Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

For sent anmeldte priser til Energitilsynets offentlige register

Horten
05/11/2014
For sent anmeldte priser til Energitilsynets offentlige register
Ankenævnet på Energiområdet har den 13. oktober 2014 truffet afgørelse om, at et kraftvarmeværks prisopkrævninger i perioden 2003-2009 var ugyldige, da priserne i dette tidsrum ikke var blevet anmeldt til Energitilsynet, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 3.
En forbruger havde fremsat krav om tilbagebetaling over for Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk. Forbrugeren gjorde gældende, at værket ikke havde anmeldt priser til Energitilsynet siden 2003, og de opkrævede priser derfor var ugyldige.

Det følger af afgørelsen, der referer til en tidligere afgørelse fra Energiklagenævnet i 2009, at § 21, stk. 3 er begrundet i hensynet til, at Energitilsynet som tilsynsmyndighed løbende har det fornødne datagrundlag for dets tilsyn med priser og vilkår for fjernvarmelevering. Manglende overholdelse af anmeldelsespligten hindrer således tilsynsmuligheden og må derfor føre til ugyldighed af prisopkrævning over for varmeværkets kunder.

 

VARMEPRISER OMBEREGNET 10 ÅR TILBAGE
I den konkrete sag måtte en forbrugers tilbagesøgningskrav hos Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk således beregnes efter princippet om, at værket kun kunne opkræve priser fra den dato, de var anmeldt til Energitilsynet. Da der i den foreliggende sag ikke var grundlag for at statuere forældelse, betød afgørelsen, at forbrugeren kunne få omberegnet sine varmepriser 10 år tilbage i tid fra klagens indbringelse til ankenævnet i 2013.

Ved omberegningen skal der tages udgangspunkt i den seneste prisanmeldelse, der forelå på det tidspunkt, der opkræves varme for. Dette maksimum for den lovlige pris kan løbende have ændret sig gennem 10-års perioden i det omfang, der blev indsendt prisanmeldelser.

Ankenævnet tog i sin afgørelse ikke stilling til, om Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk efterfølgende ville kunne indregne tilbagebetalte andele af ulovligt opkrævede varmepriser samt administrationsomkostninger forbundet hermed i fremtidige varmepriser. Dette spørgsmål henhører under Energitilsynets kompetence efter varmeforsyningsloven.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
De danske NIS2- og CER-love træder i kraft 1. januar 2025
De danske NIS2- og CER-love træder i kraft 1. januar 2025
02/04/2024
Compliance, Energi og forsyning, Transportret
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
08/04/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
26/04/2024
Udbud, Offentlig ret
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
31/05/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Udbud
Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
07/06/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
04/06/2024
Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted