Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

EU-Domstolen: Væsentligt og vedvarende højere priser skaber formodning for misbrug af dominerende stilling

Kromann Reumert
09/10/2017
EU-Domstolen: Væsentligt og vedvarende højere priser skaber formodning for misbrug af dominerende stilling
EU-Domstolen har fastslået, at urimeligt høje priser i udgangspunktet skal anses for at udgøre et misbrug af dominerende stilling i form af såkaldt "excessive pricing", når de er væsentlige og vedvarende, medmindre den dominerende virksomhed kan godtgøre, at priserne er rimelige.

EU-Domstolens præjudicielle afgørelse af 14. september 2017 i sag C-177/16, AKKA/LAA mod Konkurences padome

Af advokatfuldmægtig Simon Fasterkjær Kjeldsen

Det lettiske Ophavsrets- og Kommunikationsbureau (”AKKA/LAA”) har enetilladelse til at forvalte og tildele licenser samt opkræve licenspenge for offentlig fremførelse af ophavsretligt beskyttede musikværker. For at forestå dette arbejde modtager AKKA/LAA gebyrer fra rettighedshaverne samt vederlag fra kontrakter indgået med andre udenlandske forvaltere af ophavsrettighedsrettigheder. AKKA/LAA blev i 2008 pålagt en bøde af det lettiske konkurrenceråd for misbrug af dominerende stilling i form af urimeligt høje priser. Dette fik organisationen til at implementere nye priser, som dog førte til en ny bøde, der blev udstedt i 2013. AKKA/LAA indbragte denne gang bøden for de lettiske domstole, og i den forbindelse er sagen af den lettiske højesteret blevet forelagt EU-Domstolen med henblik på en præjudiciel afgørelse.

Spørgsmålene i sagen var særligt, hvilken metodik konkurrencemyndighederne skal anvende for at konkludere, om en given pris er urimeligt høj, samt hvordan den dominerende virksomhed kan modbevise dette.


Generaladvokat Wahls forslag til afgørelse


I april 2017 fremkom Generaladvokat Wahl med sit forslag til sagens afgørelse. Heri argumenterede han for, at alene priser, som er væsentligt og vedvarende højere end den såkaldte "benchmark-pris" (den pris, virksomheden ville have opkrævet, hvis den var udsat for effektiv konkurrence og altså ikke var dominerende), bør betragtes som udgørende misbrug af dominerende stilling. Desuden skriver Generaladvokaten, at det er op til de nationale konkurrencemyndigheder at afgøre, hvilken metodik der er tilstrækkelig til at afklare, om der er tale om urimeligt høje priser, så længe metoderne anvendes konsekvent og objektivt i den konkrete sag. Læs nærmere om forslaget til afgørelse i vores nyhedsbrev af 25. april 2017.


Hvordan fastslås om en pris er ”urimelig”?


I den konkrete sag havde det lettiske konkurrenceråd blandt andet sammenlignet AKKA/LAA’s priser med de priser, som lignende organisationer opkrævede i nabolandene og andre relevante lande, for derigennem at fastslå, om AKKA/LAA’s priser var urimeligt høje. Spørgsmålet var blandt andet, om anvendelsen af denne metodik var tilstrækkelig.

EU-Domstolen fulgte i sin afgørelse i vid udstrækning Generaladvokatens forslag til afgørelse og fastslog, at den anvendte metode var tilstrækkelig, forudsat at sammenligningslandene blev udvalgt på baggrund af objektive, passende og verificerbare kriterier, ligesom sammenligningen skulle foretages på et ensartet grundlag. Domstolen slog derfor også fast, at der ikke er et minimumskrav til antallet af lande/markeder, der skal sammenlignes, idet valget heraf afhænger af den konkrete sag.

Med afgørelsen har EU-Domstolen præciseret, hvilke analyseredskaber nationale konkurrencemyndigheder har til rådighed for at afgøre, om høje priser udgør et misbrug.


Væsentlige og vedvarende højere priser er en indikation for misbrug


Herefter var spørgsmålet, hvornår høje priser afviger så betydeligt fra relevante sammenligningspriser, at der er tale om misbrug af dominerende stilling.

EU-Domstolen fulgte også her Generaladvokatens forslag og udtalte, at der skabes en formodning for misbrug, såfremt prisafvigelsen i lyset af de konkrete omstændigheder er væsentlig og vedvarende forhøjet. Afvigelsen skal derfor være af en vis størrelse, bestå i et vist stykke tid og må derfor ikke være midlertidig, før der kan være tale om misbrug af en dominerende stilling. Den dominerende virksomhed kan dog tilbagevise denne formodning.

Læs EU-Domstolens dom

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Del 3: Sø- og Handelsretten afviser, at konkurrenceklausul var konkurrencebegrænsende
Del 3: Sø- og Handelsretten afviser, at konkurrenceklausul var konkurrencebegrænsende
30/04/2024
Konkurrenceret
Del 2: Rådgivningsvirksomhed er medansvarlig for diskotekskartel
Del 2: Rådgivningsvirksomhed er medansvarlig for diskotekskartel
30/04/2024
Konkurrenceret
Del 5: Ekstraordinære omstændigheder medfører strafbortfald til deltagerne i "Vejstribekonsortiet"
Del 5: Ekstraordinære omstændigheder medfører strafbortfald til deltagerne i "Vejstribekonsortiet"
30/04/2024
Konkurrenceret
Del 4: EU-Domstolens sportstrilogi: Sportsforbunds reglers forenelighed med EU-konkurrenceretten
Del 4: EU-Domstolens sportstrilogi: Sportsforbunds reglers forenelighed med EU-konkurrenceretten
30/04/2024
Konkurrenceret, EU-ret
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
Enig med Generaladvokaten: EU-Domstolens afgørelse i forældelsessag mod Google
06/05/2024
EU-ret, E-handel og markedsføring, Konkurrenceret
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
17/05/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted