Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Er din organisation klar til de nye regler i markedsføringsloven?

Bech Bruun
07/12/2021
Er din organisation klar til de nye regler i markedsføringsloven?
Bech Bruun logo
Folketinget vedtog den 25. november 2021 en række ændringer af markedsføringsloven. Ændringerne medfører blandt andet nye regler for markedsføring rettet mod børn og unge på sociale medier samt en ny forhøjet bødemodel. De træder i kraft den 1. januar 2022 eller den 22. maj 2022.

De vedtagne ændringerne af markedsføringsloven skyldes Danmarks implementering af reglerne i direktivet om urimelig handelspraksis, som er ændret ved direktiv 2019/2161. Formålet med direktivet er at forbedre forbrugeres rettigheder, herunder ved at give nationale myndigheder mere effektive håndhævelsesmuligheder.


Direktivet indeholder en række regler, som allerede er en del af dansk ret. I disse tilfælde har lovgiver i Danmark ikke fundet anledning til at ændre eller indføre nye regler i markedsføringsloven.


Direktivet indfører dog også en række regler, som ændrer den hidtidige retstilstand, og som har stor betydning for en lang række erhvervsdrivende. Vi gennemgår her de vigtigste vedtagne ændringer af markedsføringsloven.


1. Vedtaget regel i markedsføringsloven, der træder i kraft den 1. januar 2022


Handelspraksis rettet mod børn og unge

De nugældende regler om, at en handelspraksis rettet mod børn og unge under 18 år ikke må indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, udvides til også at omfatte andre produkter, der er ”uegnede” for børn og unge under 18 år. Det kan eksempelvis være sundhedsskadelige produkter og kosmetiske indgreb.


Derudover er det vedtaget, at en handelspraksis rettet mod børn og unge under 18 år, ikke må udøves på eller via profiler på sociale medier, der tilhører eller fremstår som tilhørende børn og unge under 15 år.


I øvrigt må erhvervsdrivende ikke anvende børn og unge under 15 år i sin handelspraksis, medmindre det indgår i en naturlig sammenhæng for at illustrere eller vise et produkt.


Overtrædelse kan sanktioneres efter den nye bødemodel i markedsføringsloven.


2. Vedtagne regler i markedsføringsloven, der træder i kraft den 28. maj 2022


Rangordning af produkter ved onlinesøgninger

Erhvervsdrivende, der giver forbrugere mulighed for at søge efter produkter på grundlag af en onlinesøgning, skal på en klar og forståelig måde give forbrugeren generelle oplysninger om de vigtigste parametre, der afgør den rangordning som produkterne præsenteres i.

Den erhvervsdrivende skal også give oplysninger om enhver form for betalt reklame eller betaling, der er ydet specifikt for at opnå højere rangordning af produkter i søgeresultaterne.


Overtrædelse kan sanktioneres efter den nye bødemodel i markedsføringsloven.


Øget gennemsigtighed ved den erhvervsdrivendes anvendelse af brugeranmeldelser

Erhvervsdrivende, der giver adgang til brugeranmeldelser af produkter skal oplyse, hvorvidt og i givet fald, hvordan den erhvervsdrivende sikrer, at de offentliggjorte anmeldelser stammer fra forbrugere, der faktisk har anvendt eller købt produkterne.


Overtrædelse kan sanktioneres efter den nye bødemodel i markedsføringsloven.


Oplysningspligt i forbindelse med købsopfordringer

Udbydere af ”onlinemarkedspladser” skal i forbindelse med købsopfordringer oplyse forbrugeren, hvorvidt produktudbyderen af onlinemarkedspladsen, er erhvervsdrivende eller en privat person.


Forhøjet bødemodel

Fremadrettet vil erhvervsdrivende kunne risikere at blive mødt af en langt højere bøde end tidligere, hvis de overtræder markedsføringsloven.


Det følger således af den nye bødemodel, at den erhvervsdrivende kan få en bøde på op til 4 procent af den erhvervsdrivendes årlige globale omsætning, hvis forbrugere udsættes for skade i mindst to andre medlemsstater. Bøden kan maksimalt udgøre 4 millioner euro, hvis oplysninger om den erhvervsdrivendes omsætning ikke er tilgængelig.


I forarbejderne til ændringsloven har lovgiver derudover indsat et vejledende skema for bødeniveauet for juridiske personer:Administrative bøder

Ved overtrædelse af visse bestemmelser i markedsføringsloven kan der, i stedet for strafferetlige bøder, udstedes administrative bødeforelæg af Forbrugerombudsmanden i følgende tilfælde:


  • Når en erhvervsdrivende uberettiget bruger et logo eller et mærke, som giver forbrugeren en tro om, at virksomheden giver denne en særlig beskyttelse
  • Hvor en erhvervsdrivende retter uanmodet elektronisk henvendelse til bestemte aftagere (overtrædelse af SPAM-reglen)
  • Hvor en erhvervsdrivende retter uanmodet telefonisk henvendelse over for en fysisk person.
  • Hvor en erhvervsdrivende retter sin markedsføring af et arrangement eller en begivenhed mod børn og unge under 18 år, og hvor markedsføringen indeholder omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler.

Lovgiver har i forhold til de administrative bøder også indsat vejledende skemaer for udmåling af disse bøder. Sammenlignet med den nuværende praksis fra Forbrugerombudsmanden i forhold til særligt uanmodede henvendelser (eksempelvis via e-mail og telefon), vil niveauet for disse bøder stige betragteligt:
Bech-Bruuns kommentar

Organisationer, der markedsfører sig over for forbrugere, bør overveje om de nye regler giver anledning til ændringer af organisationens nuværende aktiviteter. Særligt organisationer, der markedsfører produkter, som potentielt kan betragtes for uegnede for børn og unge (personer under 18 år), bør reagere snarest muligt.


Derudover bør organisationer også holde øje med de nye ændringer af forbrugeraftaleloven, der også er blevet fremsat, men som endnu ikke er vedtaget. Det drejer sig bl.a. om en bødemodel for overtrædelse af forbrugeraftaleloven og nye regler for urimelige aftalevilkår i T&C.


Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Thomas Munk Rasmussen eller Nilas Monberg. Du kan også rette henvendelse til din kontaktperson hos Bech-Bruun.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny vejledning fra Datatilsynet om direkte markedsføring
Ny vejledning fra Datatilsynet om direkte markedsføring
06/09/2023
Persondata, E-handel og markedsføring
Danske mejerier forbydes at benytte varebetegnelsen »feta« uden for EU
Danske mejerier forbydes at benytte varebetegnelsen »feta« uden for EU
14/09/2023
Immaterialret, EU-ret, E-handel og markedsføring
Datatilsynet opstiller retningslinjer for direkte markedsføring
Datatilsynet opstiller retningslinjer for direkte markedsføring
22/09/2023
E-handel og markedsføring, Persondata
Empowering Consumers-direktiv godkendt: Ændringer i regulering af markedsføring på vej
Empowering Consumers-direktiv godkendt: Ændringer i regulering af markedsføring på vej
03/10/2023
E-handel og markedsføring, EU-ret
Hvorfor skal man som content creator / influencer tage særligt hensyn til børn og unge?
Hvorfor skal man som content creator / influencer tage særligt hensyn til børn og unge?
16/11/2023
E-handel og markedsføring, Øvrige
Husk tilbudsreglerne på Black Friday
Husk tilbudsreglerne på Black Friday
21/11/2023
E-handel og markedsføring
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted