Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny praksis vedrørende tinglysningsafgift

Bech Bruun
23/04/2024
Ny praksis vedrørende tinglysningsafgift
Bech Bruun logo
Skattestyrelsen ændrer i et nyt udkast til styresignal sin hidtidige praksis, således retten til at indtræde i et interessentskab nu bliver betragtet som et vederlag i forbindelse med en tilførsel af aktiver efter tinglysningslovens § 6 a. Med ændringen gives der mulighed for en tilbagesøgning af den variable tinglysningsafgift, hvis denne er betalt i overensstemmelse med den hidtidige praksis.

Som udgangspunkt skal der i forbindelse med en tinglysning af et ejerskifte af fast ejendom betales dels en fast tinglysningsafgift på 1.850 kroner og dels en variabel tinglysningsafgift på 0,6 procent af ejerskiftesummen.


Af tinglysningsafgiftslovens § 6 a fremgår imidlertid, at den variable tinglysningsafgift ikke skal betales, når ejerskiftet bl.a. skyldes en tilførsel af aktiver for selskaber m.v. I et sådant tilfælde er det med andre ord alene den faste tinglysningsafgift, der skal betales.


Højesteret har i SKM 2021.110 H fastslået, at interessentskaber er omfattet af begrebet ”selskaber m.v.” i tinglysningsafgiftslovens § 6 a. Derudover udtalte Højesteret, at der ved ”tilførsel af aktiver” i tinglysningsafgiftslovens § 6 a skal forstås en transaktion, hvorved et selskab m.v. uden at være opløst tilfører den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab m.v. mod at få tildelt aktier eller anparter i det modtagende selskabs kapital.


En tilførsel af aktiver i medfør af tinglysningsafgiftslovens § 6 a forudsætter herefter, at to betingelser er opfyldt. 


  1. Den første betingelse er, at der sker en overdragelsen af den samlede eller en eller flere grene af en virksomhed.
  2. Den anden betingelse er, at vederlaget alene udgøres af en tildeling af aktier m.v. i det modtagende selskab.


Udstrækningen af særligt den anden betingelse har givet anledning til tvivl. Det har således hidtil været uafklaret, om en ret til at indtræde i et interessentskab kan udgøre et vederlag.


I Skatterådets afgørelse fra december 2022 fandt Skatterådet, at en ret til at indtræde som interessent i det modtagende interessentskab ikke udgjorde et vederlag i henhold til tinglysningsafgiftslovens § 6 a. Landsskatteretten har imidlertid ændret Skatterådets afgørelse med sin afgørelse af 22. november 2023.


Landsskatterettens afgørelse

Sagen omhandlede en række kommuners ønske om at sammenlægge to interessentskaber. Sammenlægningen blev gennemført ved, at samtlige aktiver, herunder faste ejendomme, blev overdraget fra det ene interessentskab til det andet.


Som vederlag for overdragelsen fik det afgivende interessentskab en ret til at blive optaget som interessent i det modtagende interessentskab.


Spørgsmålet var herefter, om tinglysningen af adkomstændringen til de overdragne faste ejendomme var omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 6 a med den virkning, at det alene var den dagældende faste tinglysningsafgift på 1.750 kroner (i dag 1.850 kroner), der skulle betales.


Afgørende i den forbindelse var, om en tildeling af en ret til at blive optaget som interessent i det modtagende interessentskab kunne udgøre et vederlag for en tilførsel af aktiver. Dette fandt Landsskatteretten var tilfældet.


Landsskatterettens afgørelse omhandler det forhold, at en ret til at indtræde i det modtagende interessentskab kan udgøre et vederlag for en tilførsel af aktiver i medfør af tinglysningsafgiftslovens § 6 a. Det er derfor fortsat uafklaret, om noget tilsvarende gør sig gældende for de øvrige selskaber, der er omfattet af bestemmelsen.


Ændring af praksis og mulighed for tilbagesøgning af den variable tinglysningsafgift

Med afgørelsen fra Landsskatteretten er der sket en udvidelse af begrebet ”tilførsel af aktiver” i tinglysningsafgiftslovens § 6 a. Det er således tale om en ændring af Skattestyrelsens hidtidige praksis, at en ret til at indtræde i et interessentskab kan udgøre et vederlag for en tilførsel af aktiver.


Skattestyrelsen har udsendt et udkast til styresignal, hvoraf det fremgår, at praksis er ændret. Udkastet til styresignal er sendt i høring, og der er frist for afgivelse af høringssvar den 25. april 2024.


Ændringen af praksis giver muligheden for genoptagelse og dermed tilbagesøgning af den variable tinglysningsafgift på 0,6 procent af ejerskiftesummen, hvis denne er betalt i overensstemmelse med den hidtidige praksis, der nu er underkendt. Genoptagelse kan ske, hvis der anmodes herom senest tre år efter angivelsesfristens udløb.


Hvis der er tale om en ekstraordinær genoptagelse, skal anmodningen være Skattestyrelsen i hænde senest seks måneder efter, at praksisændringen er kommet til kundskab.


Hvis der er behov for en vurdering af, om der er basis for tilbagesøgning af den variable tinglysningsafgift i relation til en konkret overdragelse, er vi naturligvis behjælpelig med en vurdering heraf. 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Bech Bruun logo
København
Gdanskgade 18
2150 Nordhavn
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
23/04/2024
Fast ejendom og entreprise
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise, Lejeret
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
08/05/2024
Fast ejendom og entreprise
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
31/05/2024
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
04/06/2024
Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Ny Højesterets dom om sammenligningslejemål i småhusejendomme
Ny Højesterets dom om sammenligningslejemål i småhusejendomme
I går
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted