Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

EU-Domstolen klassificerer “pay-for-delay”-aftaler som “til formåls”-overtrædelser

Kromann Reumert
20/02/2020
EU-Domstolen klassificerer “pay-for-delay”-aftaler som “til formåls”-overtrædelser
Kromann Reumert logo
EU-Domstolen har i en ny dom fastslået, at de såkaldte "pay-for-delay"-aftaler kan klassificeres som aftaler, der har til formål at begrænse konkurrencen, ligesom de samtidig kan udgøre et misbrug af en dominerende stilling. Den type aftaler har i en række tilfælde været anvendt af originalproducenter af lægemidler, som har ønsket at udskyde konkurrerende generikaproducenters indtog på markedet i forbindelse med udløbet af et patent.


EU-domstolens dom den 30. januar 2020 i sag C-307/18: GlaxoSmithKline m.fl. mod Competition and Markets Authority


Sagens baggrund


GlaxoSmithKline (GSK) markedsførte i 1990'erne et patenteret antidepressivt lægemiddel; Seroxat. GSK holdt, foruden hovedpatentet på det aktive stof i Seroxat (Paroxetine), også en række sekundære patenter relateret til forskellige aspekter af fremstillingsprocessen.

Da et antal producenter af generiske lægemidler, heriblandt Generics (UK) Ltd. og Alpharma LLC, i forbindelse med det originale patents udløb i 1999 lagde an til at påbegynde produktion af kopipræparater, anlagde GSK sag med påstand om, at kopiprodukterne krænkede GSK's sekundære patenter. Inden der blev afsagt dom i krænkelsessagerne indgik parterne imidlertid forlig. Forligsaftalerne indeholdt blandt andet betingelser om, at generikaproducenterne i en periode ‒ mod betaling ‒ skulle afstå fra at introducere kopipræparater på markedet.

Den britiske konkurrencemyndighed (Competition and Markets Authority) fandt imidlertid adfærden mistænkelig og indledte derfor en undersøgelse. På den baggrund traf konkurrencemyndigheden i 2016 afgørelse om, at forligsaftalerne mellem GSK og generikaproducenterne havde udgjort en overtrædelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, og at GSK ved sin adfærd havde misbrugt sin dominerende stilling. Parterne blev samlet pålagt bøder for i omegnen af 400 millioner kroner.

Parterne indbragte herefter sagen for det engelske konkurrenceankenævn (Competition Appeals Tribunal), som i 2018 besluttede at forelægge EU-Domstolen en række præjudicielle spørgsmål, som EU-domstolen altså nu har besvaret.


EU-domstolens præjudicielle afgørelse


EU-domstolen besvarede ved afgørelsen den 30. januar 2020 de forelagte spørgsmål. EU-Domstolen slog blandt andet fast:

  • at producenter af originalpræparater og producenter af generiske præparater skal betragtes som potentielle konkurrenter. Det gælder uanset, om parterne indgår i en retssag om gyldigheden af et patent, og det derfor endnu ikke er afgjort, om generikaproducenten lovligt kan markedsføre kopiproduktet. Det er i den forbindelse tilstrækkeligt, at generikaproducenten er fast besluttet på at tilgå markedet og faktisk har forudsætningerne herfor. Da gyldigheden af en patentrettighed kan udfordres, bevirker eksistensen af en sådan ikke i sig selv, at generikaproducenten ikke har mulighed for at tilgå markedet og dermed udøve et konkurrencepres

  • at en "pay-for-delay"-aftale må betragtes som en aftale, der har "til formål" at begrænse konkurrencen, hvis det kan fastslås, at det eneste formål med aftalen med rimelighed må være at sikre originalproducenten mod konkurrence på markedet ‒ særligt med hensyn til størrelsen af betalingen fra originalproducenten til generikaproducenten. Det er dog i den forbindelse nødvendigt at tage højde for eventuelle konkurrencefremmende virkninger af aftalen, som kan skabe begrundet tvivl om, hvorvidt aftalen forårsager tilstrækkelig grad af skade på konkurrencen

  • at indgåelse af "pay-for-delay"-aftaler samtidig kan udgøre et misbrug af en dominerende stilling, hvis der kan konstateres en negativ indvirkning på konkurrencen på markedet, der overstiger de specifikke virkninger af de enkelte aftaler. Eksempelvis fordi aftalerne samlet set har en så betydelig afskærmende virkning, at markedet reelt bliver reserveret for originalproducenten til skade for forbrugerne.


 

Vær opmærksom på konkurrencereglerne ved overvejelser om "pay-for-delay"-aftaler

Tonen blev allerede slået an, da Retten i Groupe Servier (T-691/14) i 2018 fastslog, at "pay-for-delay"-aftaler måtte betragtes som havende "til formål" at begrænse konkurrencen. Den konklusion synes EU-domstolens afgørelse nu at bekræfte. Men samtidig står det klart, at hvis en "pay-for-delay"-aftale på baggrund af en helt konkret vurdering ikke kan klassificeres som en "til formåls"-overtrædelse, skal der ske en sædvanlig vurdering af aftalens konkrete effekter på markedet og konkurrencen.

At aftalerne altså risikerer at blive anset for at have "til formål" ‒ og ikke blot "til følge" ‒ at begrænse konkurrencen medfører, at konkurrencemyndighederne ikke er forpligtede til at foretage en dybdegående undersøgelse af aftalens konkurrencebegrænsende virkninger på markedet. Aftalerne betragtes i stedet som per se ulovlige, og det er herefter op til den enkelte virksomhed at dokumentere, at aftalerne medfører fordele, der kan opveje de konkurrenceskadelige virkninger, som de antages at medføre. Det kan i praksis være særdeles vanskeligt at dokumentere i tilstrækkeligt omfang.

EU-Domstolens afgørelse betyder, at lægemiddelproducenter skal være varsomme med at indgå forligsaftaler, som indebærer, at en part skal afstå fra at træde ind på markedet. Det er også tilfældet, selvom forligsaftalen indgås i konteksten af en retssag om patentets gyldighed og den generiske producents mulige krænkelse af heraf.

Læs EU-Domstolens dom 
Læs vores tidligere omtale af "pay-for-delay"-aftaler

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
Kommune får indskærpelse fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen over mulig konkurrenceforvridende støtte
17/05/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Frankrig anvender Towercast-doktrinen og undersøger fusion under tærskelværdierne
Frankrig anvender Towercast-doktrinen og undersøger fusion under tærskelværdierne
03/06/2024
Konkurrenceret, EU-ret
Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
04/06/2024
Konkurrenceret
Ny konkurrencelov vedtaget: Nu indføres call-in regel for fusioner under tærskelværdierne
Ny konkurrencelov vedtaget: Nu indføres call-in regel for fusioner under tærskelværdierne
06/06/2024
Konkurrenceret
Sø- og Handelsretten tager stilling til tøjforhandleres informationsudveksling
Sø- og Handelsretten tager stilling til tøjforhandleres informationsudveksling
11/06/2024
Konkurrenceret
Del 1: Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
Del 1: Folketinget vedtager markante ændringer af konkurrenceloven
13/06/2024
Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted