Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Én måned med de nye klimapåvirkningskrav i bygningsreglementet

Focus Advokater
07/02/2023
Én måned med de nye klimapåvirkningskrav i bygningsreglementet
Focus Advokater logo
Den 1. januar 2023 trådte et nyt bygningsreglement (BR23) i kraft. To nye bestemmelser (§ 297 og § 298) har været genstand for særlig opmærksomhed fra byggebranchen og vil medføre et behov for yderligere tiltag fra bygherrer.

Bestemmelserne omhandler byggeriets klimapåvirkning og har til hensigt at indføre skærperede CO2-krav for nybyggeri og dermed højne bæredygtigheden i byggebranchen.


De nye krav

De nye krav i bygningsreglementets § 297 og § 298 er indsat under overskriften ”Klimapåvirkning” og gælder udelukkende nybyggerier, hvilket altså vil sige, at renoveringer ikke på nuværende tidspunkt er omfattet af disse regler. Desuden er de byggerier, der fremgår af bygningsreglementets § 251, stk. 2, undtaget fra bestemmelserne, hvilket bl.a. omfatter tilbygninger, ombygninger og sommerhuse.


De to bestemmelser indeholder dels et krav om beregning af bygningens klimapåvirkning over hele dens livscyklus (§ 297) samt grænseværdier for, hvor meget CO2 byggeriet må udlede pr. år (§ 298).


Klimapåvirkning over byggeriets livscyklus (LCA)

Der skal fremover udarbejdes en såkaldt LCA-beregning (Life Cycle Assessment) for alle byggerier. Beregningen skal udføres som defineret i den europæiske standard DS/EN 15978:2012 og skal opgøres over en beregningsperiode på 50 år. Det vil også sige, at beregningen af bygningens klimapåvirkning både skal indeholde den samlede CO2-udledning i forbindelse med produktion og transport af byggematerialer, men også CO2-udledning i løbet af de næste 50 års drift – herunder også, hvis der er installationer, der forventes at skulle udskiftes i løbet af denne periode.


Som grundlag for disse beregninger kan enten anvendes generiske datagrundlag, som disse fremgår af en til bygningsreglementet vedhæftet tabel, eller der kan anvendes data fra specifikke miljøvaredeklarationer - såkaldte EPD’er (Environmental Project Declarations).


Det må på den baggrund forventes, at producenter af byggematerialer i stigende grad vil udarbejde EPD’er, samt at EPD’erne vil blive et konkurrenceparameter for producenterne fremover.


CO2-grænseværdier

For nybyggerier over 1.000 m2, vil der fremover blive opstillet konkrete grænseværdier til den CO2-udledning, som beregnes ved LCA-beregningen.


Grænseværdien er fra 2023 fastsat til 12 kg CO2/m2/år, men vil fra 2025 trinvist blive skærpet, ligesom det forventes, at også bygger under 1.000 m2 vil blive omfattet af grænseværdierne.


Herudover etableres der en frivillig lav emissionsklasse, som det står bygherren frit for at benytte, hvor CO2-grænseværdien i 2023 bliver fastsat til 8 kg CO2/m2/år. Også denne grænseværdi vil løbende blive skærpet.


Focus Advokaters kommentarer

De nye krav medfører fra et juridisk synspunkt et behov for regulering af disse krav i kontraktgrundlagene mellem bygherre og entreprenører/rådgivere. LCA-beregningen og overholdelse af CO2-grænseværdierne er en del af myndighedsbehandlingen, hvilket vil sige, at det i en ”almindelig entreprise” (hoved-, stor- eller fagentreprise) vil være bygherrens ansvar, jf. AB 18 § 20, hvor det i en totalentreprise vil påhvile totalentreprenøren, jf. ABT 18 § 20.


Bygherren eller totalentreprenøren bør derfor sikre sig, at LCA-beregningen er en del af dennes rådgiverkontrakt(er), ligesom ansvaret for, at projektet ikke overholder grænseværdierne bør reguleres. Da der i forbindelse med opnåelse af ibrugtagningstilladelse skal indsendes dokumentation for de anvendte byggematerialer og disses CO2-påvirkning, er det desuden væsentligt, at det i kontrakterne med underentreprenørerne/-leverandørerne bestemmes, at disse løbende skal indlevere den fornødne dokumentation. Da underentreprenørernes/-leverandørernes manglende indlevering af dokumentation kan have store konsekvenser for byggeriet, bør disses ansvar ligeledes grundigt overvejes.


I udbudsmæssig sammenhæng har mange ordregivere efterspurgt en mulighed for at fastsætte objektive kriterier for kravene til byggeriers bæredygtighed. Med de nye regler får ordregiverne mulighed for, på baggrund af LCA-beregningen, at fastsætte konkrete krav til byggeriets CO2-udledning. En sådan mulighed bør indtænkes i fremtidige udbud af grønne byggerier.


Hvordan kan vi hjælpe dig?

Focus Advokater har en høj specialiseret viden og stor erfaring med rådgivning inden for bæredygtigt byggeri, bæredygtigt udbud samt tillige ESG indenfor ejendomsbranchen.


Vores specialiserede team rådgiver alle ejendomsbranchens aktører om alle juridiske aspekter vedrørende ESG og bæredygtighed inden for fast ejendom, entreprise samt udbud heraf.


For at sikre, at alle nødvendige kompetencer inddrages i vores rådgivning til jer, samarbejder vi ofte med vores øvrige specialister inden for ESG, således at vi kan tilbyde jer en komplet gennemgang og vurdering af jeres ESG-opfyldelse og -rapportering.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvornår er en advokatundersøgelse relevant?
Hvornår er en advokatundersøgelse relevant?
10/04/2024
Øvrige, Compliance
Ansvaret for cybersikkerhed ligger hos ledelsen
Ansvaret for cybersikkerhed ligger hos ledelsen
08/04/2024
Persondata, Compliance, Øvrige
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
08/04/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Den europæiske mediefrihedslov – en ny beskyttelse af pressefrihed og journalister i EU
Den europæiske mediefrihedslov – en ny beskyttelse af pressefrihed og journalister i EU
09/04/2024
EU-ret, Øvrige, Medieret
Refusion via rejsebureau
Refusion via rejsebureau
11/04/2024
Øvrige, Transportret
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
I går
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted