Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Forældelse af krav på udestående selskabsindskud

Horten
27/10/2014
Forældelse af krav på udestående selskabsindskud
Horten logo
Ifølge en dom afsagt af Retten i Lyngby den 30. september 2014 begynder fristen for forældelse af ikke indbetalt selskabsindskud efter de gamle forældelsesregler allerede at løbe fra tegningen af selskabskapitalen.

Den 1. januar 2014 blev der indsat en ændring i forældelsesloven, hvorefter forældelsesfristen for krav på indskud af kapital i selskaber løber fra det tidspunkt, hvor selskabet beslutter at indkalde indskuddet.

Efter de nugældende regler begynder forældelsesfristen for fordringer på ikke indbetalt kapital i blandt andet aktie-, anparts- og kommanditselskaber således først at løbe, når selskabet beslutter, at selskabsdeltagerne skal indbetale selskabsindskuddet helt eller delvist. Den nye bestemmelse er indsat som forældelseslovens § 2 a.

Forud for denne præcisering af reglerne var der en usikkerhed i den juridiske litteratur om, hvornår forældelsen af fordringer på selskabsindskud begyndte at løbe, og om der overhovedet var tale om en fordring, der var omfattet af forældelsesloven. Usikkerheden bestod blandt andet i, om forældelsen begyndte at løbe ved tegning af kapitalen eller først når selskabet gjorde krav på indbetaling af kapitalen (kald af resthæftelse/kapital).

Det er nu afklaret ved den nye regel.

Lovændringen er fordelagtig, da selskabet ikke, som under den tidligere forældelseslov, er nødsaget til at indhente skyldnerens erkendelse af gælden, eller stævne skyldneren for at få et fundament, for at afbryde forældelsen.

Kan kravet på selskabsindskud være forældet før den 1. januar 2014?
Spørgsmålet er så, hvornår forældelsen af fordringer på ikke indbetalt selskabskapital begyndte at løbe efter den tidligere gældende forældelseslov, altså før lovændringen, der trådte i kraft den 1. januar 2014?

Det har Retten i Lyngby taget stilling til den 30. september 2014 i en sag om ikke kaldt resthæftelse over for et K/S.

Med henvisning til blandt andet forarbejderne til den tidligere gældende forældelseslov, hvor det fremgår, at forældelsesfristen for almindelige fordringer omfatter et selskabs krav på indbetaling af indskud, lagde retten til grund, at forældelsesfristen for krav på resthæftelse inden lovændringen pr. 1. januar 2014 løb fra tegningsaftalens indgåelse.

Retten nåede således frem til, at forældelse af ikke kaldt resthæftelse efter den tidligere gældende forældelseslov løb fra tegningen af selskabskapitalen, eller fra at hæftelsens størrelse var erkendt af kapitalejeren.

En fordring på resthæftelse er ifølge den forhenværende forældelseslov en almindelig fordring, der er underlagt en 3-årig forældelse.

Dommen har alene betydning for krav på udestående selskabsindskud, der er tegnet før den 1. januar 2014. Lovændringen finder anvendelse på også tidligere stiftede krav, der ikke allerede inden den 1. januar 2014 er forældet efter de dagældende regler. Derfor vil forældelse af krav på udestående selskabskapital, der ikke allerede var forældet 1. januar 2014, først begynde at løbe, når selskabet beslutter at indkalde indskuddet.

Dommen er anket til Østre Landsret. Det er således ikke endeligt afklaret, hvornår forældelsesfristen for ikke indbetalte selskabsindskud begynder at løbe efter den gamle forældelseslov.

Vi gør opmærksom på, at indholdet ikke er, og ikke kan erstatte, juridisk rådgivning
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Konkurskarantæne – Ny fortolkning af begrebet ’virksomhed’
Konkurskarantæne – Ny fortolkning af begrebet ’virksomhed’
09/04/2021
Insolvens og rekonstruktion
Rekonstruktionsreglerne fornyes med henblik på at redde flere virksomheder
Rekonstruktionsreglerne fornyes med henblik på at redde flere virksomheder
08/04/2021
Insolvens og rekonstruktion
Nedskrivning af garantier i konkurstilfælde
Nedskrivning af garantier i konkurstilfælde
22/01/2021
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Aflivning af mink: Panthavers retsstilling ved ekspropriation
Aflivning af mink: Panthavers retsstilling ved ekspropriation
16/11/2020
Øvrige, Insolvens og rekonstruktion, Offentlig ret, Finansiering og bankret
Ændringer i konkurslovens regler om rekonstruktion på vej
Ændringer i konkurslovens regler om rekonstruktion på vej
27/10/2020
Insolvens og rekonstruktion
Forslag fra Konkursrådet om ændring af reglerne om rekonstruktion
Forslag fra Konkursrådet om ændring af reglerne om rekonstruktion
07/10/2020
Insolvens og rekonstruktion
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted