Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

For sent anmeldte priser til Energitilsynets offentlige register

Horten
05/11/2014
For sent anmeldte priser til Energitilsynets offentlige register
Horten logo
Ankenævnet på Energiområdet har den 13. oktober 2014 truffet afgørelse om, at et kraftvarmeværks prisopkrævninger i perioden 2003-2009 var ugyldige, da priserne i dette tidsrum ikke var blevet anmeldt til Energitilsynet, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 3.
En forbruger havde fremsat krav om tilbagebetaling over for Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk. Forbrugeren gjorde gældende, at værket ikke havde anmeldt priser til Energitilsynet siden 2003, og de opkrævede priser derfor var ugyldige.

Det følger af afgørelsen, der referer til en tidligere afgørelse fra Energiklagenævnet i 2009, at § 21, stk. 3 er begrundet i hensynet til, at Energitilsynet som tilsynsmyndighed løbende har det fornødne datagrundlag for dets tilsyn med priser og vilkår for fjernvarmelevering. Manglende overholdelse af anmeldelsespligten hindrer således tilsynsmuligheden og må derfor føre til ugyldighed af prisopkrævning over for varmeværkets kunder.

 

VARMEPRISER OMBEREGNET 10 ÅR TILBAGE
I den konkrete sag måtte en forbrugers tilbagesøgningskrav hos Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk således beregnes efter princippet om, at værket kun kunne opkræve priser fra den dato, de var anmeldt til Energitilsynet. Da der i den foreliggende sag ikke var grundlag for at statuere forældelse, betød afgørelsen, at forbrugeren kunne få omberegnet sine varmepriser 10 år tilbage i tid fra klagens indbringelse til ankenævnet i 2013.

Ved omberegningen skal der tages udgangspunkt i den seneste prisanmeldelse, der forelå på det tidspunkt, der opkræves varme for. Dette maksimum for den lovlige pris kan løbende have ændret sig gennem 10-års perioden i det omfang, der blev indsendt prisanmeldelser.

Ankenævnet tog i sin afgørelse ikke stilling til, om Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk efterfølgende ville kunne indregne tilbagebetalte andele af ulovligt opkrævede varmepriser samt administrationsomkostninger forbundet hermed i fremtidige varmepriser. Dette spørgsmål henhører under Energitilsynets kompetence efter varmeforsyningsloven.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
05/03/2021
Miljøret, Energi og forsyning
Ændring af ejendomsvurderingsloven i relation til vindmøller og solcelleanlæg
Ændring af ejendomsvurderingsloven i relation til vindmøller og solcelleanlæg
13/01/2021
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
Prop i kloakken og spildevand i kælderen – Er det forsyningsselskabets ansvar?
Prop i kloakken og spildevand i kælderen – Er det forsyningsselskabets ansvar?
07/12/2020
Fast ejendom og entreprise, Energi og forsyning
Nye retningslinjer og mærkningsordning for el-produkter
Nye retningslinjer og mærkningsordning for el-produkter
28/08/2020
E-handel og markedsføring, Energi og forsyning
Kommunale forsynings­selskaber får mulighed for at vælge privat inddrivelse
Kommunale forsynings­selskaber får mulighed for at vælge privat inddrivelse
27/11/2019
Energi og forsyning
Nyt lovforslag ændrer reglerne om støtte til biogasanlæg
Nyt lovforslag ændrer reglerne om støtte til biogasanlæg
14/11/2019
Energi og forsyning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted