Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Forbrugerombudsmanden: Tavshedsklausuler i forbrugeraftaler er ugyldige

Forbrugerombudsmanden: Tavshedsklausuler i forbrugeraftaler er ugyldige
Bech Bruun logo
Forbrugerombudsmanden har netop vurderet, at det er i strid med god skik for finansielle virksomheder at betinge et forlig af en tavshedsklausul, når forliget er indgået mellem virksomheden og en forbruger.

Forbrugerombudsmanden har den 31. august 2020 offentliggjort en afgørelse om et forlig mellem en forbruger og en bank. Efter forbrugerens opfattelse havde banken foretaget en utilstrækkelig kreditvurdering, hvilket forbrugeren indgav en klage over til Forbrugerombudsmanden. Afgørelsen kan læses på Forbrugerombudsmanden hjemmeside her.


Banken og forbrugeren indgik et forlig, som banken gjorde betinget af, at forbrugeren ikke måtte udtale sig offentligt eller privat om forliget og desuden skulle tilbagekalde sin klage hos Forbrugerombudsmanden.


Af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder fremgår det, at en finansiel virksomhed skal udvise god erhvervsskik over for forbrugere. Bestemmelsen svarer i det væsentligste til den mere generelle bestemmelse i markedsføringsloven om, at en erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik.


Forbrugerombudsmanden har i den forbindelse vurderet, at det er i strid med god skik for finansielle virksomheder at betinge et forlig af en tavshedsklausul, når forliget er indgået mellem en virksomhed og en forbruger. Den pågældende tavshedsklausul blev derfor kendt ugyldig af Forbrugerombudsmanden.


Forbrugerombudsmanden har i afgørelsen særligt lagt vægt på følgende forhold:


  • Forbrugere må ikke fratages sine centrale rettigheder som ytringsfrihed
  • Forbrugere må ikke fratages adgangen til håndhævelsesmyndigheder
  • Forbrugere må ikke fratages adgangen til juridisk bistand.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kan virksomheder ikke nægte forbrugere disse rettigheder som en betingelse for at indgå et forlig. Virksomheder skal derfor respektere forbrugerens ytringsfrihed og ret til at videregive oplysninger til myndigheder og til juridisk bistand.


Forbrugerombudsmanden har i sagen udtalt følgende: ”Det er kun positivt, hvis forbrugere og virksomheder kan finde mindelige løsninger på deres tvister. Men det må ikke ske på bekostning af forbrugerens centrale rettigheder som ytringsfriheden og adgangen til juridisk bistand. De rettigheder kan virksomhederne ikke tage fra forbrugerne. Det vil naturligvis kunne vanskeliggøre vores håndhævelse af lovgivningen, hvis virksomheder som betingelse for forlig pålægger forbrugere ikke at kommunikere med os.”


Bech-Bruuns kommentarer

På trods af at afgørelsen vedrører en finansiel virksomhed, har Forbrugerombudsmanden i afgørelsen brugt et generelt sprog, hvorfor afgørelsen må forventes at have en betydning både for finansielle virksomheder og andre virksomheder, der indgår aftaler med forbrugere.


Bestemmelsen om god skik i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder har som nævnt mange ligheder med generalklausulen om god markedsføringsskik i markedsføringsloven, hvis rækkevidde ikke er begrænset til finansielle virksomheder.


Vi anbefaler på baggrund af Forbrugerombudsmandens afgørelse, at virksomheder som udgangspunkt undlader at anvende tavshedsklausuler i forlig og aftaler med forbrugere, uanset om der er tale om en finansiel virksomhed eller ej, hvis de derved fratages retten til at udøve centrale rettigheder som ytringsfrihed samt retten til at klage til håndhævelsesmyndigheder og/eller juridisk bistand.


Hvis I har spørgsmål til afgørelsen eller brug for rådgivningen inden for området, er I velkomne til at kontakte os.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Bæredygtighed – hvad skal du som influencer være opmærksom på, når du reklamerer for et produkt som bæredygtigt?
Bæredygtighed – hvad skal du som influencer være opmærksom på, når du reklamerer for et produkt som bæredygtigt?
22/02/2024
E-handel og markedsføring
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
26/02/2024
EU-ret, Selskabsret, Øvrige
Forbrugerombudsmandens rolle
Forbrugerombudsmandens rolle
27/02/2024
E-handel og markedsføring
Hvad betyder det, når man skal udvise ”god markedsføringsskik”?
Hvad betyder det, når man skal udvise ”god markedsføringsskik”?
28/02/2024
E-handel og markedsføring
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
27/02/2024
Finansiering og bankret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted