Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Fastholdelsesbonus

Focus Advokater
18/07/2017
199
Fastholdelsesbonus
Focus Advokater logo
Ny dom fra Højesteret fastslår, at der skal ekstraordinære omstændigheder til, før en fastholdelsesbonus ikke er omfattet af funktionærlovens § 17 a, stk. 1.
Funktionærlovens § 17 a, stk. 1 omfatter tilfælde, hvor en funktionær, som ifølge aftale eller sædvane delvis vederlægges med tantieme, gratiale eller lignende ydelser, fratræder sin stilling i løbet af et regnskabsår eller før, ydelserne i øvrigt udbetales. I den situation har funktionæren krav på en - i forhold til hans ansættelsestid i regnskabsåret - afpasset andel af den ydelse, han ville have fået udbetalt, hvis han havde været ansat i virksomheden ved regnskabsårets afslutning eller på det tidspunkt, ydelserne i øvrigt udbetales.


Sagens omstændigheder


I sagen havde arbejdsgiver og medarbejder aftalt en fastholdelsesbonus for at fastholde medarbejderen i en nærmere angivet periode. Medarbejderen var tilknyttet et projekt, som var ekstremt vigtigt for virksomhedens fremtid. Bonusaftalen blev indgået med baggrund i, at man anså det for vigtigt at fastholde medarbejderen i lyset af virksomhedens situation og de arbejdsopgaver, medarbejderen havde.

Medarbejderen fratrådte på trods af muligheden for fastholdelsesbonus sin stilling i virksomheden og lagde sag an med påstand om at få udbetalt en andel af fastholdelsesbonussen, jf. funktionærlovens § 17 a, stk. 1.

Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at antage, at fastholdelsesformålet ikke kunne være opnået ved at give medarbejderen et løntillæg uden udskudt betaling. De fandt endvidere, at den aftalte bonus reelt ikke kun var en præmiering af medarbejderen for at forblive i sin stilling indtil bonusperiodens udløb, men at den også var en vederlæggelse for udførelse af arbejde på samme måde som løn. Derfor havde medarbejderen krav på en forholdsmæssig andel af den fulde ydelse.

Højesteret lagde vægt på, at den aftalte bonus var progressivt stigende i perioden, indtil bonusaftalens udløb og udbetaling kunne ske. De lagde endvidere vægt på, at der ikke var tale om, at medarbejderens stilling skulle nedlægges ved udløbet af bonusaftalen med deraf følgende behov for virksomheden for, at han bestred sin stilling så vidt muligt indtil den sidste dag. Bonussens maksimale størrelse var endvidere fastsat af virksomheden i forhold til medarbejderens årsløn, og det fremgik af aftalen, at udbetaling af bonussen bl.a. afhang af virksomhedens skønsmæssige vurdering af medarbejderens arbejdsmæssige ”performance”.


FOCUS' bemærkninger


Dommen giver anledning til at indskærpe, at arbejdsgivere bør være opmærksomme på risikoen for at blive mødt med krav om udbetaling af forholdsmæssig fastholdelsesbonus på trods af funktionærens førtidig fratræden.

 

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Focus Advokater logo
Odense
Englandsgade 25
5000 Odense C
63 14 20 20
mail@focus-advokater
Kolding
Toldbodgade 10, 4
6000 Kolding
Svendborg
Havnepladsen 3 A
5700 Svendborg
København
Amaliegade 40 B, 2
1256 København K
Hamborg
Grimm 8
D-20457 Hamburg
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
COVID-19: Er din betaling af social sikring påvirket af, at dine medarbejdere arbejder hjemmefra, f.eks. i sverige?
COVID-19: Er din betaling af social sikring påvirket af, at dine medarbejdere arbejder hjemmefra, f.eks. i sverige?
I dag
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges
COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges
I går
Ansættelses- og arbejdsret
HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?
HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Ansættelsesretten i 2021 – temaer og tendenser
Ansættelsesretten i 2021 – temaer og tendenser
18/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus
Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus
07/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Forslag om skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse er nu vedtaget.
Forslag om skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse er nu vedtaget.
05/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted