Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Ejerregisteret klar til selskabers registreringer fra 15. december

Horten
21/11/2014
Ejerregisteret klar til selskabers registreringer fra 15. december
Horten logo
Det Offentlige Ejerregister er klar den 15. december 2014, forudsat Folketinget vedtager den ændring af selskabsloven, der ifølge Erhvervsstyrelsen vil blive fremsat lovforslag om.

 

Fra den 15. december 2014 skal danske aktie-, partner-, anparts- og iværksætterselskaber registrere oplysninger om ejere, som ejer 5 procent eller mere af selskabets kapital eller stemmerettigheder i Det Offentlige Ejerregister. Aktionærer, der erhverver ihændehaveraktier og samlet ejer mindre end 5 procent af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i et selskab, skal registreres i en ikke offentlig del af Ejerregistret.

Kommanditselskaber er i første omgang ikke omfattet af Det Offentlige Ejerregister, hvilket overvejes i forbindelse med regeringens skattelypakke. Endvidere er hverken interessentselskaber, selskaber med begrænset ansvar, andelsselskaber med begrænset ansvar eller foreninger med begrænset ansvar omfattet af kravet om registrering af ejere i Det Offentlige Ejerregister.

Formålet med Det Offentlige Ejerregister er at skabe gennemsigtighed i danske selskabers ejerforhold. Det Offentlige Ejerregister bidrager således med at skabe større tillid til de danske selskaber. Samtidig forbedres de offentlige myndigheders efterforskningsmuligheder i forbindelse med økonomisk kriminalitet.

Det er som udgangspunkt selskabets ansvar, at der indberettes til Det Offentlige Ejerregister.

Det Offentlige Ejerregister erstatter ikke selskabernes almindelige ejerbog. Det enkelte selskab har således stadig pligt til at føre den almindelige ejerbog. På www.VIRK.dk stiller Erhvervsstyrelsen en online ejerbog til rådighed, som selskaberne kan vælge at benytte sig af.

 

HVEM BLIVER OMFATTET
Personer, som er i besiddelse af kapitalandele eller stemmerettigheder på 5 procent eller derover, i ikke børsnoterede selskaber, skal registrere disse besiddelser i Det Offentlige Ejerregister. Endvidere skal besiddelser på under 5 procent af kapitalandele og stemmerettigheder baseret på ihændehaveraktier også registreres i Det Offentlige Ejerregister, dog bliver disse besiddelser i ihændehaveraktier på under fem procent ikke offentliggjort.

Panthavere skal registreres i Det Offentlige Ejerregister, når de også råder over stemmeretten til den kapitalandel, de har pant i, og har til hensigt at udnytte den. Panthaver skal imidlertid kun registreres med stemmeretten og ikke med den pantsatte kapitalandel.

Personer, som ikke er kapitalejere eller panthavere, men på anden vis har indflydelse i selskabet, skal også registreres i Det Offentlige Ejerregister. Det gælder personer, som gennem aftale har fået kontrol over minimum 5 procent af stemmerettigheder, men ikke har overtaget kapitalandelen. Vedkommende vil i dette tilfælde være registreret med stemmerettighederne, uden at være registreret med ejerskabet til kapitalandelene.


HVILKE OPLYSNINGER ER OMFATTET


Ejerregistret skal indeholde:

 • Identifikation af relevante personer

  • Navn, bopæl og CPR-nr. for danske fysiske personer

  • Navn, CVR-nr. og hjemsted for danske selskaber/virksomheder

  • Entydig identifikation svarende til CPR-nr. eller CVR-nr. for udenlandske fysiske og juridiske personer (eksempelvis TIN-nr.) • Dato for erhvervelse

 • Personens samlede besiddelser i selskabet, fordelt på:

  • Ejerandel

  • Stemmerettigheder Oplysningerne om ejerandel og/eller stemmeret angives i intervaller og skal derfor opdateres hver gang, der krydses en grænse mellem disse intervaller: 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90, 100 %, samt 1/3 og 2/3 af selskabets samlede kapital eller stemmeret.
HVEM HAR ADGANG TIL OPLYSNINGERNE
Det Offentlige Ejerregister åbner for registrering den 15. december 2014, og indholdet bliver offentligt tilgængeligt den 15. juni 2015.

Offentliggørelse gælder ikke ihændehaveraktier med en samlet andel på mindre end fem procent kapitalen eller stemmerne. Disse andele vil fremgå af en særlig del af Ejerregistret, som ikke er offentligt tilgængeligt. Sådanne oplysninger kan videregives til andre offentlige myndigheder, hvis de anmoder herom og er nødvendige for den offentlige myndigheds varetagelse af tilsyns- eller kontrolopgaver.


HVORNÅR BLIVER DETTE IMPLEMENTERET

For eksisterende selskaber, der eksisterer den 15. december 2014, skal ejeroplysningerne skal være registeret i Det Offentlige Ejerregister, inden Ejerregistret åbner for offentligheden den 15. juni 2015. Den 14. juni 2015 er således sidste dag for registrering.

Nye selskaber, som stiftes den 15. december 2014 eller efterfølgende, skal foretage de relevante registreringer senest to uger efter stiftelsen.

 

SE VEJLEDNING VEDRØRENDE DET OFFENTLIGE EJERREGISTER HER
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
3. års advokatfuldmægtig eller 1. års advokat inden for M&A og selskabsret
Advokatfuldmægtig inden for insolvens
Advokatfuldmægtig, evt. med erfaring Venture capital, M&A, selskabs-, børs- og finansieringsret
FOAs arbejdsskadeteam søger en juridisk sagsbehandler
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Genoptag jeres iværksætterselskab, hvis det er sendt til tvangsopløsning
Genoptag jeres iværksætterselskab, hvis det er sendt til tvangsopløsning
15/10/2021
Selskabsret, Øvrige
Sidste chance for at omdanne dit IVS – undgå tvangsopløsning og konkurs
Sidste chance for at omdanne dit IVS – undgå tvangsopløsning og konkurs
16/09/2021
Selskabsret, Øvrige
Generationsskifte Omstrukturering - August 2021
Generationsskifte Omstrukturering - August 2021
01/09/2021
Skatte- og afgiftsret, M&A, Selskabsret
Bliv opdateret på MAR: Nyt om safe harbour-regimet ved tilbagekøbsprogrammer og guidelines om udsættelsesadgangen
Bliv opdateret på MAR: Nyt om safe harbour-regimet ved tilbagekøbsprogrammer og guidelines om udsættelsesadgangen
24/08/2021
Finansiering og bankret, Selskabsret
Tid til at håndtere de sidste IVS'er
Tid til at håndtere de sidste IVS'er
12/08/2021
Selskabsret, Øvrige
Vejledning om brug af digitale underskrifter på selskabsretlige dokumenter
Vejledning om brug af digitale underskrifter på selskabsretlige dokumenter
27/07/2021
Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted