Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

EU-Domstolen: Gravid medarbejder havde hverken fortrinsret eller krav på omplacering

Horten
06/04/2018
EU-Domstolen: Gravid medarbejder havde hverken fortrinsret eller krav på omplacering
Horten logo


En gravid medarbejder, der opsiges i forbindelse med en kollektiv afskedigelsesrunde, har ikke fortrinsret til at forblive i virksomheden eller til at blive forflyttet i henhold til EU-retten. Det har EU-Domstolen nu fastslået.


Det følger af den EU-retslige beskyttelse af gravide, at medlemsstaterne er forpligtede til at træffe nødvendige foranstaltninger for at forbyde afskedigelse af bl.a. gravide medarbejdere undtagen i særlige tilfælde, hvor afskedigelsen ikke har forbindelse med den gravides tilstand, men er tilladt efter national lovgivning eller praksis.


Begrundelsen "kollektiv opsigelse" var nok


Kollektive afskedigelser er efter EU-retten defineret ved et nærmere bestemt antal opsigelser foretaget inden for et vist tidsrum, når opsigelserne foretages af en arbejdsgiver "af en eller flere grunde, som ikke kan tilregnes arbejdstageren selv".

EU-Domstolen skulle i den konkrete sag tage stilling til, om en kollektiv afskedigelse udgjorde et "særligt tilfælde", der kan begrunde en undtagelse fra forbuddet mod afskedigelse af gravide.

EU-Domstolen udtalte, at det overordnede forbud mod opsigelse af gravide ikke er til hinder for, at en gravid medarbejder efter nationale regler kan afskediges i forbindelse med en kollektiv afskedigelsesrunde.

I den forbindelse fandt EU-Domstolen, at den gravide medarbejder kan opsiges uden anden begrundelse end den, der berettiger den kollektive afskedigelse, forudsat at de objektive kriterier, som er lagt til grund for udvælgelsen af den pågældende medarbejder, anføres ved opsigelsen.


Ingen fortrinsret eller omplaceringspligt – men krav om præventiv lovgivning


EU-Domstolen fandt tillige, at konsekvenserne af en opsigelse af en gravid medarbejder indebærer, at det ikke er acceptabelt, hvis den gravide kun får beskyttelse i form af godtgørelse eller genindsættelse i stillingen. Lovgivningen skal også præventivt forbyde opsigelse af gravide medarbejdere.

EU-Domstolen udtalte desuden i sagen, at en gravid medarbejder, der opsiges som led i en kollektiv afskedigelsesrunde, hverken har fortrinsret til at forblive i virksomheden eller har ret til at blive forflyttet til en anden stilling. Domstolen bemærkede dog samtidig, at der ikke er noget til hinder for, at de enkelte medlemsstater vælger at yde en sådan beskyttelse.


Gravide har ingen særlige rettigheder ved kollektive opsigelser


Selvom en gravid medarbejder således efter dommen ikke har særlige rettigheder i forbindelse med kollektive afskedigelser, er virksomheden dog fortsat pålagt en omvendt bevisbyrde ved afskedigelse af gravide og barslende medarbejdere. I tilfælde, hvor valget står blandt flere medarbejdere, som udfører samme arbejde, kan det derfor være (yderst) vanskeligt for virksomheden at løfte bevisbyrden for, at graviditeten og barslen ikke har haft indvirkning på beslutningen om, at den pågældende medarbejder er blevet udvalgt til at indgå i afskedigelsesrunden.

 Følg Jurainfo.dk på Facebook eller LinkedIn

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
COVID-19: Er din betaling af social sikring påvirket af, at dine medarbejdere arbejder hjemmefra, f.eks. i sverige?
COVID-19: Er din betaling af social sikring påvirket af, at dine medarbejdere arbejder hjemmefra, f.eks. i sverige?
21/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges
COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges
20/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?
HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?
20/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Ansættelsesretten i 2021 – temaer og tendenser
Ansættelsesretten i 2021 – temaer og tendenser
18/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus
Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus
07/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Forslag om skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse er nu vedtaget.
Forslag om skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse er nu vedtaget.
05/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted