Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

EU præciserer, hvornår der er tale om ”kollektive afskedigelser”

IUNO
29/05/2015
EU præciserer, hvornår der er tale om ”kollektive afskedigelser”


EU-domstolen har i to nye sager taget stilling til definitionen af ”kollektive afskedigelser”, som er afgørende for, om reglerne om masseafskedigelse skal følges i forbindelse med en afskedigelsesrunde. Domstolen præciserer, hvordan ordet ”virksomhed” skal fortolkes, og om tidsbegrænsede ansættelser tæller med.

To virksomheder valgte på grund af dårlig økonomi at skære ned på antallet af medarbejdere.

Den ene sag vedrørte den engelske butikskæde Bonmarché, som drev 20 af sine knap 400 butikker i Nordirland. Bonmarché var blevet erklæret insolvent og opkøbt af et andet firma, som straks gik i gang med en omstrukturering, som betød, at en række butikker blev lukket, og at antallet af medarbejdere blev reduceret.

Virksomheden fulgte ikke den informations- og høringsprocedure, der gælder for masseafskedigelser, da den gennemførte afskedigelsesrunden i de enkelte butikker. Fire af de berørte medarbejdere anlagde derfor sager ved de nationale domstole i Storbritannien.

Den anden sag vedrørte spanske Nexea, som beskæftigede sig med forskellige posttjenester. Firmaet havde afdelinger i Madrid og Barcelona, men så sig nødsaget til at opsige en række medarbejdere i hver afdeling og samtidig slå de to afdelinger sammen.

I perioden mellem de to afskedigelsesrunder ophørte en række tidsbegrænsede ansættelser, som ikke var talt med i det samlede antal afskedigelser. Af samme grund havde virksomheden i denne sag heller ikke fulgt masseafskedigelseslovens informations- og høringsregler, og en af de ansatte lagde derfor sag an mod arbejdsgiveren ved den nationale domstol i Spanien.

Begge sager blev efterfølgende sendt videre til præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen, som skulle tage stilling til, om der i de konkrete situationer var tale om ”kollektive afskedigelser”. Afgørelsen fra EU-domstolen er interessant fra et dansk perspektiv, fordi den danske masseafskedigelseslov bygger på EU-direktivet om kollektive afskedigelser.

Hvad er en ”virksomhed”?
For at der kan være tale om ”kollektive afskedigelser”, skal der være ansat mindst 20 medarbejdere i virksomheden, og der skal afskediges mindst 10 inden for en afgrænset periode. På den baggrund er det afgørende at fastslå, hvad der forstås ved ordet virksomhed.

EU-domstolen slog i begge sager fast, at en virksomhed skal forstås som den driftsenhed, hvor medarbejderen er placeret til at udøve sit arbejde. EU-domstolen præciserede, at driftsenheden blandt andet kan være en særskilt driftsenhed med en vis permanent stabil karakter, som udfører bestemte opgaver og råder over en helhed af medarbejdere samt tekniske midler. Derudover skal driftsenheden have en organisatorisk struktur til at udføre opgaverne.

Det har ikke betydning, om driftsenheden har en ledelse, der kan afskedige kollektivt, eller om enheden har en retlig, økonomisk, finansiel, administrativ eller teknologisk selvstændighed.

Reglerne for, hvornår høringspligten indtræder, afhænger altså af, hvor mange medarbejdere der bliver afskediget inden for samme driftsenhed. Dette har betydning for virksomheder med flere forretningssteder inden for samme selskab.

Afgørelsen er på dette punkt ikke i konflikt med principperne i opgørelsesbekendtgørelsen, som præciserer, hvordan man i Danmark skal opgøre en virksomhed med flere driftsenheder. I opgørelsesbekendtgørelsen lægges der afgørende vægt på, om de enkelte driftsenheder ligger i samme beskæftigelsesregion, eller om de ligger i forskellige beskæftigelsesregioner. Hvis driftsenhederne ligger i samme beskæftigelsesregion, skal de efter de nuværende danske regler tælles samlet.

Dette princip går videre end EU-direktivet, men da det stiller de ansatte bedre, er det ikke i strid med EU-retten efter de seneste afgørelser fra EU-domstolen.

Tidsbegrænsede ansættelser
EU-domstolen afgjorde også et andet spørgsmål i den spanske sag, nemlig i hvilket omfang tidbegrænsede eller opgavebegrænsede ansættelser, som udløb inden for den relevante periode, skulle tælles med ved optællingen af antal afskedigelser. Dette havde betydning i forhold til vurderingen af, om der var tale om ”kollektive afskedigelser”.

EU-domstolen slog på dette punkt fast, at tidsbegrænsede eller opgavebegrænsede ansættelser, der udløber efter kontraktens vilkår, eller hvor opgaverne ophører, ikke skal tælles med i opgørelsen af afskedigede medarbejdere. Derimod skal tidsbegrænsede ansættelser, der opsiges før kontraktens udløb, tælles med.

På dette punkt ligger EU-domstolens afgørelse helt på linje med masseafskedigelsesloven, som den er implementeret i Danmark.

IUNO mener
IUNO anbefaler, at virksomheder er opmærksomme på, at selv små afdelinger eller driftsenheder kan udgøre en ”virksomhed” i masseafskedigelseslovens forstand, og at lukning af en sådan afdeling eller driftsenhed kan betyde, at pligten til at informere og høre medarbejderne indtræder.

Derudover skal virksomheder være opmærksomme på, at tidsbegrænsede kontrakter i visse tilfælde skal tælles med, når man opgør antallet af påtænkte afskedigelser i forbindelse med en afskedigelsesrunde.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
IUNO logo
København
Njalsgade 19C, 3
2300 København S
53 74 27 00
communication@iuno.law
Stockholm
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm
Oslo
Tollbugata 8
0152 Oslo
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Fritstillet og velstillet
Fritstillet og velstillet
11/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Strejke i søsterselskabet
Strejke i søsterselskabet
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tidsregistrering - er I klar?
Tidsregistrering - er I klar?
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
I går
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted