Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

EU-Kommissionen udvider midlertidige rammebestemmelser og ændrer en række statsstøtteregler

Kromann Reumert
09/09/2020
EU-Kommissionen udvider midlertidige rammebestemmelser og ændrer en række statsstøtteregler
Kromann Reumert logo
Europa-Kommissionen har vedtaget endnu en udvidelse af de midlertidige COVID-19-relaterede statsstøtteretlige rammebestemmelser. Herudover har Kommissionen forlænget en række statsstøtteretlige regler, som ville være udløbet i slutningen af 2020, ligesom der er foretaget nogle målrettede ændringer af visse statsstøtteretlige regler for at afbøje effekterne af COVID-19.

De midlertidige rammebestemmelser for statsstøttetiltag

Europa-Kommissionen udstedte den 19. marts 2020 midlertidige rammebestemmelser for statsstøttetiltag i forbindelse med COVID-19-udbruddet. De havde til formål at give medlemsstaterne yderligere muligheder for at støtte virksomheder, der er ramt økonomisk af COVID-19-udbruddet.


Disse rammebestemmelser blev udvidet den 3. april 2020, hvor yderligere typer af foranstaltninger blev introduceret.


Kommissionen besluttede den 8. maj 2020 at udvide rammebestemmelserne yderligere med to nye værktøjer.


Den 2. juli 2020 vedtog Kommissionen en tredje udvidelse af de midlertidige rammebestemmelser for statsstøttetiltag med henblik på at styrke medlemsstaternes mulighed for at støtte mikrovirksomheder, små virksomheder og opstartsvirksomheder. Disse typer virksomheder er blevet særligt hårdt ramt af den likviditetsmangel, som COVID-19 har medført, og har således haft vanskeligere ved at få adgang til finansiering end mellemstore og store virksomheder. Herudover har Kommissionen med ændringen tilpasset betingelserne for rekapitaliseringer i de tilfælde, hvor private investorer bidrager til kapitaludvidelse sammen med staten.


Støtte til mikrovirksomheder, små virksomheder og opstartsvirksomheder

Mikrovirksomheder og små virksomheder er virksomheder, som har færre end 50 ansatte og en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på under 10 millioner euro. Efter de eksisterende rammebetingelser kan der alene ydes støtte til mikrovirksomheder og små virksomheder, der ikke i forvejen var kriseramte. Med den nye udvidelse bliver medlemsstaterne imidlertid i stand til at yde offentlig støtte til mikrovirksomheder og små virksomheder, selvom de var kriseramte før den 31. december 2019. De pågældende virksomheder må dog ikke allerede være undergivet konkursbehandling, have modtaget redningsstøtte, som ikke er tilbagebetalt, eller være underlagt en omstruktureringsplan i henhold til statsstøttereglerne. 


Tilskyndelse til private investorer til deltagelse i COVID-19-relaterede rekapitaliseringer

Kommissionen har desuden tilpasset betingelserne for rekapitaliseringer under de midlertidige rammebestemmelser. De tilpassede regler kan anvendes i de tilfælde, hvor private investorer bidrager til kapitaludvidelse sammen med staten. Såfremt staten yder rekapitaliseringsstøtte, og private investorer yder et betydeligt bidrag til kapitaludvidelsen ‒ i udgangspunktet mindst 30 % af den tilførte kapital ‒ på samme vilkår som staten, vil erhvervelsesforbuddet og loftet for ledelsens aflønning blive begrænset til tre år. Herudover ophæves forbuddet mod at betale udbytte for indehavere af nye aktier såvel som for eksisterende aktionærer, hvis de eksisterende aktionærer samlet set reduceres til at tegne sig for under 10 % af virksomheden.


Forlængelse og ændring af en række øvrige statsstøtteretlige regler

Kommissionen har forlænget gyldigheden af en række statsstøtteretlige regler, som ellers ville være udløbet ved udgangen af 2020. Dette gælder den generelle gruppefritagelsesforordning ("GBER")de minimis-forordningen og retningslinjerne for støtte til nødlidende virksomheder. De forlænges med tre år og er således gyldige indtil 2023.


Kommissionen har desuden forlænget en række statsstøtteretlige retningslinjer, som ville være udløbet med udgangen af 2020 med ét år. Forlængelserne foretages for at sikre retsstillingens forudsigelighed, mens Kommissionen som led i sit igangværende ''fitness check'' og løbende evaluering af statsstøttereglerne forbereder en mulig opdatering af reglerne. De retningslinjer, som bliver forlænget, omfatter blandt andre retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 2014-2020, retningslinjer for miljøbeskyttelse og energi og retningslinjer for statsstøtte til fremme af risikofinansieringsinvesteringer.


Foruden forlængelsen har Kommissionen også foretaget målrettede ændringer af visse regler og retningslinjer i håbet om at afbøde de økonomiske konsekvenser af COVID-19-pandemien. Den generelle gruppefritagelsesforordning, retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for 2014-2020, retningslinjer for miljøbeskyttelse og energi samt nogle øvrige retningslinjer bliver derfor ændret for at gøre medlemsstaterne i stand til at yde støtte til virksomheder, der som følge af COVID-19 udbruddet er kommet i økonomiske vanskeligheder og som i medfør af de tidligere regler ikke var berettigede til at modtage støtte. Når en virksomhed tidligere modtog støtte under den generelle gruppefritagelsesforordning, var det ofte en betingelse, at virksomheden forpligtigede sig til ikke at nedlægge stillinger efterfølgende. Kommissionen anerkender, at den nuværende situation i nogle tilfælde bevirker, at virksomheder ikke kan undgå at måtte nedlægge stillinger. Derfor har Kommissionen også introduceret nogle ændringer, hvorefter virksomheder, som på grund af den vanskelige økonomiske situation bliver nødsaget til at nedlægge stillinger, ikke bliver anset for at have misligholdt den forpligtigelse, som de tidligere har påtaget sig i forbindelse med modtagelsen af støtten.


Læs Kommissionens pressemeddelelse

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Del 6: Europa-Kommissionen og de danske myndigheder forbereder sig på at håndhæve DMA’en
Del 6: Europa-Kommissionen og de danske myndigheder forbereder sig på at håndhæve DMA’en
16/11/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Konkurrencerådet kommer med en sjælden afgørelse om kartelfacilitering
Konkurrencerådet kommer med en sjælden afgørelse om kartelfacilitering
20/11/2023
Konkurrenceret
Lovprogram varsler ændringer af konkurrencelovgivningen
Lovprogram varsler ændringer af konkurrencelovgivningen
17/11/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Lyreco opgiver fusion med Lomax
Lyreco opgiver fusion med Lomax
28/11/2023
Konkurrenceret
EU-Domstolen: Forligsaftale kan have konkurrencebegræsende formål
EU-Domstolen: Forligsaftale kan have konkurrencebegræsende formål
24/11/2023
Konkurrenceret, Life Science & Health Care
Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud vedrørende brugen af tekniske specifikationer
Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud vedrørende brugen af tekniske specifikationer
I går
Udbud, Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted