Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

En miljøgodkendelse meddelt af Miljøstyrelsen skal også overholde kommuneplanen

Bech Bruun
18/01/2018
En miljøgodkendelse meddelt af Miljøstyrelsen skal også overholde kommuneplanen
Ny afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Miljøstyrelsens afgørelse om  miljøgodkendelse til etablering af en dampgenvidingsenhed på en virksomhed i Fredericia Kommune, den fastslår dermed, at staten også skal ”virke for” kommuneplanens gennemførelse, medmindre der er særlige grunde, der taler for en sådan fravigelse.


Det blev ved Østre Landsrets dom af 6. februar 2017 fastslået, at kommunerne ved meddelelse af miljøgodkendelser efter miljøbeskyttelsesloven skulle virke for kommuneplanlægningens gennemførelse, og at en miljøgodkendelse i strid med kommuneplanen skulle angive de særlige hensyn, der var lagt til grund for en sådan fravigelse. Den nye afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet fastslår dermed, at den samme retsstilling gør sig gældende, når Miljøstyrelsen træffer afgørelser om miljøgodkendelser.


Sagens omstændigheder


I den konkrete sag var der tale om en miljøgodkendelse givet af Miljøstyrelsen til etableringen af en dampgenvindingsenhed til fjernelse af oliedampe inklusiv et aktivt kulfilter til fjernelse af lugt på en virksomhed i Fredericia Kommune. Kommunen var i udgangspunktet positiv overfor etableringen af dampgenvindingsanlægget, men mente, at godkendelsen var behæftet med væsentlige mangler, idet dens vilkår ikke tog højde for kommuneplanlægningen. Etableringen af en dampgenvindingsehed ville forårsage støj på et højere niveau end de vejledende grænseværdi for støj, som var relevante for den mulige anvendelse af det omkringliggende areal, jf. kommuneplanens rammebestemmelser.


Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet


Med rådgivning fra Bech-Bruun påklagede  kommunen miljøgodkendelsen fra Miljøstyrelsen med henvisning til, at Miljøstyrelsen skulle ”virke for” kommuneplanens gennemførelse, og at Miljøstyrelsen burde have angivet de særlige grunde, der måtte ligge til grund for en fravigelse af kommuneplanlægningen. Miljøstyrelsen anførte til klagen, at der ikke var hjemmel til at fastsætte vilkår angående støjniveauet alene med henvisning til kommuneplanen. Miljøstyrelsen anerkendte ”virke-for-princippet”, men vurderede ikke, at den meddelte afgørelse modvirkede kommuneplanens gennemførelse, og Miljøstyrelsen mente således ikke at have tilsidesat ”virke-for”-princippet.


Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse


Miljø- og Fødevareklagenævnet henviste til ovennævnte landsretsdom og fastslog, ”at en ændring af en virksomhed, som medfører en forøget forurening i strid med kommuneplanen, ikke kan godkendes, medmindre der i afgørelsen er anført særlige grunde, der taler herfor. Miljøstyrelsen bør derfor ved den fornyede sagsbehandling vurdere, hvorvidt der er sådanne særlige hensyn, som taler for at godkende anlægget i strid med kommuneplanen.”


Bech-Bruuns kommentar til sagen


Afgørelsen er interessant, fordi den entydigt fastslår, at ”virke-for”princippet i planlovens § 12, stk. 1, også gælder for andre myndigheder, herunder staten. Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet fastslår, at en miljøgodkendelse i strid med kommuneplanen, ikke kan meddeles, medmindre der i afgørelsen tydeligt er anført de særlige grunde, der taler herfor. Kommuneplanlægning kan af denne grund i visse situationer være årsag til bebyrdende vilkår i miljøgodkendelser, dispensationer og/eller lignende – og måske endda være til hinder for udvidelser eller ændringer, der giver anledning til en større påvirkning af omgivelserne, selvom omgivelserne, der påvirkes, blot eksisterer i form af en mulig uudnyttet anvendelse i kommuneplanens rammebestemmelser.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nu kommer valgplakater op igen
Nu kommer valgplakater op igen
21/05/2024
Øvrige
Vegansk ret på menuen
Vegansk ret på menuen
21/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
28/05/2024
Øvrige, Forsikring og erstatning
Vegansk patient blev ikke forskelsbehandlet under indlæggelser på Hvidovre Hospital
Vegansk patient blev ikke forskelsbehandlet under indlæggelser på Hvidovre Hospital
04/06/2024
EU-ret, Øvrige
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
04/06/2024
Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Nye regler skal nedbringe sagsbehandlingstiden af civile retssager
Nye regler skal nedbringe sagsbehandlingstiden af civile retssager
11/06/2024
Retssager og voldgift, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted