Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

EU-Domstolen slår fast: Tilkaldevagter kan udgøre arbejdstid

NJORD Law Firm
26/04/2018
EU-Domstolen slår fast: Tilkaldevagter kan udgøre arbejdstid

EU-Domstolen har i en ny sag taget stilling til tilkaldevagters arbejdsvilkår. Med sagen har EU-Domstolen nærmet sig en tydeligere afgrænsning af begreberne ”arbejdstid” og ”hviletid”. Domstolen har slået fast, at tilkaldevagtordninger, hvor medarbejderne er forpligtet til at besvare opkald fra arbejdsgiveren og indfinde sig på arbejdspladsen inden for otte minutter, efter omstændighederne kan udgøre arbejdstid i direktivets forstand. Dette, fordi arbejdsvilkårene begrænser medarbejderens muligheder for at ”hellige sig sine personlige og sociale interesser”.Med henvisning til reglerne i EU’s arbejdstidsdirektiv − 48-timers reglen, 11-timers hviletidsreglen og et ugentligt fridøgn − er det vigtigt at afgrænse begrebet arbejdstid i forhold til hviletid. EU-Domstolen har tidligere været af den opfattelse, at når en medarbejder skulle stå til rådighed for arbejdsgiveren, men ikke befinde sig på arbejdspladsen, udgjorde det ikke arbejdstid i direktivets forstand.

I en ny sag skulle EU-Domstolen tage stilling til, om der var tale om arbejdstid, når medarbejderen havde fri, men var forpligtet til at indfinde sig på arbejdspladsen ved tilkald inden for otte minutter.


Sagens faktiske omstændigheder


Sagen handlede om en belgisk brandmand, der var ansat som tilkaldevagt. Ansættelsen indebar, at medarbejderen skulle bo eller opholde sig et sted, der gjorde det muligt for ham at møde på arbejdspladsen inden for otte minutter ved tilkald.

EU-Domstolen slog først og fremmest fast, at begrebet arbejdstid i direktivets forstand ikke afhænger af medarbejderens arbejdsindsats.

Det, der er afgørende for, om der er tale om arbejdstid, er, om medarbejderen er forpligtet til fysisk at befinde sig på et bestemt sted anvist af arbejdsgiveren.

I sagen kom EU-Domstolen frem til, at de omstændigheder, at medarbejderen både var forpligtet til at besvare opkald fra sin arbejdsgiver og at møde på arbejdspladsen inden for en frist på otte minutter, udgjorde arbejdstid i direktivets forstand.

EU-Domstolen lagde ved afgørelsen vægt på, at sådanne geografiske og tidsmæssige omstændigheder udgjorde en begrænsning for medarbejderens muligheder for at hellige sig sine personlige og sociale interesser − dvs. en begrænsning i forhold til at dyrke sine fritidsinteresser, se familie og venner m.v.


Afgørelsen viser, at …


Det er vigtigt at tilrettelægge arbejdsvilkårene således, at der er klarhed om, hvornår der er tale om henholdsvis arbejdstid og hviletid, for at undgå overtrædelse af arbejdsdirektivets regler herom.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Regler om løngennemsigtighed på vej
Regler om løngennemsigtighed på vej
02/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Tvillingeforældre får ekstra barsel
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
At ophæve på egen bekostning
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
16/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted