Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Energiklage­nævnet: Godkendt projekt­forslag hjemvises til fornyet behandling

Horten
24/08/2018
Energiklage­nævnet: Godkendt projekt­forslag hjemvises til fornyet behandling
Horten logo
Ny afgørelse fra Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Hjørring Kommunes afgørelse til fornyet behandling ved kommunen, fordi den ikke havde inddraget de seneste beregningsforudsætninger, som blev offentliggjort kort før afgørelsen og fordi begrundelsen var utilstrækkelig.
Sagen drejer sig om etablering af en transmissionsledning mellem to varmeværker bl.a. for at udnytte overskudkapacitet ved biogasanlæg.


Projekt godkendt af kommunen


Projektforslaget om etablering af transmissionsledningen blev godkendt af Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg i september 2016. Hjørring Kommune traf herefter endelig afgørelse om godkendelse af projektet. Kommunen lagde i sin afgørelse vægt på, at projektet ville medføre stor selskabsøkonomisk fordel for varmeværkerne samt et betydeligt samfundsøkonomisk overskud baseret på Energistyrelsens beregningsforudsætninger.


Afgørelse anket til Energitilsynet


En naturgasdistributør til et af varmeværkerne ankede afgørelsen til Energiklagenævnet i oktober 2016. Klager ville, hvis projektet blev godkendt, få reduceret sin levering af naturgas til varmeværket med 96 %.

Klager mente, at kommunens sagsbehandling i forbindelse med afgørelsen ikke levede op til forvaltningslovens regler. Derudover mente klager, at den samfundsøkonomiske vurdering af projektet var mangelfuld, da den var foretaget ud fra forældede beregningsforudsætninger. Energistyrelsen meldte i august 2016 nye beregningsforudsætninger ud, hvilket var kort før Hjørring Kommunes afgørelse. Projektforslaget havde ikke taget højde for disse nye forudsætninger.

Varmeværkerne og Hjørring Kommune afviste klagers synspunkter.


Energiklagenævnets afgørelse: Nyeste beregninger skal inddrages


Energiklagenævnet afsagde afgørelse i sagen den 9. juli 2018. De var af den opfattelse, at det var i strid med officialprincippet, at kommunen ikke havde inddraget de senest opdaterede beregningsforudsætninger ved vurderingen af projektet - på trods af at det havde ført til længere sagsbehandling. Derudover fandt nævnet ikke, at kommunens begrundelse i afgørelsen i tilstrækkelig grad indeholdte en henvisning til de hovedhensyn og retsregler, der havde været grundlag for afgørelsen.

Afgørelsen bekræfter dermed kravet om, at de seneste beregningsforudsætninger skal inddrages, uanset om det medfører længere sagsbehandlingstid. Samtidig illustrerer den praksis om at kommunernes begrundelse skal angive både detaljeret hjemmel og hovedhensyn for afgørelsen, for ikke at blive underkendt.

Energiklagenævnet ophævede derfor Hjørring Kommunes afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling ved kommunen.

Læs hele Energiklagenævnets afgørelse her: Energiklagenævnets afgørelse af 9. juli 2018

Energistyrelsen udgav den 6. juli 2018 en opdateret vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Den beskriver beregningsmetoden og valget af forudsætninger ved udarbejdelse af samfundsøkonomiske analyser af projekter på energiområdet. Vejledningen har særligt fokus på projekter, der skal leve op til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsens krav til varmeforsyningsprojekter.

Læs mere om den opdaterede vejledning her: Ny vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Udbudsjurist til Klima, Energi- og Forsyningsministeriets koncernindkøbsfunktion
Skarpe jurister til internationalt kontor
Jurister til sikring af forbrugernes interesser på fjernvarmeområdet
FOAs arbejdsskadeteam søger en juridisk sagsbehandler
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ændret vurderingsmetode for landbrugsarealer med vindmøller og solcelleanlæg
Ændret vurderingsmetode for landbrugsarealer med vindmøller og solcelleanlæg
07/10/2021
Energi og forsyning
Forenklede regler og afgiftsfritagelse skal fremme udnyttelsen af overskudsvarme
Forenklede regler og afgiftsfritagelse skal fremme udnyttelsen af overskudsvarme
24/09/2021
Energi og forsyning
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
Højesteret har fastslået spildevandsselskabernes forsyningspligt i ”Grønttorvssagen”
18/08/2021
Retssager og voldgift, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Energi og forsyning
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
05/03/2021
Miljøret, Energi og forsyning
Ændring af ejendomsvurderingsloven i relation til vindmøller og solcelleanlæg
Ændring af ejendomsvurderingsloven i relation til vindmøller og solcelleanlæg
13/01/2021
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
Prop i kloakken og spildevand i kælderen – Er det forsyningsselskabets ansvar?
Prop i kloakken og spildevand i kælderen – Er det forsyningsselskabets ansvar?
07/12/2020
Fast ejendom og entreprise, Energi og forsyning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted