Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

En miljøgodkendelse meddelt af Miljøstyrelsen skal også overholde kommuneplanen

Bech Bruun
18/01/2018
En miljøgodkendelse meddelt af Miljøstyrelsen skal også overholde kommuneplanen
Bech Bruun logo
Ny afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Miljøstyrelsens afgørelse om  miljøgodkendelse til etablering af en dampgenvidingsenhed på en virksomhed i Fredericia Kommune, den fastslår dermed, at staten også skal ”virke for” kommuneplanens gennemførelse, medmindre der er særlige grunde, der taler for en sådan fravigelse.


Det blev ved Østre Landsrets dom af 6. februar 2017 fastslået, at kommunerne ved meddelelse af miljøgodkendelser efter miljøbeskyttelsesloven skulle virke for kommuneplanlægningens gennemførelse, og at en miljøgodkendelse i strid med kommuneplanen skulle angive de særlige hensyn, der var lagt til grund for en sådan fravigelse. Den nye afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet fastslår dermed, at den samme retsstilling gør sig gældende, når Miljøstyrelsen træffer afgørelser om miljøgodkendelser.


Sagens omstændigheder


I den konkrete sag var der tale om en miljøgodkendelse givet af Miljøstyrelsen til etableringen af en dampgenvindingsenhed til fjernelse af oliedampe inklusiv et aktivt kulfilter til fjernelse af lugt på en virksomhed i Fredericia Kommune. Kommunen var i udgangspunktet positiv overfor etableringen af dampgenvindingsanlægget, men mente, at godkendelsen var behæftet med væsentlige mangler, idet dens vilkår ikke tog højde for kommuneplanlægningen. Etableringen af en dampgenvindingsehed ville forårsage støj på et højere niveau end de vejledende grænseværdi for støj, som var relevante for den mulige anvendelse af det omkringliggende areal, jf. kommuneplanens rammebestemmelser.


Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet


Med rådgivning fra Bech-Bruun påklagede  kommunen miljøgodkendelsen fra Miljøstyrelsen med henvisning til, at Miljøstyrelsen skulle ”virke for” kommuneplanens gennemførelse, og at Miljøstyrelsen burde have angivet de særlige grunde, der måtte ligge til grund for en fravigelse af kommuneplanlægningen. Miljøstyrelsen anførte til klagen, at der ikke var hjemmel til at fastsætte vilkår angående støjniveauet alene med henvisning til kommuneplanen. Miljøstyrelsen anerkendte ”virke-for-princippet”, men vurderede ikke, at den meddelte afgørelse modvirkede kommuneplanens gennemførelse, og Miljøstyrelsen mente således ikke at have tilsidesat ”virke-for”-princippet.


Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse


Miljø- og Fødevareklagenævnet henviste til ovennævnte landsretsdom og fastslog, ”at en ændring af en virksomhed, som medfører en forøget forurening i strid med kommuneplanen, ikke kan godkendes, medmindre der i afgørelsen er anført særlige grunde, der taler herfor. Miljøstyrelsen bør derfor ved den fornyede sagsbehandling vurdere, hvorvidt der er sådanne særlige hensyn, som taler for at godkende anlægget i strid med kommuneplanen.”


Bech-Bruuns kommentar til sagen


Afgørelsen er interessant, fordi den entydigt fastslår, at ”virke-for”princippet i planlovens § 12, stk. 1, også gælder for andre myndigheder, herunder staten. Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet fastslår, at en miljøgodkendelse i strid med kommuneplanen, ikke kan meddeles, medmindre der i afgørelsen tydeligt er anført de særlige grunde, der taler herfor. Kommuneplanlægning kan af denne grund i visse situationer være årsag til bebyrdende vilkår i miljøgodkendelser, dispensationer og/eller lignende – og måske endda være til hinder for udvidelser eller ændringer, der giver anledning til en større påvirkning af omgivelserne, selvom omgivelserne, der påvirkes, blot eksisterer i form af en mulig uudnyttet anvendelse i kommuneplanens rammebestemmelser.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Jurist til arbejdet med økologireglerne i Landbrugsstyrelsen i København
Legal Counsel for International Group
Yngre advokat og/eller advokatfuldmægtig med interesse for insolvens
Fuldmægtige til Team Insolvens
Annoncér dit stillingsopslag her
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny metode til vurdering af overkompensation skaber større tryghed for ejere af biogasanlæg
Ny metode til vurdering af overkompensation skaber større tryghed for ejere af biogasanlæg
12/01/2022
Miljøret, Offentlig ret, Energi og forsyning
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
Ny offentlig Domsdatabase lanceret
07/01/2022
Øvrige, Branchenyheder, Børsret, Compliance, E-handel og markedsføring, Energi og forsyning, Familie- og arveret, Fast ejendom og entreprise, Finansiering og bankret, Forsikring og erstatning, IT- og telekommunikation, Immaterielret, Insolvens og rekonstruktion, Internationale retsforhold, Konfliktløsning, Konkurrenceret, Kontraktret, Lejeret, Life Science & Health Care, M&A, Medieret, Miljøret, Offentlig ret, Persondata, Retssager og voldgift, Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Stats- og forvaltningsret, Strafferet, Søret, Transportret, Udbud
Regeringen fremskynder klimaindsatsen frem mod 2025
Regeringen fremskynder klimaindsatsen frem mod 2025
30/09/2021
Energi og forsyning, Miljøret
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
Omfanget af spildevandsselskabernes forsyningspligt er nu fastslået igen
05/03/2021
Miljøret, Energi og forsyning
Hvad er anderledes efter de nye gødskningsregler?
Hvad er anderledes efter de nye gødskningsregler?
02/12/2019
Miljøret
Lovforslag om obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder fremsat
Lovforslag om obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder fremsat
30/10/2019
Miljøret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted