Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

EU-Domstolen: Væsentligt og vedvarende højere priser skaber formodning for misbrug af dominerende stilling

Kromann Reumert
09/10/2017
162
EU-Domstolen: Væsentligt og vedvarende højere priser skaber formodning for misbrug af dominerende stilling
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen har fastslået, at urimeligt høje priser i udgangspunktet skal anses for at udgøre et misbrug af dominerende stilling i form af såkaldt "excessive pricing", når de er væsentlige og vedvarende, medmindre den dominerende virksomhed kan godtgøre, at priserne er rimelige.

EU-Domstolens præjudicielle afgørelse af 14. september 2017 i sag C-177/16, AKKA/LAA mod Konkurences padome

Af advokatfuldmægtig Simon Fasterkjær Kjeldsen

Det lettiske Ophavsrets- og Kommunikationsbureau (”AKKA/LAA”) har enetilladelse til at forvalte og tildele licenser samt opkræve licenspenge for offentlig fremførelse af ophavsretligt beskyttede musikværker. For at forestå dette arbejde modtager AKKA/LAA gebyrer fra rettighedshaverne samt vederlag fra kontrakter indgået med andre udenlandske forvaltere af ophavsrettighedsrettigheder. AKKA/LAA blev i 2008 pålagt en bøde af det lettiske konkurrenceråd for misbrug af dominerende stilling i form af urimeligt høje priser. Dette fik organisationen til at implementere nye priser, som dog førte til en ny bøde, der blev udstedt i 2013. AKKA/LAA indbragte denne gang bøden for de lettiske domstole, og i den forbindelse er sagen af den lettiske højesteret blevet forelagt EU-Domstolen med henblik på en præjudiciel afgørelse.

Spørgsmålene i sagen var særligt, hvilken metodik konkurrencemyndighederne skal anvende for at konkludere, om en given pris er urimeligt høj, samt hvordan den dominerende virksomhed kan modbevise dette.


Generaladvokat Wahls forslag til afgørelse


I april 2017 fremkom Generaladvokat Wahl med sit forslag til sagens afgørelse. Heri argumenterede han for, at alene priser, som er væsentligt og vedvarende højere end den såkaldte "benchmark-pris" (den pris, virksomheden ville have opkrævet, hvis den var udsat for effektiv konkurrence og altså ikke var dominerende), bør betragtes som udgørende misbrug af dominerende stilling. Desuden skriver Generaladvokaten, at det er op til de nationale konkurrencemyndigheder at afgøre, hvilken metodik der er tilstrækkelig til at afklare, om der er tale om urimeligt høje priser, så længe metoderne anvendes konsekvent og objektivt i den konkrete sag. Læs nærmere om forslaget til afgørelse i vores nyhedsbrev af 25. april 2017.


Hvordan fastslås om en pris er ”urimelig”?


I den konkrete sag havde det lettiske konkurrenceråd blandt andet sammenlignet AKKA/LAA’s priser med de priser, som lignende organisationer opkrævede i nabolandene og andre relevante lande, for derigennem at fastslå, om AKKA/LAA’s priser var urimeligt høje. Spørgsmålet var blandt andet, om anvendelsen af denne metodik var tilstrækkelig.

EU-Domstolen fulgte i sin afgørelse i vid udstrækning Generaladvokatens forslag til afgørelse og fastslog, at den anvendte metode var tilstrækkelig, forudsat at sammenligningslandene blev udvalgt på baggrund af objektive, passende og verificerbare kriterier, ligesom sammenligningen skulle foretages på et ensartet grundlag. Domstolen slog derfor også fast, at der ikke er et minimumskrav til antallet af lande/markeder, der skal sammenlignes, idet valget heraf afhænger af den konkrete sag.

Med afgørelsen har EU-Domstolen præciseret, hvilke analyseredskaber nationale konkurrencemyndigheder har til rådighed for at afgøre, om høje priser udgør et misbrug.


Væsentlige og vedvarende højere priser er en indikation for misbrug


Herefter var spørgsmålet, hvornår høje priser afviger så betydeligt fra relevante sammenligningspriser, at der er tale om misbrug af dominerende stilling.

EU-Domstolen fulgte også her Generaladvokatens forslag og udtalte, at der skabes en formodning for misbrug, såfremt prisafvigelsen i lyset af de konkrete omstændigheder er væsentlig og vedvarende forhøjet. Afvigelsen skal derfor være af en vis størrelse, bestå i et vist stykke tid og må derfor ikke være midlertidig, før der kan være tale om misbrug af en dominerende stilling. Den dominerende virksomhed kan dog tilbagevise denne formodning.

Læs EU-Domstolens dom

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 30.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
EU-Domstolen: TV2 skal betale ulovligheds­renter for statsstøtte
EU-Domstolen: TV2 skal betale ulovligheds­renter for statsstøtte
27/11/2020
Konkurrenceret
Var Konkurrence­styrelsens COVID-19-undersøgelse omfattet af miljøoplysnings­loven?
Var Konkurrence­styrelsens COVID-19-undersøgelse omfattet af miljøoplysnings­loven?
19/11/2020
Konkurrenceret
Kommissionen forlænger airport slots-undtagelsen
Kommissionen forlænger airport slots-undtagelsen
19/11/2020
EU-ret, Konkurrenceret
Ny EU-forordning for screening af udenlandske direkte investeringer træder i kraft
Ny EU-forordning for screening af udenlandske direkte investeringer træder i kraft
21/10/2020
Konkurrenceret
Vestager: Ny politik for henvisninger fra nationale konkurrence­myndigheder
Vestager: Ny politik for henvisninger fra nationale konkurrence­myndigheder
21/10/2020
Konkurrenceret
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om konsortiesamarbejder i udbudsprocesser
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om konsortiesamarbejder i udbudsprocesser
09/10/2020
Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted