Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

EU-dom vedrørende arbejdstagerbegrebet ved masseafskedigelser

Bird & Bird
26/10/2015
EU-dom vedrørende arbejdstagerbegrebet ved masseafskedigelser

EU-Domstolen afsagde den 9. juli 2015 en dom i hvilken arbejdstagerbegrebet i henhold til Direktiv 98/59/EF om masseafskedigelser blev fortolket.


Ifølge direktivet om masseafskedigelser - der er implementeret i Danmark ved lov om kollektive afskedigelser - skal en række kvantitative betingelser være opfyldt for at direktivet/loven finder anvendelse. Ved den afsagte dom skulle EU-Domstolen tage stilling til, om en direktør og en ulønnet praktikant skulle tælles med ved beregningen af antallet af arbejdstagere i henhold til artikel 1, stk. 1, litra a.Baggrund
Den tyske virksomhed Kiesel Abbruch opsagde med virkning fra den 15. februar 2013 samtlige medarbejdere, herunder Ender Balkayas.


Ender Balkayas gjorde gældende, at eftersom antallet af arbejdstagere, der normalt var beskæftiget hos Kiesel Abbruch var over tærkslen på 20 personer, burde en meddelelse have været givet til Bundesagentur für Arbeit før afskedigelsen.


Kiesel Abbruch mente derimod kun, at antallet var 18 arbejdstagere, og dermed under tærkslen. Der var særligt uenighed om, hvorvidt en direktør og en praktikant skulle tælles med i beregningen.


Direktøren ejede ingen anparter i selskabet, og kunne kun repræsentere Kiesel Abbruch i forening med en anden direktør.


Den forelæggende ret spurgte på denne baggrund EU-domstolen, hvorledes direktivets artikel 1 (1)(a) skulle fortolkes vedrørende direktøren og praktikanten.


Dommen
EU-domstolen fastslog indledningsvis, at arbejdstagerbegrebet er et EU-retligt begreb, der skal fortolkes ensartet, og at det væsentligste kendetegn ved et arbejdsforhold er den omstændighed, at en person i en vis periode præsterer ydelser mod vederlag for en anden og efter dennes anvisninger.


På den bagrund fastslog Domstolen videre, at et medlem af ledelsen, som mod vederlag udfører ydelser for det selskab, som har udnævnt vedkommende, og hvori vedkommende indgår som en integrerende del, som udfører sin virksomhed efter anvisninger fra eller under tilsyn af et andet organ i selskabet, og som på ethvert tidspunkt kan afskediges fra sin funktion uden begrænsninger, opfylder betingelserne for at blive anset for "arbejdstager". Dette er uanset, at personen har et vist skøn i udøvelsen af sit hverv.


Direktøren i det pågældende tilfælde blev derfor anset for omfattet af arbejdstagerbegrebet.


Praktikanten i det pågældende tilfælde udførte praktisk arbejde og var under omskoling til kontorassistent med støtte fra et jobcenter, hvorfor virksomheden ikke havde nogen lønudgift til vedkommende.


Domstolen udtalte her, at det følger af Domstolens faste praksis, at begrebet "arbejdstager" i EU-retten omfatter personer, der gennemgår en praktikantuddannelse eller en læretid i et fag, som kan betragtes som en praktisk forberedelse til selve udøvelsen af det pågældende fag, når disse perioder gennemføres under de vilkår, der gælder for en lønnet og faktisk beskæftigelse mod vederlag for en arbejdsgiver og efter dennes anvisninger. Dette er uanset, hvad national lovgivning fastsætter vedrørende denne type medarbejder.


På denne baggrund anses også praktikanten for at være omfattet af arbejdstager-begrebet.


Opsummerende skulle således både direktøren og praktikanten tælles med ved opgørelsen af antallet af arbejdstagere i henhold til Direktiv 98/59/EF om masseafskedigelser.


Bird & Birds kommentarer
Dommen udvider direktiv 98/59/EF's anvendelsesområde, i det såvel direktører som ulønnede praktikanter skal tælles med ved opgørelsen af om der er tale om en masseafskedigelse i direktivets forstand.


I Danmark har retsstillingen indtil nu været, at administrerende direktører i aktieselskaber, anpartsselskaber og kommanditselskaber og ledere i andre former for virksomheder, som indtager en lignende selvstændig stilling, ikke skal medregnes i optællingen. Dette udgangspunkt ændrer denne EU-dom givetvis på.


Dommen skal sammenholdes med en anden EU-dom fra maj 2015, ifølge hvilken tidsbegrænsede ansættelseskontrakter ikke skulle tælles med ved opgørelse, hvis kontrakterne ophører automatisk i henhold til kontrakternes ophørsbestemmelser.


Du kan læse om denne tidligere dom her.


 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Undtagelser til arbejdstidsreglerne sendt i høring
Undtagelser til arbejdstidsreglerne sendt i høring
03/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ugyldig konkurrenceklausul kunne ikke opsiges
Ugyldig konkurrenceklausul kunne ikke opsiges
03/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
06/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
07/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
15/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
17/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted