Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

En tidligere bortvisning berettigede ikke en ny bortvisning

Kromann Reumert
21/03/2016
En tidligere bortvisning berettigede ikke en ny bortvisning
Kromann Reumert logo
En arbejdsgiver bortviste en medarbejder under henvisning til, at medarbejderen var blevet bortvist af sin tidligere arbejdsgiver i opsigelsesperioden. En sådan bortvisning kræver, at medarbejderens grove misligholdelse under det første ansættelsesforhold har betydning for det andet ansættelsesforhold. Da beslutningen om bortvisning alene blev truffet på baggrund af oplysninger fra medarbejderens tidligere arbejdsgiver, fandt opmanden ikke, at der forelå et forsvarligt grundlag for bortvisningen.

Faglig voldgifts tilkendegivelse af 7. januar 2016

SAGEN KORT
Sagen angik en medarbejder, som blev afskediget af sin arbejdsgiver (A1) grundet nedskæringer. Medarbejderen havde ret til at søge ny ansættelse i opsigelsesperioden og indgik efter en kort periode ansættelsesaftale med en ny arbejdsgiver (A2). A1 opdagede i opsigelsesperioden, at medarbejderen havde slettet mails fra sin arbejdsmail samt udarbejdet autosvar til e-mailen, hvor medarbejderen henviste til en privat e-mail og privat telefonnummer. A1 gjorde endvidere gældende, at medarbejderen havde slettet en række filer vedrørende de kunder, medarbejderen havde betjent. På baggrund heraf blev medarbejderen bortvist.

Efter medarbejderens bortvisning blev A2 kontaktet af A1. A1 informerede om bortvisningen og oplyste, hvilke forhold der havde begrundet bortvisningen. På baggrund heraf, besluttede A2 også at bortvise medarbejderen.

Da medarbejderen mødte på arbejde hos A2, blev han derfor indkaldt til et møde, hvor parterne kort drøftede årsagen til bortvisningen hos A1. Medarbejderen blev herefter bortvist på grund af bristede forudsætninger.

OPMANDENS UDTALELSE
Opmanden fandt ikke, at medarbejderens manglende oplysning til A2 om bortvisningen hos A1 var en tilstrækkelig bortvisningsgrund.

Ifølge opmanden kan en bortvisning fra en tidligere arbejdsgiver efter omstændighederne begrunde en bortvisning fra en stilling i et senere ansættelsesforhold. En sådan bortvisning kræver dog, at medarbejderens grove misligholdelse under det første ansættelsesforhold har betydning for det nye ansættelsesforhold. Endvidere skal den nye arbejdsgiver opfylde forudsætningslærens betingelser for ikke at være bundet af ansættelsesaftalen, og beslutningen om bortvisning skal være truffet på forsvarligt grundlag. Det er den nye arbejdsgiver der skal løfte bevisbyrden for, at bortvisningen er berettiget.

Beslutningen om bortvisning blev truffet på baggrund af oplysningerne fra A1 og et kort og udetaljeret møde med medarbejderen. Opmanden fandt ikke, at dette var et tilstrækkeligt grundlag for en bortvisning. A2 burde have gennemgået de enkelte forhold bag bortvisningen nærmere, herunder givet medarbejderen mulighed for at ytre sig om sin version af det passerede.

Opmanden fandt på baggrund heraf, at bortvisningen var uberettiget.

HVAD VISER UDTALELSEN?
Udtalelsen viser, at en ny arbejdsgiver ikke kan bortvise en medarbejder alene på baggrund af en tidligere arbejdsgivers bortvisning og dennes oplysninger herom. Den nye arbejdsgiver har pligt til at gennemgå årsagen til bortvisningen og give medarbejderen mulighed for at udtale sig.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Juridisk konsulent
Jurist til dynamisk og nytænkende organisation
Yngre advokat og/eller advokatfuldmægtig med interesse for insolvens
Fuldmægtige til Team Insolvens
Annoncér dit stillingsopslag her
Kurser, der kunne være relevante for dig
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted