Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Er en skyldner insolvent i Danmark, hvis han har en formue i Schweiz?

Kammeradvokaten
19/10/2014
332
Er en skyldner insolvent i Danmark, hvis han har en formue i Schweiz?
Kammeradvokaten logo
Østre Landsret har i en kendelse af 26. juni 2014 fastslået, at der ved insolvensvurderingen i henhold til konkurslovens § 17 skulle ses bort fra en skyldners eventuelle aktiver i en schweizisk bank. Årsagen til dette var, at SKAT som konkursrekvirent ikke havde mulighed for at gennemføre individualforfølgning vedrørende sit krav i Schweiz.

Sagens omstændigheder
Ved begæring modtaget i skifteretten den 13. november 2012 anmodede SKAT om, at A blev taget under konkursbehandling i henhold til konkurslovens § 17, stk. 1.

A protesterede mod begæringen og gjorde blandt andet gældende, at konkursbetingelserne ikke var opfyldt, idet han ikke var insolvent.

Efter anmodning fra A bestemte skifteretten den 28. oktober 2013, at spørgsmålet om, hvorvidt A var insolvent, skulle behandles særskilt.

Ved kendelse af 18. februar 2014 fandt skifteretten, at A måtte anses for insolvent, jf. konkurslovens § 17. A kærede herefter særskilt spørgsmålet om, hvorvidt A var insolvent, til landsretten.

Parternes synspunkter
A gjorde til støtte for kæren gældende, at han ikke var insolvent, da han havde værdier i Schweiz, som oversteg SKATs krav. Ifølge A skulle disse værdier medregnes ved insolvensvurderingen efter konkurslovens § 17, stk. 2. Dette selv om det ikke var muligt for SKAT at foretage individualforfølgning i Schweiz, da det afgørende efter bestemmelsens ordlyd ikke var betalingsviljen, men betalingsevnen.

SKAT gjorde modsat gældende, at A, der havde bevisbyrden for betalingsevnen, ikke havde godtgjort, at han rådede over frie, ubehæftede aktiver til dækning af SKATs krav. Endvidere gjorde SKAT gældende, at A’s eventuelle aktiver i Schweiz var uden betydning for insolvensvurderingen i henhold til konkurslovens § 17, idet SKAT ikke kunne foretage individualforfølgning for sit krav i Schweiz.

Landsrettens begrundelse og resultat
Landsretten fandt i kendelsen af 26. juni 2014, at det reelt ikke ville være muligt at gennemføre individualforfølgning i Schweiz vedrørende kravet, og at der ved insolvensvurderingen af A i medfør af konkurslovens § 17 derfor måtte ses bort fra A’s eventuelle kontoindestående i Schweiz. A ville derfor være insolvent, hvis skifteretten senere kom frem til, at SKATs krav havde den fornødne klarhed til at danne grundlag for afsigelse af et konkursdekret.

Landsrettens kendelse kan få betydning for fremtidige sager, hvor en skyldner bestrider insolvens efter konkurslovens § 17 under henvisning til udenlandske aktiver, pensionsformue eller andre udlægsbeskyttede midler.

Sagen blev ført af advokat Morten Plannthin på vegne af SKAT.

Skifterettens kendelse af 18. februar 2014 kan læses her.

Østre Landsrets kendelse af 24. juni 2014 kan læses her.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kammeradvokaten logo
Aarhus
Åboulevarden 49
8000 Aarhus C
33 15 20 10
mail@poulschmith.dk
København
Vester Farimagsgade 23
1606 København V
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Forslag fra Konkursrådet om ændring af reglerne om rekonstruktion
Forslag fra Konkursrådet om ændring af reglerne om rekonstruktion
07/10/2020
Insolvens og rekonstruktion
Nyt om konkursboets indtræden i lejeaftaler
Nyt om konkursboets indtræden i lejeaftaler
05/10/2020
Insolvens og rekonstruktion
Konkursrådet foreslår ændringer af regler om rekonstruktion
Konkursrådet foreslår ændringer af regler om rekonstruktion
15/07/2020
Insolvens og rekonstruktion
Undgå konkurskarantæne
Undgå konkurskarantæne
08/07/2020
Insolvens og rekonstruktion
Ny praksis: Afbrydelse af forældelse af fordringer
Ny praksis: Afbrydelse af forældelse af fordringer
22/04/2020
Insolvens og rekonstruktion
COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges og justeres
COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges og justeres
21/04/2020
Insolvens og rekonstruktion
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted