Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Facebook i arbejdstiden – bortvisning var ikke berettiget

Horten
06/11/2014
Facebook i arbejdstiden – bortvisning var ikke berettiget
Horten logo
Vestre Landsret fandt, at det ikke var berettiget at bortvise en medarbejder på grund af hans private brug af internettet i arbejdstiden. Til gengæld havde det været berettiget at afskedige ham.

To timers brug af Facebook og internettet på en nattevagt

En medarbejder havde været ansat som kvalitetsinstruktør i en virksomhed i 11 år. Efter en nattevagt blev medarbejderen bortvist under henvisning til, at han i løbet af sin vagt havde været på Facebook og benyttet internettet til private formål i to timer.

Det fremgik af virksomhedens informationssikkerhedsregler, at det var tilladt at bruge virksomhedens e-mail og internetadgang til privat brug, hvis det kun skete lejlighedsvist og i en meget begrænset periode tidsmæssigt, men det fremgik ikke, hvilke konsekvenser overtrædelse af denne regel ville medføre.

Byretten fandt bortvisningen berettiget og frifandt virksomheden.

Vestre Landsrets dom

Landsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at medarbejderen havde brugt internettet til private formål i ca. en time ud over den fastlagte pausetid, hvilket overskred, hvad der var acceptabelt i henhold til reglerne for ansættelsesforholdet.

Dette var dog ikke nok til at begrunde bortvisning, da medarbejderen ikke forud for bortvisningen havde modtaget en advarsel, og fordi hans arbejde på aftenen desuden ikke gav anledning til anmærkninger. Medarbejderen fik derfor tilkendt løn i opsigelsesperioden.

Virksomheden kunne dog have afskediget medarbejderen, hvorfor han ikke havde krav på fratrædelsesgodtgørelse.

Husk at nævne konsekvenser ved overtrædelse af politikker

En medarbejders hovedforpligtelse i et ansættelsesforhold er at udføre arbejdet i overensstemmelse med arbejdsgiverens instruktion. Når en medarbejder bruger arbejdstiden til private formål, forsømmer han eller hun dermed sin primære forpligtelse i henhold til ansættelsesforholdet, og dette betragtes som en alvorlig misligholdelse.

En bortvisning er en ophævelse af ansættelsesforholdet, hvilket forudsætter væsentlig misligholdelse fra medarbejderens side. Misligholdelsen skal altså have en tilpas alvorlig karakter, før den kan begrunde bortvisning, især uden en forudgående advarsel. Denne dom fastslår, at en times privat brug af internettet i løbet af en arbejdsdag ikke er en så grov misligholdelse, at det i sig selv kan begrunde en bortvisning, da det ikke klart var fremgået af virksomhedens it-politik, og da det i øvrigt var en medarbejder, der ikke tidligere havde fået påtaler.

Er det påtalt af virksomheden, f.eks. i et adfærdskodeks eller personalehåndbog, at en bestemt adfærd ikke accepteres, f.eks. brug af internet i arbejdstiden, er dette en skærpende omstændighed i forhold til misligholdelsesvurderingen. Dog må det antages, at hvis en sådan bestemmelse skal betragtes som en forhåndsadvarsel, der kan berettige bortvisning ved overtrædelse, må den indeholde risikoen for bortvisning.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Medarbejder med 30 års ansættelse kunne opsiges efter 120-dages reglen
Medarbejder med 30 års ansættelse kunne opsiges efter 120-dages reglen
07/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Virksomheders mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus forlænges
Virksomheders mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus forlænges
07/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Højesteret om Hovedaftalens frister for lokal forhandling
Ny dom fra Højesteret om Hovedaftalens frister for lokal forhandling
07/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Ikke krav på forrentning af krav fra tidligere tidspunkt end anerkendt af skyldner
Ikke krav på forrentning af krav fra tidligere tidspunkt end anerkendt af skyldner
04/06/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejders nøgenbilleder kunne ikke begrunde en påtale
Medarbejders nøgenbilleder kunne ikke begrunde en påtale
31/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Vanvidskørsel – firmabiler og ansættelsesforhold
Vanvidskørsel – firmabiler og ansættelsesforhold
28/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted