Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Entreprenørens muligheder for at kræve ekstraordinære prisstigninger

Kromann Reumert
09/03/2022
Entreprenørens muligheder for at kræve ekstraordinære prisstigninger
Kromann Reumert logo
Efterspørgslen på byggematerialer ser ud til at fortsætte ind i 2022, og priserne forventes fortsat at ligge væsentligt over det prisniveau, som vi oplevede inden coronakrisen. I denne nyhed ser vi nærmere på, hvornår entreprenørerne kan kræve godtgørelse som følge af ekstraordinære prisstigninger.

AB-reglernes udgangspunkt

Udgangspunktet i AB-systemet er, at entreprisesummen er fast i de første 12 måneder fra tilbudsdagen. I den periode har entreprenøren som det klare udgangspunkt ikke mulighed for at kræve betaling ud over entreprisesummen (medmindre der er tale om ændrings- eller ekstraarbejder).


Udgangspunktet fraviges dog i to tilfælde:


  • Entreprenøren har ret til at foretage regulering af entreprisesummen, hvis et statsligt indgreb har ført til væsentlige merudgifter (AB 18 § 35, stk. 1).
  • Entreprenøren har ret til godtgørelse som følge af ekstraordinære prisstigninger på materialer eller brændstof (AB 18 § 35, stk. 2).

Hvilke betingelser skal være opfyldt?

AB-systemet stiller forholdsvis strenge krav til, hvornår en entreprenør kan kræve prisstigninger på byggematerialer, som er godtgjort af bygherren.  


Entreprenøren har ansvaret for, at samtlige betingelser er opfyldt, og at den nødvendige dokumentation foreligger.


Kravene falder i tre kategorier:


  • Hvilke materialer er omfattet?
  • Hvornår indtraf prisstigningerne?
  • Er prisstigningerne "ekstraordinære"?

Hvilke materialer er omfattet?

Entreprenøren kan kun kræve godtgørelse for prisstigninger på materialer, "som indgår i færdig form, eller som på sædvanlig måde indgår i arbejdet".


Formuleringen dækker "færdige" byggematerialer, der indgår i byggeriet uden forarbejdning, dvs. det er prisen på entreprenørens indkøb af et givent materiale, der er relevant, og ikke underliggende prisstigninger på de materialer og komponenter, der måtte indgå heri. Entreprenøren kan altså ikke påberåbe sig ekstrabetaling for levering af ventilationsrør i galvaniseret stål som følge af, at prisen på stål er steget, hvis prisstigningen ikke er slået igennem i det grossistled, der forhandler ventilationsrørene.

Hvornår skal prisstigningerne være indtruffet?


Entreprenøren er kun berettiget til at kræve prisstigninger dækket, hvis de indtræder inden for de første 12 måneder fra tilbudsdagen.


Baggrunden er, at prisstigninger, som indtræffer efter dette tidspunkt, vil være omfattet af den almindelige indeksregulering i AB 18 § 34. Hvis entreprenøren både kunne kræve godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger og indeksering af hele entreprisesummen, risikerer bygherren at yde dobbelt kompensation til entreprenøren.


På samme måde kan entreprenøren ikke indregne prisstigninger efter det tidspunkt, hvor det relevante materiale er indkøbt, eller prisstigninger, der allerede er godtgjort efter lignende regler om godtgørelse for statslige indgreb.


Endelig forudsætter reglerne i AB § 35, at prisstigningen er indtrådt efter entreprenørens tilbudsafgivelse. Synspunktet er her, at entreprenøren har haft mulighed for at indregne eventuelle prisstigninger, som er indtruffet inden tilbudsafgivelsen.


Hvornår er der tale om en "ekstraordinær" prisstigning?

AB-systemet stiller strenge krav til, hvornår en prisstigning er "ekstraordinær".


Prisstigninger anses for at være ekstraordinære, når prisen på byggematerialet er steget mere end 10 % + 0,5 % * antal hele måneder fra tilbudsdagen til indkøbstidspunktet.


Eksempel: Hvis entreprenøren afgiver tilbud den 20. februar 2021 og kræver godtgørelse for prisstigninger på materialer indkøbt i den 10. august 2021, skal prisen være steget mere end 12,5 % (dvs. 10 % + 0,5 % * 5 måneder).  


I ovennævnte eksempel kan entreprenøren således kun kræve prisstigningen godtgjort, såfremt prisen er steget mere end 12,5 % − og kun for så vidt angår den del, som overstiger de 12,5 %.


Som yderligere betingelse stiller AB 18 § 35, stk. 5 krav om, at entreprenørens godtgørelseskrav skal overstige 0,5 % af den samlede entreprisesum. Den regel gælder dog ikke i tilfælde, hvor entreprenøren efter AB 18 § 35 har ydet godtgørelse til sin underentreprenør, idet entreprenøren i disse tilfælde kan "sende regningen videre" til bygherre. Den undtagelse skal sikre, at entreprenøren ikke ifalder godtgørelse, som ikke kan videresendes til bygherren, blot fordi 0,5 % af underentreprisesummen er et mindre beløb end 0,5 % af entreprisesummen i forholdet mellem entreprenør og projektets bygherre. 


Prisstigningerne skal være generelt forekommende

Endelig skal prisstigningerne være generelt forekommende i markedet og for eksempel fremgå af officielt prismateriale eller på anden vis kunne dokumenteres tydeligt, før prisstigningerne kan kræves godtgjort.


Det er entreprenørens bevisbyrde at skaffe den nødvendige dokumentation.


Kromann Reumerts kommentarer

De strenge krav til, hvornår en entreprenør har ret til (delvis) godtgørelse for prisstigninger på byggematerialer, skal ses i lyset af, at entreprenøren som det klare udgangspunkt bærer risikoen for prisstigninger i de første 12 måneder efter tilbudsafgivelsen.


Entreprenøren kan derfor kun helt undtagelsesvis − og kun når prisstigningerne er ekstraordinære − kræve godtgørelse hos bygherren.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Er du vores nye udbuds- eller entreprisejurist i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse?
Jurister med EU-profil til lovfortolkning og forvaltning af erhvervsfremmeprojekter i Erhvervsstyrelsen i Silkeborg
Specialanklager til Københavns Politi – Enheden for Specielle sager, advokatur Økonomisk kriminalitet
Er du jurist, og vil du være med til at udvikle rammerne for PtX?
Annoncér dit stillingsopslag her
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted