ved.

Forsikringsmægleren burde have meddelt forsikringstageren, at det ikke var muligt at tegne præcist de ønskede forsikringer.


Byretten fandt således, at forsikringsmægleren havde handlet ansvarspådragende og misligholdt sine forpligtelser som forsikringsmægler ved ikke at have tegnet de af forsikringstageren ønskede forsikringer.

 

Men eftersom forsikringstageren ikke kunne dokumentere sit tab, og der ikke af byretten fandtes grundlag for at fastsætte tabet skønsmæssigt, blev forsikringsmægleren (sagsøgte) af den årsag frifundet.


Forsikringstagerens erstatningsopgørelse var baseret på egne tal, og der var endvidere tale om en generel sparsom bevisførelse, da der fra forsikringstagerens side ikke var blevet indhentet hverken skøns- eller revisorerklæringer til dokumentation herfor.      


Bemærkninger til dommen:

Nærværende sag fastslår først og fremmest, at en forsikringsmægler i en udstrakt grad er forpligtet til at sikre sig, at en forsikringstagers forsikringsbehov er afdækkede, og at det særligt ved skift af dækning og forsikringsselskab tydeliggøres overfor forsikringstageren, hvis der sker en ændring i forsikringsdækningen.

Byretten lagde således afgørende vægt på vidneforklaringerne givet for retten med hensyn til, hvad der imellem parterne var drøftet og aftalt, herunder hvorvidt forsikringstagerens ønsker var kendte for forsikringsmægleren, og dermed ikke selve indholdet af den indgåede aftalerapport.  


Som forsikringsmægler bør man derfor sikre sig, at ens kunde er fuldt orienteret om og bekendt med omfanget af forsikringsdækningen, særligt ved skift, således at man ikke bringer en forsikringstager i en vildfarelse.


Herudover fastslår dommen, at det er afgørende, at man, som den part som kræver sig fyldestgjort, skal kunne dokumentere sit tab i tilstrækkelig grad, hvilket må antages at skulle gøres ved fremlæggelse af enten skøns- og/eller revisorerklæring. Værdien af genstande skal der kunne redegøres for, herunder kunne tages højde for eventuelt slid og ælde, ligesom de reelle udgifter, herunder eventuelle driftstab skal kunne dokumenteres.

I nærværende sag havde forsikringstageren intet bevis ført for sit tab eller endda at de påståede effekter befandt sig i bilen på gerningstidspunktet.  

Bevissikring og dokumentation for et krav er derfor i sig selv afgørende for at kunne blive tilkendt et erstatningskrav.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skelforretning: Hvor går skellet mellem din og naboens ejendom?
Skelforretning: Hvor går skellet mellem din og naboens ejendom?
21/06/2024
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Kommune var for langsom
Kommune var for langsom
21/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Er erstatningsreglerne nu fortabte?
Er erstatningsreglerne nu fortabte?
28/06/2024
Forsikring og erstatning, EU-ret
Nye regler om generationsskifte – væsentlige ændringer i reglerne for generationsskifte i ejendomsbranchen
Nye regler om generationsskifte – væsentlige ændringer i reglerne for generationsskifte i ejendomsbranchen
24/06/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Afgørelse om parcelhusreglens anvendelse ved rådighed over to boliger
Afgørelse om parcelhusreglens anvendelse ved rådighed over to boliger
03/07/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender ny redegørelse om realkreditlån
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender ny redegørelse om realkreditlån
08/07/2024
Fast ejendom og entreprise, Øvrige, Finansiering og bankret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted