Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Energiaftalen 2018: Massiv satsning på grøn energi

Bech Bruun
11/07/2018
Energiaftalen 2018: Massiv satsning på grøn energi
Regeringen og samtlige partier i Folketinget står bag den nye Energiaftale, der fastsætter  Danmarks energipolitik frem mod 2030.


Regeringen har den 29. juni 2018 indgået en aftale med alle Folketingets partier omkring Danmarks energipolitik frem mod 2030.

Aftalen indebærer en satsning på grøn energi, som skal bidrage til Danmarks arbejde hen mod en netto-nuludledning i senest 2050. I overensstemmelse hermed er parterne blevet enige om at udfase kul inden 2030.

Målet med aftalen er at opnå en VE-andel på 55 procent af Danmarks samlede energiforbrug i 2030. Parterne har desuden ambition om en VE-andel på 100 procent af elforbruget samt at mindst 90 procent af fjernvarmeforbruget er baseret på andre energiformer end kul, olie og gas i 2030.

Energiaftalen indeholder følgende væsentlige elementer:

  • Udbud af tre havvindmølleparker og større satsning på havvindmøller frem for landvindmøller

  • Udfasning af kul frem mod 2030

  • Teknologineutralt udbudt VE-støtte

  • Støtte til eksisterende og ny biogas og biomasse

  • Lempelse af elafgifter

  • Målrettet energispareindsats med et energieffektiviseringsmål i EU på 32,5 procent

  • Ophør af produktionsbindinger i mindre fjernvarmeområder

  • Styrket energi- og klimaforskning.


Vindmøller
Med Energiaftalen udbydes der tre havvindmølleparker inden 2030 på  mindst 800 MW hver , men er det teknisk og økonomisk muligt, skal der bygges større parker.  Derudover er parterne enige om, at antallet af landvindmøller mere end halveres fra de  nuværende ca. 4.300 landvindmøller til 1.850 i 2030. Desuden vil partierne forbedre forholdene for de berørte lodsejere, hvilket indebærer en revision af køberets- og værditabsordningen.

Parterne er endvidere blevet enige om at afskaffe den direkte støtte til husstandsvindmøller for nye anlæg, der etableres fra 2020.

Teknologineutral VE-Støtte
Danmark skal fortsætte udbygningen af vedvarende energi. For at fremme udviklingen vil støtten til VE-teknologier fremadrettet konkurrenceudsættes således, at støtten ikke er teknologiafhængig, men derimod tildeles til den, der kan levere den billigst mulige energi.

Parterne har aftalt at afsætte 4,2 mia. kr. til teknologineutrale udbud af solceller, landvind, kystnær havvind samt bølge- og vandkraft i 2020-2024.

Biogas
Med Energiaftalen etableres der en pulje på 240 mio. kr. årligt over 20 år til udbygning med biogas og andre grønne gasser til opgradering, transport og industrielle processer. Støtten tildeles i udbud dog med prislofter. Endvidere er der afsat 5,4 mio. kr. til en bioenergi-taskforce i 2019-2021, og der reserveres en andel af puljen til økologisk biogas.

Desuden bevares støtten til anvendelse af biogasproduktion fra eksisterende anlæg indtil 2032 og i mindst 20 år for de enkelte anlæg. Nye anlæg kan blive omfattet af støtteordningen, hvis de etableres inden 2020, dog inføres der et loft over støtten til produktionen. Det vil løbende blive vurderet, om der er tale om en overkompensation.

Ophør af produktionsbindinger
Parterne har aftalt at afskaffe produktionsbindingerne i form af kraftvarmekravet og brændselsbindingen. Det betyder, at fjernvarmeværkerne og forbrugerne fremadrettet vil have flere valgmuligheder i forbindelse med deres investeringer. Produktionsbinderne ophæves i første omgang dog kun for de mindre fjernvarmeområder, dvs. områder der omfatter ca. 240.000 husstande.

Ophævelsen sker pr. 1. januar 2019, hvor muligheden for nye forbrugerbindinger i form af tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. Afskaffelse af produktionsbindingerne i de mellemstore og store fjernvarmeområder aftales mellem parterne efterfølgende på baggrund af erfaringerne fra de mindre fjernvarmeområder.

Med lempelsen af elvarmeafgiften og ophævelsen af produktionsbindingerne forventer parterne, at fjernvarmeværkerne har de rette vilkår til at håndtere grundbeløbets ophør. Desuden har parterne afsat en pulje til konkrete indsatser som en yderligere hjælp til de nødstedte værker.

Forskning
Danmark skal satse på udviklingen af nye grønne løsninger. Derfor har parterne aftalt at øge de statslige midler til forskning, udvikling og demonstration af energiteknologi og klima til 1 mia. kr. i 2024 svarende til 1 procent af Danmarks BNP.

Konkret afsættes der 580 mio. kr. i 2020 til forskning fordelt på henholdsvis 500 mio. kr. til det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) og 80 mio. kr. til Innovationsfonden.

Læs mere om aftalen her
.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her.
JURA § info logo
Søborg
Vandtårnsvej 62B
2860 Søborg
kontakt@jurainfo.dk
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Udkast til tilkendegivelse om nye tilslutningsbestemmelser er sendt i høring
Udkast til tilkendegivelse om nye tilslutningsbestemmelser er sendt i høring
12/09/2022
Energi og forsyning
Nu er det muligt at søge om tilladelse til efterforskning og lagring af CO2
Nu er det muligt at søge om tilladelse til efterforskning og lagring af CO2
19/08/2022
Energi og forsyning, Øvrige
Nyt lovforslag skaber bedre rammer for opstilling af VE-anlæg og fremmer klimahensyn
Nyt lovforslag skaber bedre rammer for opstilling af VE-anlæg og fremmer klimahensyn
18/08/2022
Energi og forsyning, Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Vandkraft skal spille en større rolle i den grønne omstilling af Grønlands energiforsyning
Vandkraft skal spille en større rolle i den grønne omstilling af Grønlands energiforsyning
17/08/2022
Energi og forsyning
Tilladelser til CO2-lagring i undergrunden: Hvad er status?
Tilladelser til CO2-lagring i undergrunden: Hvad er status?
08/06/2022
Energi og forsyning, Miljøret
Udskydelse af energiafgrødekrav i biogasproduktion
Udskydelse af energiafgrødekrav i biogasproduktion
29/04/2022
Energi og forsyning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted