Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Elever og lærlinge kan kræve mere i løn

Kromann Reumert
30/01/2015
Elever og lærlinge kan kræve mere i løn
Det har længe været diskuteret, hvorvidt elever og lærlinge ansat i virksomheder uden overenskomst alligevel har ret til overenskomstmæssige vilkår. Dette tog Højesteret stilling til i en sag, hvor det blev fastslået, at elever og lærlinge har ret til udbetaling af pension og fritvalgslønkonto efter en overenskomst, de ikke er dækket af.Højesterets dom afsagt den 24. november 2014

SAGEN KORT
B havde indgået en uddannelsesaftale med Advokatfirmaet A, hvorefter B skulle tiltræde som advokatsekretær med en uddannelsesperiode fra juli 2007 til november 2009. Det blev aftalt mellem parterne, at lønnen skulle udgøre den gældende mindstebetaling med reference til den relevante overenskomst på uddannelsesområdet.

Af den relevante overenskomst fremgik endvidere, at den enkelte medarbejder havde ret til en fritvalgslønkonto, feriepenge samt bidrag til pension. Advokatfirmaet A indbetalte imidlertid ikke sit pensionsbidrag, ligesom det ikke oprettede en fritvalgslønkonto eller afsatte den procentdel af den ferieberettigedes løn, som var fastsat efter overenskomsten.

B gjorde disse krav gældende mod A med en yderligere påstand om ret til godtgørelse grundet mangelfuldt ansættelsesbevis. A påstod frifindelse med påstand om, at overenskomsten alene fandt anvendelse i forhold til fastsættelsen af mindstelønnen, da hverken arbejdsgiver eller B var dækket af overenskomsten.

HØJESTERETS DOM
Højesteret fastslog i sagen, at parternes reference til ovennævnte overenskomst måtte medføre, at den fandt anvendelse i sin helhed, selvom advokatfirmaet A var uorganiseret. Med henvisning til en tidligere afgørelse, gjorde Højesteret gældende, at lønbegrebet efter overenskomsten skal forstås således, ar det både omfatter grundlønnens beløb samt andre lønelementer og lønvilkår. Herunder vilkår om pensionsordninger og oprettelse af frivalgslønkonto, hvortil advokatfirmaet A er forpligtet til at indbetale det manglende beløb.

I forhold til kravet om godtgørelse for manglende ansættelsesbevis, tog Højesteret i betragtning, at uddannelsesaftalen hverken indeholdt oplysninger om lønnens størrelse eller den relevante kollektive overenskomst. Da en arbejdsgiver er forpligtet til at angive de fornødne oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår, måtte uddannelsesaftalen anses for mangelfuld. B havde derfor ret til godtgørelse, da Advokatfirmaet A havde misligholdt sin oplysningspligt. Godtgørelsen blev fastsat til 10.000 kr.

HVAD KAN VI UDLEDE AF DOMMEN?
Dommen viser, at hvis det anføres i en elev- og uddannelsesaftale, at lønnen skal udgøre den gældende mindstebetaling med reference til uddannelsesområdets gældende overenskomst, så giver det tillige krav på de andre lønelementer og -vilkår, der følger af overenskomsten. Dette gælder også, selvom hverken arbejdsgiver eller elev er dækket af en overenskomst.

Højesteret udvider således lønbegrebet for elever og lærlinge, idet de fremover skal have samme lønvilkår som dem, der er omfattet af en overenskomst.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Tvillingeforældre får ekstra barsel
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
At ophæve på egen bekostning
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
16/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Aktieoptionernes akilleshæl
Aktieoptionernes akilleshæl
19/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted