Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Fastholdelsesbonus

Focus Advokater
18/07/2017
Fastholdelsesbonus
Ny dom fra Højesteret fastslår, at der skal ekstraordinære omstændigheder til, før en fastholdelsesbonus ikke er omfattet af funktionærlovens § 17 a, stk. 1.
Funktionærlovens § 17 a, stk. 1 omfatter tilfælde, hvor en funktionær, som ifølge aftale eller sædvane delvis vederlægges med tantieme, gratiale eller lignende ydelser, fratræder sin stilling i løbet af et regnskabsår eller før, ydelserne i øvrigt udbetales. I den situation har funktionæren krav på en - i forhold til hans ansættelsestid i regnskabsåret - afpasset andel af den ydelse, han ville have fået udbetalt, hvis han havde været ansat i virksomheden ved regnskabsårets afslutning eller på det tidspunkt, ydelserne i øvrigt udbetales.


Sagens omstændigheder


I sagen havde arbejdsgiver og medarbejder aftalt en fastholdelsesbonus for at fastholde medarbejderen i en nærmere angivet periode. Medarbejderen var tilknyttet et projekt, som var ekstremt vigtigt for virksomhedens fremtid. Bonusaftalen blev indgået med baggrund i, at man anså det for vigtigt at fastholde medarbejderen i lyset af virksomhedens situation og de arbejdsopgaver, medarbejderen havde.

Medarbejderen fratrådte på trods af muligheden for fastholdelsesbonus sin stilling i virksomheden og lagde sag an med påstand om at få udbetalt en andel af fastholdelsesbonussen, jf. funktionærlovens § 17 a, stk. 1.

Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at antage, at fastholdelsesformålet ikke kunne være opnået ved at give medarbejderen et løntillæg uden udskudt betaling. De fandt endvidere, at den aftalte bonus reelt ikke kun var en præmiering af medarbejderen for at forblive i sin stilling indtil bonusperiodens udløb, men at den også var en vederlæggelse for udførelse af arbejde på samme måde som løn. Derfor havde medarbejderen krav på en forholdsmæssig andel af den fulde ydelse.

Højesteret lagde vægt på, at den aftalte bonus var progressivt stigende i perioden, indtil bonusaftalens udløb og udbetaling kunne ske. De lagde endvidere vægt på, at der ikke var tale om, at medarbejderens stilling skulle nedlægges ved udløbet af bonusaftalen med deraf følgende behov for virksomheden for, at han bestred sin stilling så vidt muligt indtil den sidste dag. Bonussens maksimale størrelse var endvidere fastsat af virksomheden i forhold til medarbejderens årsløn, og det fremgik af aftalen, at udbetaling af bonussen bl.a. afhang af virksomhedens skønsmæssige vurdering af medarbejderens arbejdsmæssige ”performance”.


FOCUS' bemærkninger


Dommen giver anledning til at indskærpe, at arbejdsgivere bør være opmærksomme på risikoen for at blive mødt med krav om udbetaling af forholdsmæssig fastholdelsesbonus på trods af funktionærens førtidig fratræden.

 

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform
Nyt lovforslag introducerer ny arbejdsskadereform
21/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
Udenlandske medarbejdere i koncernforbundne selskaber fritages for krav om arbejdstilladelse
23/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
Ny EU-dom om virksomhedsoverdragelsesdirektivet
22/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret, M&A
Lige piloter flyver bedst
Lige piloter flyver bedst
22/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Omplacering forsøgt med lys og lygte
Omplacering forsøgt med lys og lygte
30/11/2023
Ansættelses- og arbejdsret
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
I går
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted