Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ejerregisteret klar til selskabers registreringer fra 15. december

Horten
21/11/2014
Ejerregisteret klar til selskabers registreringer fra 15. december
Det Offentlige Ejerregister er klar den 15. december 2014, forudsat Folketinget vedtager den ændring af selskabsloven, der ifølge Erhvervsstyrelsen vil blive fremsat lovforslag om.

 

Fra den 15. december 2014 skal danske aktie-, partner-, anparts- og iværksætterselskaber registrere oplysninger om ejere, som ejer 5 procent eller mere af selskabets kapital eller stemmerettigheder i Det Offentlige Ejerregister. Aktionærer, der erhverver ihændehaveraktier og samlet ejer mindre end 5 procent af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i et selskab, skal registreres i en ikke offentlig del af Ejerregistret.

Kommanditselskaber er i første omgang ikke omfattet af Det Offentlige Ejerregister, hvilket overvejes i forbindelse med regeringens skattelypakke. Endvidere er hverken interessentselskaber, selskaber med begrænset ansvar, andelsselskaber med begrænset ansvar eller foreninger med begrænset ansvar omfattet af kravet om registrering af ejere i Det Offentlige Ejerregister.

Formålet med Det Offentlige Ejerregister er at skabe gennemsigtighed i danske selskabers ejerforhold. Det Offentlige Ejerregister bidrager således med at skabe større tillid til de danske selskaber. Samtidig forbedres de offentlige myndigheders efterforskningsmuligheder i forbindelse med økonomisk kriminalitet.

Det er som udgangspunkt selskabets ansvar, at der indberettes til Det Offentlige Ejerregister.

Det Offentlige Ejerregister erstatter ikke selskabernes almindelige ejerbog. Det enkelte selskab har således stadig pligt til at føre den almindelige ejerbog. På www.VIRK.dk stiller Erhvervsstyrelsen en online ejerbog til rådighed, som selskaberne kan vælge at benytte sig af.

 

HVEM BLIVER OMFATTET
Personer, som er i besiddelse af kapitalandele eller stemmerettigheder på 5 procent eller derover, i ikke børsnoterede selskaber, skal registrere disse besiddelser i Det Offentlige Ejerregister. Endvidere skal besiddelser på under 5 procent af kapitalandele og stemmerettigheder baseret på ihændehaveraktier også registreres i Det Offentlige Ejerregister, dog bliver disse besiddelser i ihændehaveraktier på under fem procent ikke offentliggjort.

Panthavere skal registreres i Det Offentlige Ejerregister, når de også råder over stemmeretten til den kapitalandel, de har pant i, og har til hensigt at udnytte den. Panthaver skal imidlertid kun registreres med stemmeretten og ikke med den pantsatte kapitalandel.

Personer, som ikke er kapitalejere eller panthavere, men på anden vis har indflydelse i selskabet, skal også registreres i Det Offentlige Ejerregister. Det gælder personer, som gennem aftale har fået kontrol over minimum 5 procent af stemmerettigheder, men ikke har overtaget kapitalandelen. Vedkommende vil i dette tilfælde være registreret med stemmerettighederne, uden at være registreret med ejerskabet til kapitalandelene.


HVILKE OPLYSNINGER ER OMFATTET


Ejerregistret skal indeholde:

 • Identifikation af relevante personer

  • Navn, bopæl og CPR-nr. for danske fysiske personer

  • Navn, CVR-nr. og hjemsted for danske selskaber/virksomheder

  • Entydig identifikation svarende til CPR-nr. eller CVR-nr. for udenlandske fysiske og juridiske personer (eksempelvis TIN-nr.) • Dato for erhvervelse

 • Personens samlede besiddelser i selskabet, fordelt på:

  • Ejerandel

  • Stemmerettigheder Oplysningerne om ejerandel og/eller stemmeret angives i intervaller og skal derfor opdateres hver gang, der krydses en grænse mellem disse intervaller: 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90, 100 %, samt 1/3 og 2/3 af selskabets samlede kapital eller stemmeret.
HVEM HAR ADGANG TIL OPLYSNINGERNE
Det Offentlige Ejerregister åbner for registrering den 15. december 2014, og indholdet bliver offentligt tilgængeligt den 15. juni 2015.

Offentliggørelse gælder ikke ihændehaveraktier med en samlet andel på mindre end fem procent kapitalen eller stemmerne. Disse andele vil fremgå af en særlig del af Ejerregistret, som ikke er offentligt tilgængeligt. Sådanne oplysninger kan videregives til andre offentlige myndigheder, hvis de anmoder herom og er nødvendige for den offentlige myndigheds varetagelse af tilsyns- eller kontrolopgaver.


HVORNÅR BLIVER DETTE IMPLEMENTERET

For eksisterende selskaber, der eksisterer den 15. december 2014, skal ejeroplysningerne skal være registeret i Det Offentlige Ejerregister, inden Ejerregistret åbner for offentligheden den 15. juni 2015. Den 14. juni 2015 er således sidste dag for registrering.

Nye selskaber, som stiftes den 15. december 2014 eller efterfølgende, skal foretage de relevante registreringer senest to uger efter stiftelsen.

 

SE VEJLEDNING VEDRØRENDE DET OFFENTLIGE EJERREGISTER HER
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
Lovforslag om implementering af CSRD fremsat
26/02/2024
EU-ret, Selskabsret, Øvrige
EU-Parlamentet og Ministerrådet når til enighed om "Listing Act"
EU-Parlamentet og Ministerrådet når til enighed om "Listing Act"
28/02/2024
EU-ret, Finansiering og bankret, Selskabsret
Har I styr på jeres ejerforhold?
Har I styr på jeres ejerforhold?
11/03/2024
Selskabsret, Compliance
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
14/03/2024
Selskabsret, Insolvens og rekonstruktion
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
22/03/2024
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Valg af selskabsform
Valg af selskabsform
12/04/2024
Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted