Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Energiklage­nævnet: Godkendt projekt­forslag hjemvises til fornyet behandling

Horten
24/08/2018
Energiklage­nævnet: Godkendt projekt­forslag hjemvises til fornyet behandling
Ny afgørelse fra Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Hjørring Kommunes afgørelse til fornyet behandling ved kommunen, fordi den ikke havde inddraget de seneste beregningsforudsætninger, som blev offentliggjort kort før afgørelsen og fordi begrundelsen var utilstrækkelig.
Sagen drejer sig om etablering af en transmissionsledning mellem to varmeværker bl.a. for at udnytte overskudkapacitet ved biogasanlæg.


Projekt godkendt af kommunen


Projektforslaget om etablering af transmissionsledningen blev godkendt af Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg i september 2016. Hjørring Kommune traf herefter endelig afgørelse om godkendelse af projektet. Kommunen lagde i sin afgørelse vægt på, at projektet ville medføre stor selskabsøkonomisk fordel for varmeværkerne samt et betydeligt samfundsøkonomisk overskud baseret på Energistyrelsens beregningsforudsætninger.


Afgørelse anket til Energitilsynet


En naturgasdistributør til et af varmeværkerne ankede afgørelsen til Energiklagenævnet i oktober 2016. Klager ville, hvis projektet blev godkendt, få reduceret sin levering af naturgas til varmeværket med 96 %.

Klager mente, at kommunens sagsbehandling i forbindelse med afgørelsen ikke levede op til forvaltningslovens regler. Derudover mente klager, at den samfundsøkonomiske vurdering af projektet var mangelfuld, da den var foretaget ud fra forældede beregningsforudsætninger. Energistyrelsen meldte i august 2016 nye beregningsforudsætninger ud, hvilket var kort før Hjørring Kommunes afgørelse. Projektforslaget havde ikke taget højde for disse nye forudsætninger.

Varmeværkerne og Hjørring Kommune afviste klagers synspunkter.


Energiklagenævnets afgørelse: Nyeste beregninger skal inddrages


Energiklagenævnet afsagde afgørelse i sagen den 9. juli 2018. De var af den opfattelse, at det var i strid med officialprincippet, at kommunen ikke havde inddraget de senest opdaterede beregningsforudsætninger ved vurderingen af projektet - på trods af at det havde ført til længere sagsbehandling. Derudover fandt nævnet ikke, at kommunens begrundelse i afgørelsen i tilstrækkelig grad indeholdte en henvisning til de hovedhensyn og retsregler, der havde været grundlag for afgørelsen.

Afgørelsen bekræfter dermed kravet om, at de seneste beregningsforudsætninger skal inddrages, uanset om det medfører længere sagsbehandlingstid. Samtidig illustrerer den praksis om at kommunernes begrundelse skal angive både detaljeret hjemmel og hovedhensyn for afgørelsen, for ikke at blive underkendt.

Energiklagenævnet ophævede derfor Hjørring Kommunes afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling ved kommunen.

Læs hele Energiklagenævnets afgørelse her: Energiklagenævnets afgørelse af 9. juli 2018

Energistyrelsen udgav den 6. juli 2018 en opdateret vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Den beskriver beregningsmetoden og valget af forudsætninger ved udarbejdelse af samfundsøkonomiske analyser af projekter på energiområdet. Vejledningen har særligt fokus på projekter, der skal leve op til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsens krav til varmeforsyningsprojekter.

Læs mere om den opdaterede vejledning her: Ny vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her.
JURA § info logo
Søborg
Vandtårnsvej 62B
2860 Søborg
kontakt@jurainfo.dk
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Udkast til tilkendegivelse om nye tilslutningsbestemmelser er sendt i høring
Udkast til tilkendegivelse om nye tilslutningsbestemmelser er sendt i høring
12/09/2022
Energi og forsyning
Nu er det muligt at søge om tilladelse til efterforskning og lagring af CO2
Nu er det muligt at søge om tilladelse til efterforskning og lagring af CO2
19/08/2022
Energi og forsyning, Øvrige
Nyt lovforslag skaber bedre rammer for opstilling af VE-anlæg og fremmer klimahensyn
Nyt lovforslag skaber bedre rammer for opstilling af VE-anlæg og fremmer klimahensyn
18/08/2022
Energi og forsyning, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Vandkraft skal spille en større rolle i den grønne omstilling af Grønlands energiforsyning
Vandkraft skal spille en større rolle i den grønne omstilling af Grønlands energiforsyning
17/08/2022
Energi og forsyning
Tilladelser til CO2-lagring i undergrunden: Hvad er status?
Tilladelser til CO2-lagring i undergrunden: Hvad er status?
08/06/2022
Energi og forsyning, Miljøret
Udskydelse af energiafgrødekrav i biogasproduktion
Udskydelse af energiafgrødekrav i biogasproduktion
29/04/2022
Energi og forsyning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted