Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Er en skyldner insolvent i Danmark, hvis han har en formue i Schweiz?

Kammeradvokaten
19/10/2014
Er en skyldner insolvent i Danmark, hvis han har en formue i Schweiz?
Østre Landsret har i en kendelse af 26. juni 2014 fastslået, at der ved insolvensvurderingen i henhold til konkurslovens § 17 skulle ses bort fra en skyldners eventuelle aktiver i en schweizisk bank. Årsagen til dette var, at SKAT som konkursrekvirent ikke havde mulighed for at gennemføre individualforfølgning vedrørende sit krav i Schweiz.

Sagens omstændigheder
Ved begæring modtaget i skifteretten den 13. november 2012 anmodede SKAT om, at A blev taget under konkursbehandling i henhold til konkurslovens § 17, stk. 1.

A protesterede mod begæringen og gjorde blandt andet gældende, at konkursbetingelserne ikke var opfyldt, idet han ikke var insolvent.

Efter anmodning fra A bestemte skifteretten den 28. oktober 2013, at spørgsmålet om, hvorvidt A var insolvent, skulle behandles særskilt.

Ved kendelse af 18. februar 2014 fandt skifteretten, at A måtte anses for insolvent, jf. konkurslovens § 17. A kærede herefter særskilt spørgsmålet om, hvorvidt A var insolvent, til landsretten.

Parternes synspunkter
A gjorde til støtte for kæren gældende, at han ikke var insolvent, da han havde værdier i Schweiz, som oversteg SKATs krav. Ifølge A skulle disse værdier medregnes ved insolvensvurderingen efter konkurslovens § 17, stk. 2. Dette selv om det ikke var muligt for SKAT at foretage individualforfølgning i Schweiz, da det afgørende efter bestemmelsens ordlyd ikke var betalingsviljen, men betalingsevnen.

SKAT gjorde modsat gældende, at A, der havde bevisbyrden for betalingsevnen, ikke havde godtgjort, at han rådede over frie, ubehæftede aktiver til dækning af SKATs krav. Endvidere gjorde SKAT gældende, at A’s eventuelle aktiver i Schweiz var uden betydning for insolvensvurderingen i henhold til konkurslovens § 17, idet SKAT ikke kunne foretage individualforfølgning for sit krav i Schweiz.

Landsrettens begrundelse og resultat
Landsretten fandt i kendelsen af 26. juni 2014, at det reelt ikke ville være muligt at gennemføre individualforfølgning i Schweiz vedrørende kravet, og at der ved insolvensvurderingen af A i medfør af konkurslovens § 17 derfor måtte ses bort fra A’s eventuelle kontoindestående i Schweiz. A ville derfor være insolvent, hvis skifteretten senere kom frem til, at SKATs krav havde den fornødne klarhed til at danne grundlag for afsigelse af et konkursdekret.

Landsrettens kendelse kan få betydning for fremtidige sager, hvor en skyldner bestrider insolvens efter konkurslovens § 17 under henvisning til udenlandske aktiver, pensionsformue eller andre udlægsbeskyttede midler.

Sagen blev ført af advokat Morten Plannthin på vegne af SKAT.

Skifterettens kendelse af 18. februar 2014 kan læses her.

Østre Landsrets kendelse af 24. juni 2014 kan læses her.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nyt lovforslag om revision af konkurskarantænereglerne: Adgang til konkurskarantæneregistret
Nyt lovforslag om revision af konkurskarantænereglerne: Adgang til konkurskarantæneregistret
20/03/2024
Insolvens og rekonstruktion
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
Opdatering på EU-Kommissionens forslag om maksimal betalingsfrist
15/05/2024
EU-ret, Insolvens og rekonstruktion, Kontraktret
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
31/05/2024
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Ny dom: Udlejer frifindes for krav fra konkursbo
Ny dom: Udlejer frifindes for krav fra konkursbo
31/05/2024
Insolvens og rekonstruktion, Lejeret
Ændring af konkurskarantæneregler vedtaget
Ændring af konkurskarantæneregler vedtaget
04/06/2024
Insolvens og rekonstruktion
Nye regler pr. 1. juli for konkurskarantæne – og for karantæneregisteret
Nye regler pr. 1. juli for konkurskarantæne – og for karantæneregisteret
06/06/2024
Insolvens og rekonstruktion
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted