Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Fagforening idømt bod for ikke at forhindre arbejds­nedlæggelse

Kromann Reumert
25/01/2017
Fagforening idømt bod for ikke at forhindre arbejds­nedlæggelse


Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio. kroner for ikke at modvirke, at SAS' kabinepersonale nedlagde arbejdet i protest i forbindelse med, at produktion og medarbejdere blev overført fra SAS til Cimber A/S. Arbejdsretten fandt, at CAU's opfordring til medlemmerne om at genoptage arbejdet ikke var nok til at opfylde den faglige organisations pligt til aktivt at modvirke overenskomstbrud blandt medlemmerne. Fagforeningen havde under forløbet desuden givet udtryk for støtte til medlemmernes arbejdsnedlæggelse og havde ikke aktivt taget skridt til at forhindre den ulovlige arbejdsnedlæggelse.

Arbejdsrettens dom af 15. december 2016


SAGEN KORT


I december 2014 købte SAS aktiekapitalen i Cimber A/S. I den forbindelse besluttede SAS at overføre 12 af sine fly til Cimber med virkning fra 1. marts 2015. Den faglige organisation CAU (Cabin Attendants Union) indledte herefter forhandlinger med SAS om de løn- og ansættelsesvilkår, som skulle gælde for det kabinepersonale, der skulle overføres til Cimber sammen med flyene. CAU ønskede, at de overførte medlemmer skulle fortsætte på samme vilkår som dem, der var aftalt for det øvrige kabinepersonale i SAS.

I slutningen af februar 2015 nedlagde kabinepersonalet arbejdet i protest. CAU afholdt herefter møder for medlemmerne, hvor arbejdsnedlæggelsen blev drøftet, og CAU gav herudover offentligt udtryk for, at de sympatiserede med kabinepersonalet. Arbejdsnedlæggelsen blev behandlet i Arbejdsretten den 1. marts 2015, hvor retten gav pålæg om genoptagelse af arbejdet. Herefter udsendte CAU en opfordring til kabinepersonalet om at genoptage arbejdet.

Spørgsmålet var herefter, hvorvidt CAU havde støttet den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse og ikke med rimelige midler havde forsøgt at forhindre den eller bringe den til ophør og derved havde overtrådt hovedaftalens § 2, stk. 4.


ARBEJDSRETTENS DOM


En faglig organisation har i medfør af hovedaftalen pligt til aktivt at modvirke overenskomstbrud blandt organisationens medlemmer. Dette indebærer blandt andet, at organisationens medlemmer ikke må tvivle på, at organisationen reelt ønsker, at arbejdet omgående skal genoptages. En formel tilkendegivelse er derfor ikke altid nok til at opfylde organisationens pligt til aktivt at modvirke overenskomstbruddet, hvis organisationens adfærd i øvrigt giver indtryk af, at organisationen reelt accepterer arbejdsnedlæggelsen.

Arbejdsretten fandt, at CAU's repræsentanter gentagne gange over for medlemmerne og offentligheden gav udtryk for, at arbejdsnedlæggelsen var affødt af SAS' holdning til CAU's krav om en overenskomst i Cimber, og at der var en sammenhæng mellem genoptagelse af arbejdet og SAS' imødekommelse af CAU's krav. Arbejdsretten fandt endvidere, at CAU handlede på en måde, som var egnet til at skabe det indtryk hos medlemmerne, at CAU reelt så positivt på arbejdsnedlæggelsen og accepterede den, selv om CAU på de møder, de havde indkaldt til, opfordrede medlemmerne til at genoptage arbejdet.

Arbejdsretten fandt herefter, at CAU havde overtrådt hovedaftalen, og CAU blev pålagt bod på 1 mio. kroner.


HVAD VISER DOMMEN?


Dommen tager stilling til, hvornår en faglig organisation ikke opfylder pligten til med rimelige midler at modvirke overenskomststridige arbejdsnedlæggelser eller bringe disse til ophør. Dommen fastslår, at en formel tilkendegivelse fra den faglige organisation ikke er nok til at opfylde pligten. Den faglige organisation må altså ikke give medlemmerne det indtryk, at de – til trods for den formelle tilkendegivelse om genoptagelse af arbejdet – accepterer arbejdsnedlæggelsen.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Tvillingeforældre får ekstra barsel
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
At ophæve på egen bekostning
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
16/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Aktieoptionernes akilleshæl
Aktieoptionernes akilleshæl
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted