Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Elever og lærlinge kan kræve mere i løn

Kromann Reumert
30/01/2015
235
Elever og lærlinge kan kræve mere i løn
Kromann Reumert logo
Det har længe været diskuteret, hvorvidt elever og lærlinge ansat i virksomheder uden overenskomst alligevel har ret til overenskomstmæssige vilkår. Dette tog Højesteret stilling til i en sag, hvor det blev fastslået, at elever og lærlinge har ret til udbetaling af pension og fritvalgslønkonto efter en overenskomst, de ikke er dækket af.Højesterets dom afsagt den 24. november 2014

SAGEN KORT
B havde indgået en uddannelsesaftale med Advokatfirmaet A, hvorefter B skulle tiltræde som advokatsekretær med en uddannelsesperiode fra juli 2007 til november 2009. Det blev aftalt mellem parterne, at lønnen skulle udgøre den gældende mindstebetaling med reference til den relevante overenskomst på uddannelsesområdet.

Af den relevante overenskomst fremgik endvidere, at den enkelte medarbejder havde ret til en fritvalgslønkonto, feriepenge samt bidrag til pension. Advokatfirmaet A indbetalte imidlertid ikke sit pensionsbidrag, ligesom det ikke oprettede en fritvalgslønkonto eller afsatte den procentdel af den ferieberettigedes løn, som var fastsat efter overenskomsten.

B gjorde disse krav gældende mod A med en yderligere påstand om ret til godtgørelse grundet mangelfuldt ansættelsesbevis. A påstod frifindelse med påstand om, at overenskomsten alene fandt anvendelse i forhold til fastsættelsen af mindstelønnen, da hverken arbejdsgiver eller B var dækket af overenskomsten.

HØJESTERETS DOM
Højesteret fastslog i sagen, at parternes reference til ovennævnte overenskomst måtte medføre, at den fandt anvendelse i sin helhed, selvom advokatfirmaet A var uorganiseret. Med henvisning til en tidligere afgørelse, gjorde Højesteret gældende, at lønbegrebet efter overenskomsten skal forstås således, ar det både omfatter grundlønnens beløb samt andre lønelementer og lønvilkår. Herunder vilkår om pensionsordninger og oprettelse af frivalgslønkonto, hvortil advokatfirmaet A er forpligtet til at indbetale det manglende beløb.

I forhold til kravet om godtgørelse for manglende ansættelsesbevis, tog Højesteret i betragtning, at uddannelsesaftalen hverken indeholdt oplysninger om lønnens størrelse eller den relevante kollektive overenskomst. Da en arbejdsgiver er forpligtet til at angive de fornødne oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår, måtte uddannelsesaftalen anses for mangelfuld. B havde derfor ret til godtgørelse, da Advokatfirmaet A havde misligholdt sin oplysningspligt. Godtgørelsen blev fastsat til 10.000 kr.

HVAD KAN VI UDLEDE AF DOMMEN?
Dommen viser, at hvis det anføres i en elev- og uddannelsesaftale, at lønnen skal udgøre den gældende mindstebetaling med reference til uddannelsesområdets gældende overenskomst, så giver det tillige krav på de andre lønelementer og -vilkår, der følger af overenskomsten. Dette gælder også, selvom hverken arbejdsgiver eller elev er dækket af en overenskomst.

Højesteret udvider således lønbegrebet for elever og lærlinge, idet de fremover skal have samme lønvilkår som dem, der er omfattet af en overenskomst.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn
Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn
I dag
Ansættelses- og arbejdsret
Sexchikane på arbejdspladsen
Sexchikane på arbejdspladsen
I dag
Ansættelses- og arbejdsret
Opsigelse af funktionærer
Opsigelse af funktionærer
18/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Udbetaling af indefrosne feriepenge
Udbetaling af indefrosne feriepenge
16/09/2020
Øvrige, Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere
Nyt lovforslag skal sikre bedre forhold for udstationerede medarbejdere
15/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling
COVID-19: Folketinget har nu vedtaget reglerne om iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling
11/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
Følg Jurainfo.dk på:
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted