Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

En tidligere bortvisning berettigede ikke en ny bortvisning

Kromann Reumert
21/03/2016
En tidligere bortvisning berettigede ikke en ny bortvisning
En arbejdsgiver bortviste en medarbejder under henvisning til, at medarbejderen var blevet bortvist af sin tidligere arbejdsgiver i opsigelsesperioden. En sådan bortvisning kræver, at medarbejderens grove misligholdelse under det første ansættelsesforhold har betydning for det andet ansættelsesforhold. Da beslutningen om bortvisning alene blev truffet på baggrund af oplysninger fra medarbejderens tidligere arbejdsgiver, fandt opmanden ikke, at der forelå et forsvarligt grundlag for bortvisningen.

Faglig voldgifts tilkendegivelse af 7. januar 2016

SAGEN KORT
Sagen angik en medarbejder, som blev afskediget af sin arbejdsgiver (A1) grundet nedskæringer. Medarbejderen havde ret til at søge ny ansættelse i opsigelsesperioden og indgik efter en kort periode ansættelsesaftale med en ny arbejdsgiver (A2). A1 opdagede i opsigelsesperioden, at medarbejderen havde slettet mails fra sin arbejdsmail samt udarbejdet autosvar til e-mailen, hvor medarbejderen henviste til en privat e-mail og privat telefonnummer. A1 gjorde endvidere gældende, at medarbejderen havde slettet en række filer vedrørende de kunder, medarbejderen havde betjent. På baggrund heraf blev medarbejderen bortvist.

Efter medarbejderens bortvisning blev A2 kontaktet af A1. A1 informerede om bortvisningen og oplyste, hvilke forhold der havde begrundet bortvisningen. På baggrund heraf, besluttede A2 også at bortvise medarbejderen.

Da medarbejderen mødte på arbejde hos A2, blev han derfor indkaldt til et møde, hvor parterne kort drøftede årsagen til bortvisningen hos A1. Medarbejderen blev herefter bortvist på grund af bristede forudsætninger.

OPMANDENS UDTALELSE
Opmanden fandt ikke, at medarbejderens manglende oplysning til A2 om bortvisningen hos A1 var en tilstrækkelig bortvisningsgrund.

Ifølge opmanden kan en bortvisning fra en tidligere arbejdsgiver efter omstændighederne begrunde en bortvisning fra en stilling i et senere ansættelsesforhold. En sådan bortvisning kræver dog, at medarbejderens grove misligholdelse under det første ansættelsesforhold har betydning for det nye ansættelsesforhold. Endvidere skal den nye arbejdsgiver opfylde forudsætningslærens betingelser for ikke at være bundet af ansættelsesaftalen, og beslutningen om bortvisning skal være truffet på forsvarligt grundlag. Det er den nye arbejdsgiver der skal løfte bevisbyrden for, at bortvisningen er berettiget.

Beslutningen om bortvisning blev truffet på baggrund af oplysningerne fra A1 og et kort og udetaljeret møde med medarbejderen. Opmanden fandt ikke, at dette var et tilstrækkeligt grundlag for en bortvisning. A2 burde have gennemgået de enkelte forhold bag bortvisningen nærmere, herunder givet medarbejderen mulighed for at ytre sig om sin version af det passerede.

Opmanden fandt på baggrund heraf, at bortvisningen var uberettiget.

HVAD VISER UDTALELSEN?
Udtalelsen viser, at en ny arbejdsgiver ikke kan bortvise en medarbejder alene på baggrund af en tidligere arbejdsgivers bortvisning og dennes oplysninger herom. Den nye arbejdsgiver har pligt til at gennemgå årsagen til bortvisningen og give medarbejderen mulighed for at udtale sig.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
26/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted