Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Forbud mod at investere i kryptovaluta var ikke i strid med ledelsesretten

Bech Bruun
17/12/2019
Forbud mod at investere i kryptovaluta var ikke i strid med ledelsesretten
Bech Bruun logo
Arbejdsretten har i en ny dom fastslået, at en større dansk bank ikke handlede uden for ledelsesrettens grænser ved at forbyde medarbejderne privat at investere i kryptovaluta. Banken havde derfor ikke forbrudt sig imod hovedaftalens § 2, stk. 1, mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet.

Efter arbejdsretlig teori og praksis har arbejdsgiveren i kraft af sin almindelige ledelsesret mulighed for at stille krav til medarbejdernes opførsel såvel i tjenesten som i fritiden, så længe kravene har en saglig og driftsmæssig begrundelse og ikke går videre end nødvendigt af hensyn til formålet. Kravet til medarbejdernes opførsel kaldes typisk også decorumkravet.

Der er dog naturlige begrænsninger for, hvilke indskrænkninger en arbejdsgiver kan indføre i forhold til en medarbejders opførsel - særligt når begrænsningen vedrører medarbejderens rent private anliggender.

Decorumkravet har et flydende indhold, idet kravet dels skal vurderes i relation til medarbejderens stilling og dels skal afbalanceres i forhold til den almindeligt herskende opfattelse af, hvad der er en acceptabel og rimelig optræden for medarbejderen.


Sagen kort


I denne sag havde banken i februar 2018 indført et forbud mod medarbejdernes investering i kryptovaluta i forbindelse med, at banken reviderede et koncerndirektiv om handel for egen regning. Ud over reglerne vedrørende kryptovaluta indeholdt koncerndirektivet bl.a. regler om forbud mod at spekulere i udenlandsk valuta og at handle med finansielle instrumenter på en sådan måde, at medarbejderne risikerede at komme i økonomisk uføre, fx ved at der kunne tabes mere end det investerede beløb.

Indførelsen af forbuddet blev fra bankens side bl.a. begrundet med:

  • at kryptovaluta i modsætning til værdipapirer og valutaer ikke er undergivet myndighedsregulering

  • at investorer i kryptovaluta ikke er beskyttet mod urimelig handelspraksis

  • at den økonomiske risiko er for høj på grund af bl.a. ustabile kurser

  • at der er særlig risiko for, at tjente penge stammer fra kriminalitetat investering i kryptovaluta ikke stemmer overens med bankens rolle og de særlige krav, der må stilles om ansvarlig adfærd.


Finansforbundet fandt, at forbuddet var i strid med ledelsesretten, og indbragte sagen for Arbejdsretten med krav om bod for overtrædelse af hovedaftalens regler om ledelsesretten.


Arbejdsrettens afgørelse


Arbejdsretten fastslog, at banken ikke havde forbrudt sig imod ledelsesretten.

Arbejdsretten lagde i den forbindelse særligt vægt på, at bankens forbud måtte ses i lyset af karakteren af de risici, der måtte antages at være forbundet med kryptovaluta, og at bankens interne regler i forvejen opstillede begrænsninger vedrørende medarbejdernes privatøkonomiske dispositioner, hvilket måtte være begrundet i dens virke og rolle som finansiel virksomhed samt risikoen for loyalitetskonflikter. Arbejdsretten bemærkede, at forbuddet ikke var vilkårligt, da det vedrørte alle medarbejdere,

Arbejdsretten fandt endvidere, at forbuddet ikke var mere indgribende end nødvendigt af hensyn til formålet, da forbuddet ikke indebar pligt til afhændelse af allerede eksisterende beholdninger af kryptovaluta og ikke omfattede nærtståendes dispositioner, som medarbejderne ikke var involverede i.


Bech-Bruuns kommentarer


Arbejdsrettens afgørelse illustrerer, at det er muligt at opstille krav for medarbejdernes opførsel og ageren, uanset at kravet måtte påvirke medarbejdernes privatsfære og begrænse medarbejdernes muligheder for at foretage dispositioner, som i øvrigt er fuldt lovlige, så længe kravet har et sagligt og driftsmæssigt formål og i øvrigt fremstår proportionalt.

Værd at bemærke er, at Arbejdsretten som en del af proportionalitetsvurderingen inddrager det faktum, at medarbejdernes nærtstående ikke var omfattet af forbuddet.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Kurser, der kunne være relevante for dig
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted